Ogmund Berdorsson Bolt

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra Agmund Berdorsson Bolt)
Hopp til navigering Hopp til søk
Ogmund Berdorsson Bolts sigill fra 1370.

Ogmund Berdorsson Bolt (også skrevet Agmund; født ca. 1345, død ca. 1419) var ridder, medlem av riksrådet og høvedsmannAkershus. Han tilhørte slekta Bolt, og var sønn av Berdor Kolbeinsson og ei ukjent kvinne. Omkring 1380 gifta han seg med Gunhild Bergsveinsdotter, som var datter av Bergsvein Bårdsson. Han var farbror til opprøreren Amund Sigurdsson Bolt.

Ogmund Bolt kom inn i politikken omkring 1380. Han kjøpte og byttet til seg store jordområder, og må antas å ha vært blant de rikeste på Østlandet. Den første gangen han nevnes er i 1370, da han var vitne i en eiendomhandel på Våler prestegård[1]. I 1381 nevnes han som medlem av riksrådet, da han tiltrådte en erklæring om hansabyenes rettigheter[2]. I 1387 nevnes han som sysselmann i Borgarsyssel[3], en posisjon han antagelig hadde hatt en tid. Det er usikkert når han mottok ridderslaget. I 1389 nevnes han som herr Ogmund i et diplom[4], mens i et annet diplom fra tidligere samme år er han uten denne tituleringen[5]. Han kan ha mottatt ridderslaget i mellomtiden, men brevet som bruker tituleringen er en avskrift fra 1440, og kan være feilaktig fordi man da tilføyde en tittel han senere hadde fått. Det antas gjerne at han fikk ridderslaget på kroningsmøte i Kalmar i 1398.

I 1405 ble han fjerne som høvedsmann på Akershus. Eindride Erlendsson ble satt inn i hans sted av Erik av Pommern, sannsynligvis etter ordre fra dronning Margrete. Bakgrunnen var et ønske om sterkere kontroll og om å få nye menn i sentrale posisjoner. Eindride var hoffmann, mens Ogmund var en mer selvstendig og erfaren mann på omkring 60. Det er ingen grunn til å tolke dette dithen at han falt i unåde.

Ogmund Bolts eiendommer var spredd rundt Oslofjorden, med hovedtyngde i Borgarsyssel (Østfold). Hovedgårdene var Mosseros i Våler kommune, som er knytta til Bolt-slekta, og Tomb i Råde samt Tronstad i Hurum.

Man antar at han døde omkring 1419 ut fra mangelen på referanser i kildene og det at arveoppgjøret ble foretatt i 1422[6].

Sønnen Håkon Ogmundsson ble væpner og riksrådsmedlem, og gifta seg med den svenske, adelige Elin Laurensdotter. Datteren Borghild Ogmundsdotter ble gift med Herman Molteke og hadde med ham Tomb som hovedgård.

Referanser

Kilder