Østsida (Øvre Eiker)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Østsida (kart).jpg

Østsida i Øvre Eiker er navnet på den delen av bygda som ligger øst for Drammenselva, både det bebodde området langs elva og skogsområdene innover Finnemarka mot Glitre. Dette er den nordlige delen av Sanden fjerding, og området blir i eldre kilder også omtalt som «Syltebygda». Den sørlige delen sogner til kommunesenteret Hokksund, mens området lenger nord sogner til tettstedet Skotselv. Dette området var tidligere delt i skolekretsene Fjerdingstad og Dramdal. Den aller nordligste delen av Fjerdingstad krets ligger på grensen mot Modum og sogner på mange måter til tettstedet Åmot.

Riksvei 35 går fra Hokksund til Modum og er gjennomfartsåren på Østsida. Den bebodde delen, som ligger på ei slette langs Drammenselva, er preget av jordbrukslandskap, med den del skog og spredt bebyggelse. Herfra stiger terrenget bratt opp mot Finnemarka, som er et populært rekreasjonsområde, der Øvre Eiker grenser mot nabokommunene Modum, Nedre Eiker og Lier.

Gårder som ligger på Østsida

(regnet fra nord mot sør)


Eiker Leksikons logo.jpeg Østsida (Øvre Eiker) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!