Grefsen (strøk)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Motiv fra Grefsen med Grefsen kirke fra 1940.
Foto: Stig Rune Pedersen (2011)

Grefsen er et boligstrøk i bydel Nordre Aker i Oslo. Det har navn etter gården Grefsen, og ligger på platået som ble danna av masser fra breen som demma opp Maridalsvannet mot slutten av siste istid. Grefsen sogn omfatter i tillegg til strøket Grefsen også Sørbråten.

Mot nord ligger Kjelsås, og grensene mellom disse strøkene er ikke klart definert. Gårdsgrensene gikk ved Marsveien og Myrerskogveien, men i dag nevnes oftere Saturnveien og Lyngåsveien som grense. Området mellom Glads vei i sør og Myrerskogveien i nord blir dessuten i dagligtalen omtalt som Grefsenplatået.

Mot vest ligger Akerselva med Brekke på den andre sida, og i sør ligger Storo og Nydalen. Disen ligger mot sørøst, og dette boligstrøket henger tett sammen med Grefsen. Blant annet ligger Disen skole på gården Grefsens grunn. De to strøkene har felles velforening, Grefsen og Disen velforening med velhus i Kjelsåsveien 18.

Utbygginga av Grefsen kan knyttes til åpninga av Grefsen Vandcureanstalt i 1858. Badet, som senere har vært kjent som Grefsen Folkesanatorium og Grefsen Bad, førte til at det ble oppmerksomhet rundt området. Gårdseiendommene der ble utparsellert fra slutten av 1800-tallet, og et villastrøk oppsto. Etter andre verdenskrig kom det også blokkbebyggelse.

Skolekretsen Grefsen ble oppretta i 1891, og i 1905 åpna Grefsen skole. Grefsen videregående skole starta opp som middelskole i 1921, og ble gymnas i 1932. Grefsen sogn ble så oppretta i 1937 ved utskillelse fra Vestre Aker menighet. Det er to kirker i sognet. Grefsen kirke fra 1940 er sognekirke, mens Grefsen kapell fra 1904 er knytta til kirkegården som ble anlagt samme år.

Folkesanatoriet på Grefsen førte med seg et behov for transport fra byen. I begynnelsen foregikk dette med hest og vogn, og etter hvert ble det også oppretta en hestediligencerute. I 1897 forsøkte man seg så med en dampomnibuss. Det var ikke en ubetinga suksess, for bussturen var ikke særlig behagelig, og ruta ble kjent som «Tarmrister'n». Bedre ble det i 1900, da Grefsen stasjonGjøvikbanen åpna, med en stasjonsbygning tegna av Paul Due. Stasjonen ligger strengt tatt ikke på Grefsen, da den er på gården Storos grunn. Alnabanen åpna samme år, og i 1902 ble det sporveisforbindelse med sentrum. Sporveien ble videreført til Kjelsås i 1934. En ringbane fra Grefsen til Bestum ble planlagt fra slutten av 1800-tallet, men ble aldri realisert.

Grefsen politistasjon ble åpna i 1919 og nedlagt i 1932. Brannstasjonen var sentralstasjon for Aker herred fra 1938 fram til Aker ble innlemma i Oslo i 1948. Stasjonen ble nedlagt i 1992. Grefsen stadion ble påbegynt i 1921, og sto ferdig i 1930.

Det lokale historielaget er Historielaget Grefsen-Kjelsås-Nydalen, som ble stifta i 1979.

Galleri

Kilder

Eksterne lenker