Andreas Aarflot (f. 1928)

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Andreas Aarflot»)
Hopp til navigering Hopp til søk

Andreas Aarflot (født 1. juli 1928 i Hunan i Kina) var biskop av Borg fra 1976 til 1977 og biskop av Oslo fra 1977 til 1998. Han har gjennom sin karriere også vært en produktiv forfatter, og har skrevet blant annet kirkehistorie, kirkerettslige avhandlinger og teologiske skrifter. Han satte sterkt preg på reformarbeidet i Den norske kirke, både som forsker og som biskop.

Slekt og familie

Han er sønn av misjonsprest og senere residerende kapellan Olav Aarflot (1902–1971) og Marie Knudsen (1900–1956). Faren var dattersønns sønnesønn av Sivert Aarflot, stamfaren til slekta Aarflot, gjennom hans datter salmedikteren Berte Canutte Aarflot.

Den 1. september 1951 ble han gift med Karna Margot Irene Jensen (f. 1928). Hun er datter av tollkontrollør Jensenius Jentoft Jensen og Helene Kapstad.

Liv

Andreas Aarflot ble født i Kina, der foreldrene var misjonærer. De reiste tidlig hjem derfra av helseårsaker, og bosatte seg på Grefsen, som den gang lå i Aker herred.

I 1946 avla han examen artiumGrefsen høyere almenskole, og deretter begynte han på teologistudier ved Menighetsfakultetet. Han ble cand.theol. i 1951. Året etter avla han praktisk-teologisk eksamen og begynte som soldatprest med Indremisjonsselskapet som arbeidsgiver. Fra 1956 til 1960 var han hjelpeprest og kallskapellan på Slemmestad.

I 1960 ble han adjunktstipendiat ved Menighetsfakultetet, og dette innleda drøyt femten år med forskning med kirkehistorie som hovedfelt. Aarflot ble fakultetslektor i 1968, dosent i 1970 og professor i 1976. Hans viktigste fokus i kirkehistoria var reformasjonstida, pietismen og kirkelivet i andre halvdel av 1900-tallet - det siste altså hans egen periode. Doktoravhandlinga som han disputerte på ved Universitetet i Oslo i 1970 hadde Hans Nielsen Hauges kristendomsforståelse som tema. Blant hans mange artikler og bøker nevnes en omfattende kirkehistorie som dekker 1600-tallet til 1800-tallet og Norsk kirke i tusen år som gir et kortfatta overblikk over kirkas historie i Norge fra kristninga til vår tid. I 1998 ga han ut Let the Church be the Church, der han presenterte sitt teologiske ståsted. Den kom i norsk utgave, La kirken være kirke, i 1990. Et hovedelement i Aarflots syn på kirka er at den lokale menigheten må være grunnenheten. Fra 1962 til 1976 var han redaktør i Luthersk Kirketidende, og han markerte seg der blant annet gjennom sitt syn på forholdet mellom statskirke og lekmannsbevegelse. Han ønska en demokratisk kirke basert på lokalmenighetene, med større grad av selvstendighet fra staten. Dette førte til at han ble en ledende skikkelse i den kirkelige reformbevegelsen, og at han ble stadig mer kritisk til statskirkeordninga. I sitt arbeid med slike emner henta han inspirasjon fra andre kirkesamfunn, og han ble sterkt engasjert i økumenisk arbeid.

I 1976 ble han utnevnt til biskop av Borg. Der ble han bare et års tid, for i 1977 ble han biskop av Oslo. Han gikk av for 70-årsgrensa i 1998, og var så professor II i kirkerett ved Høgskolen i Volda fram til 2002. Som biskop av Oslo endra han en del på menighetsstrukturen i byen. Flere sentrumsmenigheter ble slått sammen, og det kom flere prestestillinger til drabantbyene. Hensikten var å styrke lokalmenighetene ved å lage mer bærekraftige menigheter i sentrale områder, og å sørge for at utkantmenighetene fikk nok ressurser. Fra 1979 til 1998 var han preses i bispemøtet.

Aarflot var også engasjert i internasjonalt arbeid. Fra 1973 til 1990 var han medlem av eksekutivkomiteen i Det lutherske verdensforbund, og han var med i den norske delegasjonen ved tre av forbundets generalforsamlinger. I økumenisk sammenheng var han blant annet involvert i prosessen som førte til Porvoo-erklæringa, en avtale mellom de nordiske og baltiske lutherske kirker og Den anglikanske kirke.

Han ble utnevnt til æresdoktor ved St. Olaf College og Augustana College i USA. I 1979 ble han kommandør med stjerne av St. Olavs Orden.

Litteratur


Forgjenger:
 Kaare Støylen 
Biskop av Oslo
Etterfølger:
 Gunnar Stålsett 


Sivert Aarflot.jpg Andreas Aarflot (f. 1928) er ein del av prosjektet Sivert Aarflot og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen. Artiklar i Kjeldearkivet skal ikkje endrast, bortsett frå at lenkjer kan leggjast inn.
Fleire artiklar finn du i denne alfabetiske oversikten og på prosjektforsida.