Varden (Onsøy)/2005–2009

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

En oversikt over artikler i det lokalhistoriske tidsskriftet Varden, utgitt av Onsøy historielag i årene 2005–2009. ISSN 0800-3600.


2005–2007

2005
 • Pettersen, Hans: «Starepipa» s. 1
 • Øy, Nils E.: «Onsøy i det merkverdige år 1905» s. 2
 • «Stor folkefest på Kolberg 17. mai 1905» s. 11
 • Ek, Ole M.: «Minnemarkering 1905 - 2005» s. 12
 • Forsberg, Turi: «1905 - Kvinnene ville også høres» s. 14
 • Norrvall, Margrethe: «Fra Onsøy til Kina» s. 16
 • Berg, Ruth H.: «Tre søsken ser tilbake på sin barndoms Ørmen» s. 21
 • Andersen, Birger Alfred: «Noen dialektord» s. 27
 • Braaten, Solveig J. og Wenche L. Bossum: «Blåkollen» s. 28
 • Ek, Ole M.: «En suppeskje på jordet» s. 32
 • Bossum, Wenche L.: «Hankøsund automatsentral» s. 34
 • Forsberg, Turi: «Smeden på Skåra» s. 35
 • Enger, Bjørn: «Rundt Skåra og Ørebekk under krigen» s. 40
 • Isaksen, Per Chr.: «Til minne» s. 45
 • Hansen, Anne-Grethe Franck: «Erindringer» s. 46
 • Dahle, Per: «Dale lille g.nr. 57, br.nr. 1» s. 50
 • Forsberg, Turi og Odd Frengstad: «Lensmenn i Onsøy gjennom ca 600 år» s. 53
 • Berg, Ruth H.: «Gamle dialektord» s. 63
 • Krog, Torgunn Garseg: «Prosjektet Onsøys nære historie» s. 63
 • Ek, Ole Martin: «Hilsen fra styret i Onsøy Historielag» s. 64


2006
 • Berli, Aslaug: «Seinsommarrose» s. 1
 • Øy, Nils E.: «Wedelschiold på slottet var sønn av greven» s. 2
 • Berg, Ruth H.: «Solveig Elisabeth Frydenberg» s. 10
 • Forsberg, Turi: «Arkiv- og slektsforskergruppen» s. 19
 • Øy, Nils E.: «Hankø Bad anno 1888» s. 20
 • «Konfirmanter Onsøy 1928» s. 22
 • Forsberg, Turi og Tore Andreas Andersen: «Olavus Andreassen» s. 24
 • Andersen, Birger Alfred: «Dialektord og folkelige uttrykk» s. 28
 • Arvesen, Elias: «En historisk vandring på Lervik og Skjæløy» s. 31
 • Krog, Torgunn Garseg: «Prosjektet Onsøy's nære historie» s. 34
 • Norrvall, Margrethe: «Seks kroner dagen pluss kost og losji» s. 35
 • Enger, Bjørn: «Stensvik - Basteviken» s. 37
 • Enger, Bjørn: «Skuta i åker'n» s. 43
 • Andersen, Birger Alfred: «Språklig utvikling i noen gårdsnavn fra Onsøy» s. 45
 • Bossum, Wenche L.: «Huset på Stene store» s. 50
 • Forsberg, Turi: «Skysskaffertjenesten ved Kjølberg bro» s. 51
 • Pettersen, Hans og Wenche L. Bossum: «Manstad skoles oppførelse i 1865» s. 53
 • «Hilsen fra styret i Onsøy Historielag» s. 56


2007
 • Berg, Ruth H.: «Deilig er jorden?» s. 1
 • Berg, Ruth H.: «John Uteng» s. 2
 • Forsberg, Turi: «Vatnetroa på Ørebekk» s. 10
 • Krog, Torgunn Garseg: «Prosjekt over Onsøys nære historie» s. 12
 • «Minneord over Anfin Torsteinsrud» s. 12
 • Mossik, Ole A.: «Syge- og menighetspleien i Onsø» s. 13
 • Øy, Nils E.: «D/S Onsø - sjøtrikken på Onsøylandet» s. 20
 • Andersen, Birger Alfred: «Sofieskjær - et interessant stedsnavn ved Onsøylandet» s. 25
 • Andersen, Finn Y.: «Oksalsyrefabrikkene og villaen på Engløkken» s. 28
 • Forsberg, Turi: «Siste tog har gått fra Onsøy stasjon» s. 32
 • Enger, Bjørn og Odd Tveterås: «Faratangen» s. 34
 • Ek, Ole M.: «Forpaktningskontrakt Onsø Prestegaard 1882» s. 45
 • Braaten, Solveig J. og Wenche L. Bossum: «Et hus på flyttefot» s. 48
 • «Rapport fra arkiv- og slektsforskergruppene» s. 50
 • Pettersen, Hans og Wenche L. Bossum: «Utdrag fra Onsøys skoleprotokoll 1800-1805» s. 51
 • Forsberg, Turi: «Isskjæring på Seutelven» s. 55
 • Andersen, Birger Alfred: «Hasakatten, Partleberget, Pirakken og Østento» s. 57
 • Forsberg, Turi: «Vestre Fredriksstad Melkeforsyning» s. 60
 • Bossum, Wenche L.: «Konfirmanter i Onsøy kirke 1917» s. 62
 • «Hilsen fra Styret» s. 64

2008–2009

2008
 • Berg, Ruth H.: «Fedrenearv» s. 1
 • Hauge, Nils Harald: «Hauge nordre» s. 2
 • Enger, Bjørn: «Ommen» s. 7
 • Forsberg, Carl Alfred og Turi Forsberg: «Strandbakken i Onsøy - Helge Strand» s. 16
 • Berg, Ruth H.: «Det anonyme fotfolket» s. 19
 • Andersen, Birger Alfred: «Hamneberget og andre stedsnavn i strandsonen mellom Oksrødkilen og Slevikkilen» s. 22
 • Bossum, Wenche L.: «Storemyr nordre - en gammel boplass» s. 26
 • «Arkiv- og slektsforsker-gruppene» s. 31
 • Aale, Ragnar Pettersen: «Kart over vannposter og brannhydranter» s. 32
 • Henriksen, Jacob: «Da vannet kom til Gressvik-folket» s. 34
 • Aale, Ragnar Pettersen: «Vannposter og brannhydranter fra 1890-tallets Gressvik» s. 37
 • Forsberg, Turi: «Tre unge søstres historie» s. 41
 • Pettersen, Hans og Wenche L. Bossum: «Bakken» s. 46
 • Andersen, Finn Y.: «Gustav Adolf Larsen» s. 49
 • Andersen, Birger Alfred: «Svarte berg, svarte båer, svarte skjær, svart tange og Svarteper» s. 55
 • Ek, Ole Martin: «Bunkersen på Haugerød i krig og fred» s. 58
 • «Restaurering av gamlestua på Kongsberg» s. 60
 • Braaten, Solveig: «Med lin som tema» s. 63
 • «Hilsen fra styret» s. 64


2009
 • Grieg, Nordahl: «Flagget» s. 1
 • Øy, Nils E.: «Apostel Pedersen og flaggstriden i Onsø» s. 2
 • Forsberg, Turi: «Bryllupsfeiring på Hauge, Gressvik 29.10.1880» s. 14
 • Tvete, Wiktor: «Ruth H. Berg» s. 17
 • Forsberg, Turi: «Referat fra Onsøys bygdedag 1. juni 2009» s. 30
 • Tvete, Terje: «Onsøys historie bind V for perioden 1801-1905» s. 31
 • «Kunstutstillingen sommeren 2009» s. 32
 • Møklegaard, Pål Olsen: «Fra bruksskolen til Hurrød» s. 33
 • Ødegaard, Inger Malene og Lars Ivar: «Leere en gammel lennsmannsgård» s. 37
 • Andersen, Birger Alfred: «Skjærgårdsnavnene Kuane, Kubukta, Kuskjær og Struteknuta i Onsøy» s. 39
 • Forsberg, Turi: «Da romantikken blomstret» s. 42
 • Andersen, Birger Alfred: «Et knippe eldre dialektord fra Onsøy» s. 44
 • Andersen, Tore Andreas: «Litt av hvert om og ved Elingaardskilen» s. 45
 • Forsberg, Turi: «Stenhuggermonumentet i Fredrikstad» s. 50
 • Forsberg, Turi: «Onsøys eget minnesmerke over stenhuggernes virke» s. 51
 • Pettersen, Hans og Wenche L. Bossum: «En familie med motsetningsforhold i flere generasjoner» s. 52
 • Enger, Bjørn: «Strømtangen Fyr 150 års jubileum» s. 54
 • Møklegaard, Pål Olsen: «Registrering av kulturminner på nett» s. 56
 • Skatdalen, Unni: «Enigheten på Slevik» s. 57
 • Andersen, Finn Y.: «Motsetningsforhold mellom By og Land» s. 60
 • Thorvaldsen, Bjørg: «Haugelund Landhandleri» s. 63
 • «Hilsen fra styret» s. 64


Register for årgangene i Onsøy historielags årsskrift Varden (ISSN 0800-3600 fra 2000) Onsøy komm (1838-1994).png
1950–19551979–19841985–1989 · 1990–19941995–19992000–20042005–20092010–20142015–2019
Sorterbart register