Varden (Onsøy)/1979–1984

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

En oversikt over artikler i det lokalhistoriske tidsskriftet Varden, utgitt av Onsøy historielag i årene 1979–1984.


1979–1982

1979
 • Pedersen, Harald Just: «Varder» s. 1
 • Berg, Ruth H.: «Et roskap og en språte» s. 3
 • Tvete, Wiktor: «Onsøymenn i danskekongens tjeneste» s. 9
 • «Et brev fra seminaret 1859» s. 11
 • Enger, Bjørn: «Et kart fra ca. 1650» s. 14
 • Ulriksen, A.L. og A. Paulsen: «Kolera-epidemien i Onsøy 1834» s. 16
 • Enger, Bjørn: «Juling / Barneåret» s. 24
 • Tvete, Wiktor: «Østerstyveriet i Hankøsundet» s. 26
 • «17. mai 1899 på Gressvik» s. 28
 • Berg, Ruth H.: «Hva står på Stabells gravsted?» s. 30
 • «Inventar Græsvik Brugs skole 1877» s. 31
 • Møklegaard, Bjørn A.: «En soldats ansøkning om tillatelse til ekteskap 1794» s. 34
 • Ludvigsen, Børre J.: «Helleristninger i Onsøy» s. 35


1980
 • Unneberg, Stein: «Et historisk besøk» s. 3
 • Hofgaard, Tor: «Hus er historie» s. 10
 • Paulsen, Asbjørn: «Vedsituasjonen vinteren 1945-46» s. 10
 • Andersen, Birger A.: «Litt om målføret i Onsøy» s. 13
 • «Græsviks politibetjent» s. 19
 • Tvete, Wiktor: «Olaus Arvesen» s. 20
 • «Et brev fra seminaret 1859» s. 23
 • Martinsen, Jorunn: «Losvesenet» s. 24
 • «Kolerakirkegården» s. 32
 • Skallerød, Anna Sjøgreen: «Noen ord om Asbjørn Paulsen» s. 34
 • Langgård, Edvard: «Halvorsrød krets - Redningsforening» s. 36
 • Berg, Ruth H.: «Ho Ellen-Marja i bakken» s. 43


1981
 • Blomlie, Gunnar: «Factum Est» s. 1
 • Mikkelsen, Eline: «Lisa» s. 2
 • Berg, Ruth H.: «Det huitfeldske gavebrev av 1716 og Spetalens siste beboere» s. 5
 • Martinsen, Jorunn: «Småhvalfangsten» s. 13
 • Martinsen, Jorunn: «Slevik-fiskerne» s. 20
 • Paulsen, A.: «Gårdsdrifta i Onsøy før og under 2. verdenskrig» s. 25
 • Berg, Ruth H.: «Gammel brudemarsj fra Onsøy og et bondebryllup anno 1862» s. 30
 • Hetmann, Nils: «Litt veghistorie fra Onsøy» s. 33
 • Møklegaard, Bjørn A.: «Salteri og røkeri i Engelsviken» s. 36


1982
 • Enger, Bjørn: «Karlsens Bilruter» s. 1
 • Dix, Robert: «Barndom ved Hankøsundet» s. 2
 • Enger, Bjørn: «Unike bilder av Jørgen Sørensen» s. 5
 • Enger, Bjørn: «To hoppbakker» s. 13
 • Enger, Bjørn: «Vinterveien over Floa» s. 20
 • Gundersen, Ivar A.: «Initialer fra fordums tid» s. 25
 • «Husmann på Rauøy i 1830 åra» s. 30

1983–1984

1983
 • Enger, Bjørn: «Spanskesyken 1918» s. 1
 • «Onsø Fredsforening» s. 8
 • Enger, Bjørn: «Dødsfall i Onsøy, 1901-1920» s. 10
 • Enger, Bjørn: «Dødsfall i 1918 og 1919» s. 12
 • Enger, Bjørn: «Dødsannonser i Fredrikstad Blad, 2. halvår 1918» s. 14
 • Enger, Bjørn: «Onsø Kommunestyre for 100 år siden, 1883» s. 16
 • «Medlemmer av Onsøy formannskap / herredstyre i 1883» s. 19
 • «Onsøy's budsjett for 1884» s. 20
 • Møklegaard, Bjørn A.: «Gårdsnr. 126 - SOLBERG» s. 22
 • Torp, Johan og Nils Kolberg: «Noen trekk fra Søndagsskolens historie i Onsøy» s. 26
 • Bossum, Wenche: «Et 60 års minde fra Øyenkilen» s. 29
 • Amundsen, Arne Bugge: «Dåpen og lokalsamfunnet» s. 30
 • «Onsøybilder» s. 36
 • «Turhåndboka for Fredrikstad - Rolvsøymarka» s. 37
 • «Kolerakirkegården» s. 38
 • «Bygdedagen 1983» s. 39


1984
 • Hansen, R. Ek: «Kom tilbe ham Guds under» s. 1
 • Strand, Helge: «Litt om Seutelvas historie» s. 2
 • Berg, Ruth H.: «Kornets gang fra mold til mølle» s. 5
 • Skallerød, Anna Sjøgreen: «Fra Vikene» s. 10
 • Martinsen, Jorunn: «Sildefiske» s. 11
 • Berg, Ruth H.: «Kjærlighetsbrev anno 1861» s. 21
 • Kristiansen, Gro Grønlund: «Onsøy fattigkommisjon legdsprotokoll» s. 22
 • Kristiansen, Gro Grønlund: «Legdsprotokoll for Onsøy 1822-46» s. 26
 • Kristiansen, Gro Grønlund: «Legdslemmene i antall og kjønn» s. 27
 • Møklegaard, Bjørn A.: «To grener av samme slekt» s. 28
 • «Stedsnavn» s. 32
 • Berg, Ruth H.: «Minde av et kjærligt ektepar» s. 34
 • Skallerød, Anna Sjøgreen: «Fra oldemors dagbok» s. 35
 • «Vi brygger og baker på oldemors vis» s. 36
 • «Onsøy gamle kirke» s. 38
 • Tvete, Wiktor: «Klokkemakerstua på Kjærre» s. 39


Register for årgangene i Onsøy historielags årsskrift Varden (ISSN 0800-3600 fra 2000) Onsøy komm (1838-1994).png
1950–19551979–19841985–1989 · 1990–19941995–19992000–20042005–20092010–20142015–2019
Sorterbart register