Østby-ætta

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Østby-ætta var ei adelig slekt tilknytta gården Østby i Skjeberg. Slekta har også blitt omtalt som Rosensverd på grunn av motivet på et slektsvåpen, men dette er en senere kontruksjon som genealoger har gått vekk fra. Det er mange etterkommere etter Østby-ætta, og det har også blitt laget en rekke slektstrær som kan være nokså fantasifulle. Det ble hevda at slekta gikk tilbake til Håkon V Magnusson og derfra til tidligere konger, men dette er det ikke dekning for i kildene. Slekta kan ifølge Tore Vigerust dokumenteres mellom rundt 1400 og 1650-åra.

«Rosensverd»

Bakgrunnen for at slekta fikk tilnavnet Rosensverd er et adelsvåpen med to korslagte sverd hvilende på en trestubbe, der man også kan se noe som kan tolkes som to roser. Det er mange slekter som har hatt våpen som har stemt overens med deres navn, som Bjelke og Hummer for å nevne et par. Men i dette tilfellet dreier det seg om en senere konstruksjon, som ikke var i bruk mens den adelige slekta eksisterte.

Selv om slekta ikke hadde et typisk adelsnavn, i hvert fall ikke noe vi kjenner til, omtales en av de første vi kjenner til som væpner, og dette var en adelsbetegnelse. Det var flere adelige slekter i Østfold i senmiddelalderen, og det er ingen grunn til å tvile på at også Østby-ætta faktisk var adelig.

Kjente medlemmer av slekta

Den første vi kjenner til fra slekta er en Sjøfar, der vi ikke kjenner noe farsnavn. I enkelte slektstrær er det konstruert et opphav for ham, men kildene har ikke avslørt hvor han kom fra eller hvordan han fikk gården Østby i eie omkring år 1400.

Vi vet lite om fødsels- og dødsår for de første generasjonene, og de omtales derfor i stedet med når de er nevnt (n.). Når svært mange er nevnt i 1556 henger dette sammen med skiftet etter Tjøstel Rolvsson til Østby den 25. januar 1556, der partene og deres familieforhold nevnes.

Litteratur og kilder

  • Langekiehl, Atle Steinar: «Var Torbrand Eivindsson på Tofteberg i Borge Eivind Smedsson Frøshaugs sønn? Spor av Østby-ætten i bondearistokratiet» i Norsk slektshistorisk tidsskrift 2006. Digital versjonNettbiblioteket.
  • «Pirker i østfoldingenes håp om kongelige aner» i Moss Dagblad 1990-04-02. Digital versjonNettbiblioteket.