Horsrud (Øvre Eiker)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Horsrud
Sokn: Bakke
Fylke: Buskerud
Kommune: Øvre Eiker
Gnr.: 203
Postnummer: 3330 Skotselv

Horsrud er en matrikkelgård (gnr. 203) i Sanden fjerding og Bakke sogn i Øvre Eiker kommune.

Statsminister Christopher Hornsrud (1859-1960) ble født på Horsrud, men forandret etternavnet sitt til Hornsrud.

Opprinnelse og forhistorie

Arkeologiske funn og kulturminner

Høymiddelalderen (1050-1350)

Horsrud var blant de gårdene som trolig er ryddet i høymiddelalderen, men som ikke ble liggende øde i seinmiddelalderen.[1]


Seinmiddelalderen (1350-1500)

Tidlig nytid (1500-1650)

I skattematrikkelen 1647 er Horsrud oppført som en fullgård med landskyld på 19 lispund. Oppsitter var Guldbrand Horsrød, soms elv eide 7 lispund, mens 12 lispund tilhørte Toere Busland.


Fra matrikler og panteregister

Matrikkel 1647 Fullgård med landskyld 19 lispund
Gammel matrikkel MN 86 med skyld 1 skippund
Matrikkel 1838 MN 205 med skyld 3 riksdaler, 3 ort og 11 skilling
Matrikkel 1887 Gnr.203: 2 bruk med samlet skyld 9 mark 29 øre
Areal og antall bruk 2009


Nyere historie

I skattemanntallet fra 1661 er Horsrud oppført blant fullgårdene, med en landskyld på 19 lispund mel, men i margen er det anmerket at oppsitteren «Beklager sig at denne gard, iche schal verre goed for en fuldgaard». [2] Gården ble drevet av Gulbrand Horsrud, som var leilending under eierne - borgeren Hans NielsenBragernes, som var eier av 15 lispund og Hans Jacobsen Scheldrum fra Skoger, som eide 4 lispund.

I matrikkelforarbeider fra 1723 er Arne Arnesen oppgitt som både eier og bruker av gården, som fortsatt hadde en landskyld på 1 skippund. Han sådde 1 tønne blandkorn og 8 tønner havre, dyrket 16 lass høy og hadde to hester, sju storfe og fire sauer. Gården hadde skog til eget behov, men ikke til salg.

Arne Arnesen drev fortsatt Horsrud i 1765, og han bodde der sammen med hustruen Karen Arnesdatter, samt moren Anne Arnesdatter og broren Simon Arnesen, som var krøpling. Nå var det også oppført to husmenn under gården: Ole Clausen og hans kone Barbro Knudsdatter, og Morten Andersen og hans kone, Anne Mortensdatter.

Jordkommisjonen i 1803 har oppført Horsrud som et samlet bruk, med landskyld 1 skippund. Eier var Christen Johansen etter skjøte av 18/2-1799.

Den nye matrikkelen (1812)

I den nye matrikkelen fikk Horsrud matrikkelnummer 205 og løpenummer 666. I den trykte matrikkelen fra 1838 er Christopher Jacobsen oppført som eier av MN.205 Horsrud (Harisrud).


Bruksnummer i 1887-matrikkelen


Referanser

  1. Moseng, s.322
  2. Horssrud, som Guldbrand paaboer, schylder i alt - 19 lispd meel. Der aff følger Hans Nielsen paa Bragenis [3 Fierin]ger med bøxell offer alt, Hans Ja[cob]sen Scheldrum i Schauffbygden - 4 lispd. Schauff til nogen smaa Last.


KilderEiker Leksikons logo.jpeg Horsrud (Øvre Eiker) inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!

Koordinater: 59.839042° N 9.916898° Ø