Østerud (Øvre Eiker, 114/2)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Østerud er et gårdbruk under matrikkelgården Østerud i Øvre Eiker kommune. Eiendommen er i dag (2017) på 2835 mål, derav 90 mål dyrkbar jord. Dessuten hører en del av Stenshorneskogen gbnr.11/8 og gbnr.11/10, på til sammen 341 mål, med til utmarka.

Historien før 1797

Gårdens historie før delingen i 1797 er behandlet i artikkelen


Husmannsplassene under gården er behandlet i artikkelenEiere og brukere etter 1797

Opprinnelsen til dette bruket var delingen av Østerud i 1797, der Erich Hansen Østerud ga de to sønnene skjøte på hver sin del av gården - begge skyldsatt for 7 1/2 lispund tunge. Hans Erichsens gårdpart ble seinere LN 200, mens Hendrik Andersen ble eier av den andre halvdelen.[1]

1797-1821: Hans Erichsen og Mari Syversdatter

Hans Erichsen Østerud ble gift i 1793 med sitt søskenbarn, Kari Syversdatter Besseberg, som var datter av Hans' morbror, Syver Hansen.[2] De bodde først på Hamre og fikk tre barn der, før de overtok den ene halvdelen av Østerud og bosatte seg der. De fikk til sammen sju barn:

 • Ingeborg Hansdatter, født 1794 på Hamre[3].
 • Mari Hansdatter, født 1795 på Hamre[4]
 • Hans Hansen, født 1796 på Hamre. Døde 1819 på Østerud.[5]
 • Anders Hansen, født 1797 på Østerud.[6]
 • Ingeborg Marie Hansdatter, født 1799 på Østerud[7] Gift 1820 med Gulbrand Thoresen, bosatt på plassen Svartvik under Nordre Hamre.</ref> Død 1777 i Svartvik.[8]
 • Anne Hansdatter, født 1801 på Østerud[9]
 • Erich Hansen, født 1804 på Østerud[10]
 • Anne Maria Hansdatter, født 1806 på Østerud[11] Gift 1829 med Hans Christensen Bollerud.
 • Syver Hansen, født 1806 på Østerud[12]. Gift med Mari Pedersdatter. De var bosatt på Lundeeie og Bakkerudeie.

Hans Erichsen døde i 1818, 52 år gammel.[13]

1821-1847: Erich Hansen og Marte Kirstine Andersdatter

Erich Hansen overtok gården da han bare var 17 år gammel.[14] To år etter giftet han seg med Kirstine Andersdatter fra Langerud. [15]. De fikk sju barn:

 • Mari Erichsdatter, født 1823[16]
 • Hans Erichsen, født 1825[17]
 • Karen Syrine Erichsdatter, født 1828 i Østerud[18]
 • Anders Erichsen, født 1830[19]
 • Live Kirstine Erichsdatter, født 1833[20]
 • Hendrik Erichsen, født 1836[21]
 • Anne Maria Erichsdatter, født 1840[22]

Mye tyder på at det fortsatt bare var ett gårdstun på Østerud og at både Erich Hansens familie og brukerne av LN 199 - Anders Andersen den yngre og Johanne Malene Halvorsdatter - bodde der på 1820-tallet. I 1831 kjøpte Erich Hansen den østre delen av nabogården Søndre Hamre, og i 1840 solgte han den videre til Anders Andersen. Tunet på LN 199 (bnr.1) ble etablert der, mens LN 200 (bnr.2) antakelig beholdt det opprinnelige tunet.[23]

Ved folketellingen i 1825 var det to selveiende gårdbrukere på Østerud, samt 1 husmann med jord, 3 daglønnere/husmenn uten jord, 2 tjenestefolk og 2 fattiglemmer. Ved folketellingen i 1835 ble de to brukene oppført hver for seg. På LN 200 ble det sådd 3/4 tønne bygg, 4 tønner havre, 1/8 tønne erter og 8 tønner poteter. Av husdyr var det to hester, fem kuer, åtte sauer og en gris.

I årene som fulgte ble eiendomsrett, grenser og rettigheter avklart mellom de to Østerud-gårdene og andre nabogårder på flere områder, blant annet når det gjaldt driften av Østerudsaga[24], havnegangen i utmarka[25], samt forlik om et skogstykke[26], båtstø, veirett og diverse andre rettigheter[27]

Erich og Marthe overlot Østerud til sønnen Hans i 1847, men de ble boende på gården resten av livet. Etter at Marte døde i 1855, giftet Erich seg med Ingeborg Marie Olsdatter fra Nedberg.[28] De fikk en sønn, Gustav Østrud, som ble født i 1860.[29] Han var musiker og bosatte seg i Oslo.[30]

1847-1876: Hans Erichsen og Marte Nilsdatter

I 1847 solgte Erik Hansen gården til den eldste sønnen, Hans Eriksen, for 200 spesidaler.[31]

I 1845 ble Hans Eriksen gift med Marte Nilsdatter fra Hobbelstad.[32] De fikk to barn:

I 1857 ble det inngått et forlik med naboen, Anders Andersen Østerud om veirett, båtstø, sagbruket m.m.[35]

I folketellingen 1875 er det oppført en utsæd på 1/2 tønne hvete, 1/4 tønner rug, 1/2 tønne bygg, 4 tønner havre og 6 tønner poteter. Gården hadde to hester, åtte kuer, ti sauer og en gris.

I 1872 kjøpte Hans Eriksen kjøpte en gårdpart av Langebru under Sem. Han flyttet dit, mens sønnen Erik ble igjen på Østerud og drev denne gården.[36] I 1876 kjøpte han gården av faren. [37]

1876-1905: Erik Hansen og Kristiane Olsdatter

Erik Hansen fikk skjøte på Østerud for 3500 kroner, men foreldrene forbeholdt seg en dels bruksrettigheter.[38]

Bare 20 år gammel hadde Erik Hansen fått datteren Gina Martine med sin kusine, Anne Marie Gulbrandsdatter. Hun vokste opp på plassen Svartvik under nabogården Nordre Hamre.[39]

Seinere ble han gift med Kristiane Olsdatter, og de hadde barna:[40]

 • Marie Eriksdatter, født 1874
 • Hans Eriksen, født 1875
 • Nils Eriksen, født 1879
 • Kristofer Eriksen, født 1881
 • Ole Eriksen, født 1884
 • Marthe Andrine Eriksdatter, født 1886

Kristiane døde i 1886, og Erik giftet seg på nytt med Berthe Kristoffersdatter Halvorseth fra Sigdal. De fikk en sønn:[41]

 • Vilhelm Eriksen, født 1888
 • Kristen Eriksen, født 1905

Da sønnen Kristofer i 1900 overtok Langebru etter farfaren, bosatte Erik og Berthe seg der, men de var fortsatt eiere av Østerud fram til 1905, da gården ble solgt til den eldste sønnen, Hans. Ved folketellingen 1900 er Kristofer, Berthe og de yngste barna oppført under Langebru som «Rentenist og trælasthandler (skogeier)». I 1905 flyttet de til Kristiania.[42]

1905-1951: Hans Eriksen og Mina Olsdatter

Hans E. Østerud ble gift med Mina Olsdatter Krekling i 1899.[43] De bosatte seg på Østerud og drev gården etter at faren flyttet til Langebru. Vd folketellingen i 1900 bodde de der sammen med den yngre broren, Nils Eriksen, og ei tjenestejente.[44] I 1905 fikk Hans skjøte på gården.[45]

Hans og Mina fikk tre barn:

 • Erik H. Østerud (1901-1964)[46]
 • Ole H. Østerud (1903-1951)[47]
 • Eline Kristiane (Ella) Østerud (1907-1978). Hun ble gift med herredsskogmester Einar Bye[48]


I 1943 ble hyttetomta Fjellsol ved Tørrbekk skilt ut og solgt til sønnen Ole Østerud.[49] I 1951 ble denne tomta utvidet ved at en ny parsell med bnr.19 ble utskilt fra gården. [50]

Rett før krigen, i 1938, hadde også skogstykket Pålklev ved Tørrbekk blitt skilt ut, med bruksnummer 5.[51]Fra denne eiendommen ble det seinere frasolgt en del hyttetomter: Fjellhaug (bnr.16)[52], Steinholt (bnr.17)[53] og Fjellsol (bnr.19)[54]. Skogen fulgte imidlertid gården, og seinere har bnr.2 og bnr.5 igjen blitt sammenføyd.

1951-1967: Erik Østerud

Hans E. Østerud døde i 1948. Tre år etter solgte enken Mina gården til den eldste sønnen Erik, men hun forbeholdt seg retten til å disponere to værelser i 2.etasje og til «å høste det hun ønsker av gårdens produkter»[55]

Erik H. Østerud var eier av gården til han døde i 1964. Tre år seinere overtok datteren, Gerd Skinnes.[56]

1967-1979: Gerd Østerud Skinnes

Gerd Skinnes var eier av gården fra 1967 til 1979, da hun solgte den til broren, Hans E. Østerud.

1979-1982: Hans E. Østerud

Hans E. Østerud var gift med Elna Sanden, og de hadde barna:

 • Erik Østerud, født 1957
 • Pål Henrik Østerud, født 1959
 • Sigurd Østerud, født 1961

I løpet av de tre årene de eide gården ble det bygd nytt våningshus og kårbygning.

1982- : Pål Henrik Østerud

Pål Henrik Østerud overtok gården etter foreldrene i 1982. Han ble gift med Iris Skarpeid fra Nedre Eiker. De har sønnen Henrik, født 1986.

I 1991 hadde gården en hest, to sauer og tre traktorer. Bryggerhuset ble satt i stand i 1988, og to år seinere ble det satt opp ny låve og sagbruksbygning.

Refranser

 1. Panteregister III-1: Erich Hansens skjøde av 30.Junii 1797 til søn Hendrik Erichsen paa 7 1/2 lpd T. for 1399 daler. Henv til pantebok fol.297.
 2. Kirkebok for Eiker: Vielse 14/11-1793
 3. Kirkebok for Eiker: Dåp 12/1-1794
 4. Kirkebok for Eiker: Dåp 31/5-1795
 5. Jonn Harry Eriksens slektsbase: Født 14/1-1796, død 6/10-1819 på Østerud
 6. Jonn Harry Eriksens slektsbase: Født 10/2-1797 på Østerud
 7. Kirkebok for Eiker: Dåp 9/6-1799
 8. Olav Homlebekks registrering av lensmannens dødsfallmeldinger
 9. Kirkebok for Eiker: Dåp 15/11-1801
 10. Kirkebok for Eiker: Dåp 17/6-1804
 11. Kirkebok for Eiker: Dåp 25/12-1806
 12. Kirkebok for Eiker: Dåp 26/12-1806
 13. Kirkebok for Eiker: Begravelse 21/9-1818
 14. Skifte efter Hans Erichsen og hustru Marie Syversdatter, sluttet 17.Jan tl. 28.Junii 1821 hvorved 7 1/2 lpd Tg er udlagt sønnen Erich Hansen for 800d. Pb.fol.675
 15. Kirkebok for Eiker: Vielse 11/9-1823: Erich Hansen Østrud, 19 og Marte Kirstine Andersd. Langrud, 29
 16. Kirkebok for Eiker: Dåp 2/11-1823. Foreldre: Erik Hansen Østerud og Marte Kirstine Andersd.
 17. Kirkebok for Eiker: Dåp 23/10-1825. Foreldre: Gmd. Erik Hansen Østrud og Marte Kirstine Andersd.
 18. Kirkebok for Fiskum: Dåp 26/5-1828. Foreldre: Erik Hansen Østerud og Marte Kirstine Andersd.
 19. Kirkebok for Eiker: Dåp 1/1-1831. Foreldre: Erik Hansen Østrud og Marte Kistine Andersd.
 20. Kirkebok for Eiker: Dåp 26/12-1833. Foreldre: Erich Hansen Østerud og Marte Kistine Andersd.
 21. Kirkebok for Eiker: Dåp 28/2-1836. Foreldre: Gmd. Erik Hansen Østrud og Marte Kistine Andersd.
 22. Kirkebok for Eiker: Dåp 3/5-1840. Foreldre: Erik Hansen Østerud og Marthe Kirstine Andersd.
 23. Ifølge eldre kilder var Østerudbekken grense mellom Østerud og Hamre. I dag ligger imidlertid en rundt 100 mål av innmarka på Østerud, inkludert tunet på bnr.1, vest for denne bekken. Dette må være et resultat av eiendomshandelen i 1831, samt makeskifter og andre grensereguleringer i årene som fulgte.
 24. Panteregister III-4: Erklæring fra eierne av denne m.fl. eiendommer angående driften av en sag, thl. 28.6.1839. Henv til panteboken fol.645: «Eger Sommerting 28 Juni 1836. No.26. Erklæring fra Erik og Anders Østerud. Da vi Undertegnede paa Gaarden Østeruds Grund her i Eger Prøstegjeld have opført en nye Saug, der under 30 Mai D.A. paa Lovlig Maade er besigtiget, og agte vi at drive denne saa er det vi saavel Evige samme til sammen Eyendeskab. Østerud den 27 Juni 1839. Paa egne og Medeier Anders Østeruds Veigne. E.H.Hansen»
 25. Panteregister III-4: Kommisjonsforlig om havnegangen i sameiemarken thl. 14.8.1843. Henv til panteboken fol.717 - gjelder eieren av Østerrud, Besseberg, Såsen, Torberg, Hedenstad, Hamre og Brekke
 26. Forening mellom Anders Andersen og Erik Hansen angående et skogstykke thl.13.9.1847. Henv til panteboken fol.421
 27. Rettsforlig mellom Anders Andersen og Erik Hansen angående forskjellige rettigheter, saasom båtstø, vei, bruk av sagen m.v. thl. 17.8.1857. Henv til panteboken fol.74
 28. Vielse 9/5-1856 i Haug kirke.
 29. Jonn Harry Eriksens slektsbase: Født 1/5-1860
 30. [https://digitalarkivet.no/census/person/pf01037045024155 Folketellingen 1900: Kristiania kjøpstad - krets 059, bosted 12: Ruseløkveien 49
 31. Panteregister III-1: Skjøde fra Erik Hansen til Søn Hans Eriksen for 200 spd, dat.13.9.1847, thl.s.d. Henv til pb.fl.421
 32. Vielse 2/10-1845
 33. Jonn Harry Eriksens slektsbase: Født 10/10-1845.
 34. Jonn Harry Eriksens slektsbase: Født 28/4-1849.
 35. Rettsforlig mellom Anders Andersen og Erik Hansen angående forskjellige rettigheter, saasom båtstø, vei, bruk av sagen m.v. thl. 17.8.1857. Henv til panteboken fol.74
 36. Ved folketellingen 1875 bodde Hans Eriksen og Marte Nilsdatter i Langebru, mens sønnen bodde på Østerud med kone barn og tjenestefolk.
 37. SAKO, Eiker, Modum og Sigdal sorenskriveri, G/Gb/Gbc/L0003: Panteregister nr. III 3, s. 77
 38. Skjøde fra Hans Eriksen til Søn Erik Hansen for Kjøbesum 3500 Spd samt forskjellige brugsrettigheder for sælgeren og hustru for deres levetid, dat 24.10.1876, thl. 25.10.1876 Henv til pb. fl.77
 39. Kirkebok for Eiker: Dåp 5/3-1865. Gina Martine, barn av ungkarl Erik Hansen Østerud, grdmsøn, og Anne Marie Guldbrandsd. Sortvig
 40. Panteregister III-4: Hjemmelsbrev fra Skifteretten i afdøde Kristiane Olsdatter Østerud og gjenlevende Mands Bo til stervboenkemanden Erik Hansen Østerud for kr.24.000, dat. 18.4.1888, thl.21.4.1888. Utlegg til barna
 41. Folketellingen 1891
 42. Kirkebok for Haug og Bakke: Utflyttede 19/5-1905. Jfr. Folketellingen 1910: Kristiania - krets 92, liste 23: Kirkegaardsgate 3
 43. Norske gardsbruk 1948
 44. Folketellingen 1900: Fiskum sogn - krets 1, liste 4: Østerud
 45. Panteregister V-8: Skjøde fra Erik Hansen til søn Hans Eriksen paa d.e. for 19.000 kr, dat.21.1.1905, thl.1.3.1905
 46. Slekt og datas gravminnebase
 47. Slekt og datas gravminnebase
 48. Slekt og datas gravminnebase
 49. Panteregister V-8: Delingsforretning avh. 30.1., grbf.4.2.1943, hvorved parsellen Fjellsol (bnr.12) er utskilt med skyld 20 øre
 50. Panteregister V-8: Delingsforretning hvorved parsellen Fjellsol I (bnr.19) er utskilt med skyld 1 øre. Db.2744, 1.9.1951
 51. Delingsforretning avh 8-9.8, grbf.20.8.1938, hvorved parsellen Pålklæv (bnr.5) er utskilt med skyld 5 øre
 52. Delingsforretning 15.8.1947, db.2554 21.8.1947: Fjellhaug av skyld 1 øre - bnr.16
 53. Delingsforretning 18.8.1947, db.2553 21.8.1947: Steinholt av skyld 1 øre - bnr.17
 54. Delingsforretning 31.8.1951, db.2742 1.9.1951: Fjellsol av skyld 1 øre - bnr.19
 55. Skjøde fra Mina Østerud til sønn Erik Østerud f.19/10-1901 på d.e. og bnr.5, dat. 30.8.1951
 56. Norske gardsbruk 1991Kilder


Eiker Leksikons logo.jpeg Østerud (Øvre Eiker, 114/2) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!