Ada Polak

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Ada Polak.
Foto: Hentet fra Studentene fra 1933 (1958)

Ada Buch Polak (født på Ljan i Aker 19. september 1914, død i London 25. oktober 2010) var kunsthistoriker, kurator og faglitterær forfatter.

Hennes døpenavn var Andrea Buch. Foreldrene var overingeniør Harald Buch (1872–1950) og lærer Camilla Collett (1878–1973), som var barnebarn av forfatteren Camilla Collett. Hun ble gift 14. juli 1948 med den britiske advokaten Alfred Laurence Polak (1900-1992) og bosatte seg deretter i Storbritannia. Som kunsthistoriker var glasskunstens historie hennes spesialfelt, men hun leverte også viktige arbeider om gammelt norsk sølv og porselen og om eldre tiders handelsforbindelser mellom Norge og Storbritannia.

Hun tok examen artium på engelsklinjen ved Nissens Pikeskole 1933 og studerte deretter kunsthistorie ved Universitetet i Oslo, med engelsk og fransk som bifag. I 1940 tok hun magistergraden 1940 med avhandlingen «Norsk Glass 1739–1753», om den første perioden på Nøstetangen Glasværk, som var det første glassverket i Norge. Som student var hun også volontør ved Kunstindustrimuseet i Oslo, der hun arbeidet med å samle, registrere og katalogisere gammelt norsk glass i privat eie. Dette ble gjort i forbindelse med den store jubileumsutstillingen i 1939, da norsk glassindustri feiret sitt 200-årsjubileum. Dette materialet bearbeidet hun videre til sin doktoravhandling, «Gammelt norsk glass», som var ferdig i 1953 og ble utgitt i bokform samme år. Dette regnes som ett av standardverkene om norsk glasshistorie, med kapitler om Nøstetangen (1739-1777), Hurdals Verk (1779-1808) og Gjøvik Verk (1809-1843), samt om utviklingen av glass-sliping og gravyr i Norge og Europa og egne avsnitt om sentrale glasskunstnere som Heinrich Gottlieb Köhler, Villas Vinter og Johan Albrecht Becker.

Etter et halvt år som amanuensis ved Kunstindustrimuseet i Oslo fikk hun i 1942 stillingen som konservator ved Vestlandske kunstindustrimuseum i Bergen. Etter at hun bosatte seg i London i 1948 arbeidet hun som som frilans skribent og fungerte som et viktig kontaktledd mellom britisk og norsk kultur. Fra 1980 var hun norsk statsstipendiat.

Polak bidro med artikler og avhandlinger i både norske og internasjonale tidsskrifter og museumsårbøker, hovedsaklig om glasskunst. Hun utga også flere populærvitenskapelige bøker om dette emnet, både på norsk og engelsk, men også om antikviteter, porselen og gullsmedkunst. Blant de mest kjente bøkene kan nevnes «Glassboken», «Antikvitetsboken», «Gamle vinglass», «Gammelt Porsgrund porselen», «Gamle glass fra Hurdal og Gjøvik og «Gullsmedkunsten i Norge før og nå» (1970), som ble skrevet på oppdrag fra Norges Gullsmedforbund. Hun bidro også i verket «Norges kunsthistorie», med kapitlene «Kunsthåndverk og kunstindustri 1536–1814» (bind 3) og «Norsk empire» (bind 4). Hun oversatte dessuten til norsk boka «Moderne malerkunst. En oversikt fra impresjonismen til idag» av Herbert Read. Gjennom mer enn 30 år (1964-1995) hadde hun en fast spalte om antikviteter i ukebladet «Kvinner og Klær», der hun også svarte på spørsmål fra leserne. I tillegg til arbeidene om kunsthistorie, skrev hun også om norsk og britisk handelshistorie, blant annet i bøkene «Wolffs & Dorville. Et norsk-engelsk handelshus i London under Napoleonskrigene», «Fra et par gamle engelske forretningsarkiv» og «Det Collettske handelshus og England».

Hun var den første formann i Foreningen Brukskunst i Bergen (1945–48). I 1980 ble hun tildelt Norges almenvitenskapelige forskningsråds pris for populærvitenskapelig forskning, og 1981 ble hun utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for sitt virke for norsk kultur i Storbritannia.

Publikasjoner av Ada Polak

Kilder