Alexander Seippel

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Foto av Alexander Seippel , 1934 eller tidligere.
Foto: Ukjent/Hanche 1934.

Heinrich Julius Manfred Alexander Seippel (født 22. januar 1851 i Kristiansand, død 22. april 1938) var språkforsker og bibeloversetter. Han var professor i semittiske språk i mer enn 35 år. Som bibeloversetter hadde han stor påvirkning på språket i de nynorske bibelutgavene.

Familie

Alexander Seippel var sønn av kjøpmann, visekonsul Fedor Ferdinand August Leopold Seippel (1814–87) og Camilla Adelaide Knudsen (1824–86), og ble gift i 1886 med Ragnhild Marie Nielsen (1859-1940). Familien stammet fra Tyskland på farssiden.

Liv og virke

Alexander Seippel vokste opp på Frøysnes i Bygland kommune i Setesdal. I 1860 begynte han på katedralskolen i Kristiansand. Han tok examen artium i 1868 og studerte deretter ved universitetet i Christiania. Han ble cand. mag. I 1873 med latin og gresk.

1874-76 var Seippel språklærer ved Luther College i Iowa, og 1876–86 studerte han semittiske språk og persisk, med reiser til Leipzig, Paris, London og Oxford.

I 1886 ble Seippel utnevnt til professor i semittiske språk ved universitetet i Kristiania. Han etterfulgte sin veileder, Jens Peter Broch. Seippel var professor i mer enn 35 år, til 1921. Etter at han gikk av ble han statsstipendiat for å fortsette bibeloversettelsene.

Tross sitt omfattende virke innen språkforskning er Seippel kanskje best kjent som bibeloversetter til nynorsk. Gjennom sine oversettelser kom Seippel, i følge Sylfest Lomheim i artikkelen om ham i Norsk biografisk leksikon, til å bli «den som meir enn nokon annan forma ut det nynorske bibelmålet.»

Seippel var formann i styret for Det Norske Samlaget 1888-91 og styremedlem 1903-20. En periode på 1920-tallet var han språkkonsulent ved Det Norske Teatret. Han skrev også lyrikk, og samlet inn store mengder stev i Setesdal.

Bosteder

Ved folketellingen for Kristiansand for 1865 er Seippel registrert som Skolediscipel på adressen Østre 1. kvartal 5a. Ved folketellingen for Kristiania for 1900 er han registret som professor på adressen Munkedamsveien 1. I en tilførsel har han påført følgende opplysning: NB: Min Familie bor for nærværende paa min Gaard Øyeborg i Numedal, hvor jeg ogsaa selv opholder mig saa ofte som Hensynet til min Embedsgjerning tillader det.

Ved folketellingen for Kristiania for 1910 er Seippel registret på adressen Linstows gate 7. I adresseboka for Oslo for 1937 er han oppført på adressen Suhms gate 12.

Ettermæle

Alexander Seippel er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

I en nekrolog i Aftenposten 22. april 1938 ble Seippel omtalt slik (utdrag):

I 1921 tok han avskjed efter nådd aldersgrense, men har siden hatt statsbevilgning til sitt store arbeide med oversettelse av bibelen til nynorsk. For øvrig foreligger det fra professor Seippels hånd en rekke større videnskapelige arbeider, som har sikret ham en høi plass i videnskapen, ikke bare i Norge, men langt utenfor vårt lands grenser … Like til det siste var professor Seippel daglig optatt med arbeide, like flittig og like interessert som i yngre år.

Alexander Seippel ble utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden i 1896 og til kommandør i 1938.

Han er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo. Tittelen Professor er benyttet på gravminnet.

Kilder og referanser

Eksterne lenker