Hummer (slekt)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Hummer er ei norsk adelsslekt. Den oppsto da Oluf Trugelsson Hummer ble adla av Christian II i 1532, men kan også trekkes lenger bakover, blant annet til slekta som gjerne kalles Pyting.

Slektsvåpenet var i sølv rød hummer.

Adelsbrevet fra Christian II er datert 1. januar 1532. Han hadde blitt avsatt i 1523, og senere i 1532 ble han tatt til fange og levde resten av livet i husarrest. Originalen er tapt, men mot slutten av 1700-tallet ble det utført en avskrift ved Sorø akademi, og denne har kommet med i Diplomatarium Norvegicum.[1] En avskrift med oversettelse til moderne norsk finnes i kjeldearkivet, se Kjeldearkiv:Adelsbrev for Oluf Trugelsson Hummer.

Mulig opphav

Når vi ikke trekker slekta direkte bakover skyldes det i hovedsak at det med adlinga av Oluf Hummer oppsto ei ny adelslekt. Det er svært sannsynlig at Oluf Hummers far var Trugels Olufsson kantorHamar, og han tilhørte slekta Pyting. Dette er ei slekt som det har vært en del forskning på, og debatt omkring, og det er naturlig å omtale den i mer detalj i en egen artikkel. Her skal vi nøye oss med å sette opp en oversikt som viser et mulig slektskap, og som også illustrerer hvorfor slekta Hummer fikk en framtredende plass på Hamar på 1500-tallet.

Som slektanavn er Pyting, som opprinnelig kan ha vært Byting eller Þyting (Thyting, der norrøn Þ (thorn) er misforstått som P), en kontruksjon. Flere i slekta kan ha brukt det som slektsnavn, men i hovedsak ser det ut til å ha vært tilføyd i ettertid. Det kan ha vært et fornavn, der man i stedet for lage et vanlig patronym bare brukte navnet som slektsnavn. Dersom dette stemmer het trolig ikke stamfaren Pyting; navnet kom da inn med hans svigersønn.

Følgende slektsoversikt er til dels svært usikker.

Det kan også settes opp ei annen linje fram til Oluf Trugelsson:

Dersom denne lista er korrekt, var altså Oluf Trugelsson Hummer en grandnevø av hamarbispen Herman Trulsson.

Medlemmer av slekta Hummer

Også omkring slekta Hummer har det vært en del debatt. Dette gjelder blant annet forholdet mellom den eldre og den yngre slekta Hummer, der enkelte spekulasjoner har vist seg å være feilaktige. Som med anerekka over er det også her en viss usikkerhet knytta til enkelte personer.

Referanser

Litteratur og kilder