Youngstorget

Youngstorget (Nytorvet fra 1852 til 1951) er et torg i Oslo. Dette var lenge et kutorg, men fra 1850-årene ble «Fjælebods-Trafiken» (det vil si gjøglerbodene) fra Christianiamarkedet flyttet hit, og aktiviteten økte. Her var det blant annet store julemarkeder på slutten av 1800-tallet.

Youngstorget under Musikkfest Oslo 6. juni 2015.
Foto: Leif-Harald Ruud (2015).
Torghandel i 2009.
Foto: Ida Tolgensbakk

Torget ble oppkalt i 1951 etter kjøpmann og stortingsmann Jørgen Young (1781-1837), som eide Youngsløkken - et område som opprinnelig besto av Ankerløkken og som etter hvert ble utvidet i flere retninger. Dette ble grunnlaget for det vi i dag kjenner som Youngstorget.

I 1880 ble gasslykten Fiat Lux! oppsatt på Youngstorget.

Basarene

Basarhallene under Møllergata på vestsiden av torget ble bygget i årene 1876–1877. Anlegget har 40 rom og arkiekt var Jacob Wilhelm Nordan. Disse skulle opprinnelig avlaste basarene ved Domkirken. Disse basarlokalene ble rehabilitert og satt i stand etter et langvarig forfall i årene 1995–1996 og inneholder nå forretninger og bevertningssteder.

På motsatt side av torget, ned mot Storgata, lå det som ble kalt Basarhallene, tre store salgshaller (Thaulowbasaren, Gjerdrumbasaren og Glasshusene) med mange ulike typer varer, fra mat til klær[1]. Det var i kjelleren under disse at ølhallen Bazarhallen ble startet i 1885.

Arbeidernes feststue

 
1.mai-demonstrasjonen på Youngstorget i 1908.
Foto: Forlaget H.Østholt

1900-tallet var torget kanskje aller mest kjent som arbeiderbevegelsens festplass. Her har LO hatt sitt hovedarrangement med taler og tog hver 1. mai i over 100 år, og her har det blitt arrangert, og arrangeres fremdeles, torgmøter og demonstrasjoner. For eksempel ble fakkeltoget etter Benjamin-drapet i 2001 arrangert med utgangspunkt i Youngstorget. Mer enn 40 000 mennesker deltok den gangen.

Folketeaterbygningen på nedsiden av torget ble bygget i 1935 og huset byens opera og ballett fram til den nye operaen sto ferdig i Bjørvika. Bygget huser stadig Arbeiderpartiets hovedkontor. Folkets Hus ligger tett på torget, med adresse Youngs gate 11.

I dag

På 1990-tallet ble torget opprustet, blant annet med en kopi av den gamle fontenen. I forbindelse med opprustningen ble torget stengt for gjennomkjørsel, og gjenåpnet for torghandel.

 
Folketeaterbygningen.
Foto: Stig Rune Pedersen (2005)

Galleri

Referanser

  1. Oslo Byleksikon

Kilder


Koordinater: 59.9149° N 10.7490° Ø