Anna Bertheussen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Anna Bertheussen var Harstad Meieris første bestyrer og fra 1912 kasserer i Harstad Sparebank.
Frk. Bertheussen var engasjert i litt av hvert, noe blant annet denne annonsen i Tromsø Amtstidende 4. januar 1900 viser.

Anna Kristine Bertheussen (født 14. desember 1861 på Skog i Ibestad, død 15. februar 1925) var bestyrer for Harstad meieri og senere kasserer i Harstad Sparebank.

Hun tok utdannelse ved Tromsø AmtsskoleIbestad og Handelsskolen i Harstad. En tid var hun butikkdame hos Evertsen på Evenskjer. Derfra kom hun til kjøpmann Elias Hoel i Harstad og var der et års tid. Så fikk hun plass hos Job Thode Holst i Samasjøen. Hos ham var hun i over 16 år. Etter det reiste hun til Melbu, der hun arbeidet et års tid på meieriet. Så for hun til Mosjøen. Her var hun en kortere tid for å studere meieridrift. Det er uvisst om hun gikk på Statens Meieriskole her.

Det var heller uvanlig at kvinner fikk ledende stillinger i næringslivet. Hun var unntaket, og i all sin tid en kjent og aktet person. Det var en godt erfaren kvinne som ble den første forretningsleder av Harstad meieri. Det er ingen tvil om at hun la ned et stort arbeid for meieriet i de første og vanskelige årene. Bunn hederlig og folkelig var hun, og hun kunne arbeidet sitt fullt ut.

I flere annonser fra Harstad avholdsforening finner vi hennes navn, enten som ansvarlig for basaren eller andee gjøremål innen Det Norske Totalavholdsselskaps lokale lag.

I tillegg til jobben på meieriet annonserte hun i Harstad Tidende i 1901 at hun mottok ull for Nordlands AktieuldspinderiMelbu.

I løpet av de 17 årene hun var bestyrer, hadde meieriet hatt både motgang og medgang, men i det hele hadde det gått fremover. Hennes ledelse hadde vært preget av nøkternhet og forsiktighet, slik at bygg og anlegg hadde en god standard og meieriet en solid økonomi da hun sluttet i 1912. Årsaken til den frivillige oppsigelsen var nok både det harde arbeidspresset i meieriet og tapet av sin beste venninne Gunhild Talgø, som døde 18. juli det året. Dette fikk henne til å søke seg over i Harstad Sparebank, hvor hun var ansatt som kasserer i 13 år. Også det en jobb som var uvanlig for kvinner. I tillegg var hun aktiv deltaker i kulturlivet, blant annet som aktiv skytter og ikke minst som økonomisk støttespiller til byens sang- og musikkliv.

Huseier

Ifølge Bygningskommisjonens dokumenter bygde hun bolig i krysset Storgata/Grensegata (nå 6. divisjons gate) i 1901 og tilbygg året etter samt lukket veranda i 1904. I 1911 var hun eier av «Klokkergården» i Harstadgården og bygde et tilbygg der det året.
Hun skal også ha vært eier av Strandgata 6 og ha bygd to hytter i distriktet (udokumentert).

Anna Bertheussen og Gunhild Talgøs Legat

Samtidig som Anna Bertheussen ble ansatt som meieribestyrer, ble Gunhild Talgø ansatt som meierist. Hun var utdannet ved Statens Meieriskole i Vefsn. De to ugifte damene ble meget gode venner. De etterlot seg verdier som etter deres død ble satt inn i et fond/legat som bærer deres navn: Anna Bertheussen og Gunhild Talgøs Legat. Foretaket ble startet i desember 1928 og er registrert i Brønnøysund-registrene. Formålet er «støtte til sosiale formål». I 2008 var legatet bestyrt av Tone Rasmussen, Harstad.

Kilder


Eksterne lenker

Anna Bertheussen gjorde ikke bare mennene rangen stridig i næringslivet, men også som skytter i Trondenes Skytterlag.
Foto: Magdalena Normann.
Klokkergården, som Anna Bertheussern kjøpte ca. 1911 og gjorde betydelige endringer av gården. Hun bygde dessuten egenhendig to hytter i området rundt Harstad.