Anna Widén

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Anna Widèn, kjent som "Anna i ødemarka" (Glåmdalsmuseet)

Anna Widén (født 4. februar 1890 i Åsmarka i Ringsaker kommune, død 17. mai 1973 i Stor-Elvdal kommune), mest kjent som "Anna i ødemarka", levde i mange år som arbeider på gården Haugsetvollen ved Isteren i Femundsmarka. Dit kom hun etter å ha blitt solgt av mannen sin for 300 kroner i 1928. Hun ble kjent over hele Norge gjennom boken som journalisten Dagfinn Grønoset skrev om hennes liv.

Bakgrunn

Hun var datter av husmann Martin Andersen Sveiverud og Antonette Olsdatter Sveiverud. Hennes oppvekst var svært vanskelig. Allerede som treåring ble hun i flere omganger satt bort til fremmede i Ringsaker-traktene. I 1904 ble hun konfirmert i Åsmarka kapell. I 1910 fødte hun en datter, som fikk navnet Aslaug.

Ekteskap og vandreår

I 1920 ble hun gift med den svenske tateren Karl Widèn, populært kalt Lang-Karl. Etter dette fulgte flere år med vandring gjennom Gudbrandsdalen og Østerdalen. De levde dels på å selge koster laget av hestetagl, men Anna tok også tjeneste på flere av gårdene de passerte. Lang-Karl viste seg å være en hard og ufølsom mann. Han tok fra Anna pengene hun tjente, selv gikk han mye på fylla.

Til Haugsetvollen

30. april 1928 kom Karl og Anna Widèn til ødemarksgården Haugsetvollen i Sømådalen i Engerdal kommune. Anna bestemte seg for å bli værende der, og Karl dro videre over til Sverige etter å ha solgt Anna til bonden på Haugsetvollen, Jo Haugsetvolden. Anna utførte arbeid på gården og pleiet også familien Haugsetvolden i deres alderdom. Etter at de døde, ble Anna boende alene på Haugsetvollen til hun var i 80-årene.

Bok i 1972

Under et besøk på Haugsetvollen for å lage et intervju med Jo for avisa Østlendingen, kom Dagfinn Grønoset for første gang i kontakt med Anna Widèn. Senere tok han kontakt med henne via brev for å spørre hvordan hun stilte seg til at det ble skrevet en bok om henne. Dette var hun positiv til, og boka Anna i ødemarka kom ut på Aschehoug forlag i 1972. Boka oppnådde et totalsalg på rundt 160 000, og gjorde Anna kjent over hele landet. Den har blitt oversatt til sytten språk. Anna uttalte at hun selv ikke greide å lese boka, hun begynte bare å gråte.

Dagfinn Grønoset og Anna Widèn, 1972

I forbindelse med bokutgivelsen fikk Anna mye oppmerksomhet fra mediene. Dagfinn Grønoset fikk laget et 19 minutters program om henne for NRK. Og i desember 1972 var Anna gjest i radioprogrammet Familiekvelden.


Sykdom og død

Anna Widèn døde av kreft i 1973. Hun ligger begravet på Hunn kirkegård i Gjøvik.

Kilder