Anders Platou Wyller

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Anders Platou Wyller i andre halvdel av 1930-tallet.
Foto: Ukjent/Oslo Museum.

Anders Platou Wyller (født 24. april 1903 i Stavanger, død 2. oktober 1940 i Stockholm) var litterat og humanist, blant annet var han lektor i norsk ved universitetet i Sorbonne 1933-1936, og medgrunnlegger av Nansenskolen i 1938.

Familie

Anders Platou Wyller var sønn av stadsfysikus Thomas Christian Wyller (1858-1921) og Birgitte Platou (1862-1922), og ble gift i 1926 på Gallnö, Sverige, med Anne Marie Strindberg (1902-2007), datter av den svenske forfatteren August Strindberg (1849–1912) og skuespilleren Harriet Sofie Bosse (1878-1961). Han var bror av sykepleielærer og -historiker Ingrid Wyller (1896–1994), far til astronom Arne August Wyller (1927–2001) og farbror til statsviter Thomas Christian Wyller (1922-2012) og filosof Egil Anders Wyller (f. 1925).

Liv og virke

Anders Platou Wyller vokste opp i Stavanger, hvor han tok examen artium i 1922. Han begynte deretter å studere jus i Kristiania men avbrøt raskt studiene. Han var en kort periode journalist i lokalpressen, men valgte å studere filologi. Han ble cand. philol. i 1933 og dr. philos. i 1936.

Wyller ble høsten 1927 ansatt som redaksjonssekretær i tidsskriftet Samtiden, på samme tid som han studerte fransk og litteratur. Mellom 1929 og 1936 oppholdt han seg i Paris, der han først skrev sin hovedoppgave (om Claudel), og deretter avhandlingen Paul Claudel. En kristen dikter og hans drama, som han ble dr.philos. på. Han var dessuten lektor i norsk ved Sorbonne 1933–1936.

Under studiedagene på 1920-tallet hadde Wyller blitt kjent med teologen Kristian Schjelderup (1894-1980). I 1936 gikk de sammen for så etablere en skole viet til humanistiske ideer og idealer, som de kalte Nansenskolen, Norsk humanistisk akademi. Skolen startet først som en forelesningsrekke i Universitetets gamle festsal høsten 1938, mens den formelle åpningen fant sted på Lillehammer 18. mars 1939 (skolen eksisterer fortsatt på Lillehammer, som en folkehøgskole).

Schjelderup og Wyller offentliggjorde sine ideer om et norsk humanistisk akademi i et hefte de utga i 1937, der de blant annet skrev om hva de ønsket at skolen skulle være:

Den vil være et hjemsted for den humanistiske livsinnstilling og samtidig en skole i oplæringen i den. Dens mål er ikke å omvende folk til det ene eller andre partisyn eller prege dem i en bestemt politisk retning. Men gjennem en allsidig og menneskelig orientering å gi en bredere basis både for eget standpunkt og for bedømmelsen av andres. Dette mål vil Nansenskolen søke å nå ad to veier. Dels gjennem skolekurser for voksen ungdom, dels gjennem en bredere anlagt virksomhet, med sikte på gjennem publikasjoner, foredrag og stevner å ta bevisst del i det felles kulturarbeide for humanismens livsverdier.

Schjelderup og Wyller ble etter krigsutbruddet i september 1939 uenige om forsvarssaken, og de skilte lag i desember samme år. Schjelderup var total-pasifist, mens Wyller mente at vold kunne være nødvendig i enkelte tilfeller. Wyller forlot skolen, mens Schjelderup ble igjen alene som leder.

Etter okkupasjonen i april 1940 arbeidet Anders Wyller for NRK, først i Nord-Norge og senere i London, inntil han ble rammet av kreft. Han døde i Stockholm høsten 1940, hvor han hadde dratt for å se igjen kone og barn, som befant seg der.

Ettermæle

Anders Platou Wyller er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2016)

Anders Platou Wyller er gravlagt på Vestre gravlund i Oslo. Gravminnet har påskriften Sannhet, frihet, kjærlighet. Her er også kona Anne Marie gravlagt (selv om hun giftet seg om igjen på 1970-tallet med svenske Gösta Hagelin (1900-1979), og var bosatt i Sverige), og sønnen Arne August.

Kilder