Arkivkilder til Gustav Vigeland

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Arkivkilder til Gustav Vigeland i Statsarkivet i Oslo.

Gustav Vigeland

Gustav Vigeland ble født 11.04.1869 i Halse, utenfor Mandals daværende bygrense. Døpenavnet var Adolf Gustav Thorsen, men i 20-årsalderen tok han slektsnavnet Vigeland. Han reiste til Kristiania i 1888 med håp om å bli kunstner, begynte på Tegneskolen i 1889 og debuterte på Statens høstutstilling året etter. Han hadde sin første separatutstilling i 1894. Han har laget flere portrettbyster av kjente nordmenn. Vigelandsanlegget, som inneholder det meste av hans produksjon, ble lokalisert i 1924. Han undertegnet i 1921 en kontrakt med Oslo kommune, hvor han forærte kommunen sitt livsverk og de kunstverk han senere utførte. Vederlaget var et nytt atelier og et garantert fremtidig museum, privat bolig og hans mausoleum. De tre kvinnene Laura Mathilde Andersen, Inga Syvertsen og Ingrid Vilberg fikk på ulike måter betydning for hans liv og kunst. Han døde i 1943 under okkupasjonen.

Tegneskolen

Med støtte fra billedhuggeren Brynjulf Bergslien og professor i kunsthistorie Lorentz Dietrichson fikk Gustav Vigeland en avtale med Tegneskolen. Han kunne få arbeide om dagen i modellerklassens rom, der undervisningen bare foregikk om kvelden. Det nye semesteret på Tegneskolen begynte i oktober, og høsten 1889 gikk han både i modellerklassen og aktklassen.

Elevprotokoll I 10 1888 – 1889 er over alle fag, eldre register, side 31. Gustav Thorsen er innført med henholdsvis løpenummer 493 og innskrivningsnummer 132 for skoleåret 1888 – 1889. Det er under rubrikken stilling oppgitt at han er billedskjærer med adresse Osterhausgaten 26. Rubrikken betalte skolepenger viser at det ble gjort 24.01.1888 med 2 kroner. I rubrikken elev står det g og 1. I rubrikken over hvilken klasse han går i står det F for frihåndstegning eller figurklassen og med modellerklassen i parentes. Arkivkilde: Statens håndverk og kunstindustriskole, Fb, elevprotokoller 3, 1888 – 1891. Arkivportalen: http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=no-a1450-02000000318207

Elevprotokoll XI 1 1888 – 1914 gjelder figurklassen, modeller avdeling, klasse II, aftenskolen eldre register, side 1. Gustav Thorsen er for skoleåret 1888 – 1889 innført med plass nummer 16 som billedskjærer. Av de forskjellige rubrikkene er det bare gitt opplysning om betalte skolepenger, det samme som i elevprotokoll I 10. Arkivkilde: Statens håndverk og kunstindustriskole, Fc, klasseprotokoller 73, 1888 – 1914. Arkivportalen: http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=no-a1450-02000000320168

Elevprotokoll II 22 1883 – 1896 gjelder figurklassen, frihåndstegning III, eldre register, side 27. Gustav Thorsen er innført med etternavnet Wigeland med plass nummer 61 for skoleåret 1889 – 1890. I anmerkningsrubrikken er det opplysning om at han har gått i aktklassen fra januar. Arkivkilde: Statens håndverk og kunstindustriskole, Fc, klasseprotokoller 17, 1883 – 1945. Arkivportalen: http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=no-a1450-02000000318207

Laura Mathilde Andersen

Gustav Vigeland ble kjent med Laura Mathilde Andersen, født 22.06.1872 i Sandefjord, i 1894. Hun var en av hans modeller. De utviklet et forhold og fikk barna Elsa, født 21.06.1899 og Alf Gustav, født 27.03.1900. De inngikk på Vigelands betingelser et proforma ekteskap, hvor det straks etter vielsen skulle foretas de nødvendige skritt til skilsmisse. Han påtok seg farskapet og de økonomiske forpliktelsene. Vielsen fant sted på kontoret til presten Axel Christian Pharo i Larvik 23.07.1900. Skilsmissekontrakten er datert 29.08.1901, og underskrevet av Vigeland 18.09.1901. En vanskelig skilsmisse prosess var ikke avsluttet før i 1906. Laura Mathilde Andersen døde 16.06.1957 i Oslo. Arkivkilde: Statsarkivet i Kongsberg.

Inga Syvertsen

Inga (Marie Othilie) Syvertsen, født 08.12.1883 i Kristiania, ble ansatt som hjelp i atelieret til Gustav Vigeland på Hammersborg, i 1900. Den 19-årige jenta var også med da de som samboere i oktober 1902 flyttet til en leilighet i Fredensborgveien 1, kort ved atelieret, offisielt som hans husholderske. Hun ble en uvurderlig hjelp og støtte for ham. Hun ble en mester i å støpe i gips, førte lister over arbeider, samlet regninger og fotograferte. Hans tilbud om å gifte seg med ham, avslo hun. Hun flyttet også med ham til Maridalsveien 17. Etter at han utover høsten 1920 ble dypt betatt av Ingrid Vilberg, tilspisset forholdet til Inga seg. Hun ble formelt sagt opp i februar 1921, men nektet først å flytte. Det kom aldri til noen form for forsoning mellom dem. I erkjennelse av hva hun hadde betydd for ham, og som motytelse for alt materiale vedrørende Vigeland som fremdeles befant seg i hennes eie, ble det i februar 1945 inngått en overenskomst mellom Inga Syvertsen og Oslo kommune: Hun ble sikret så lenge hun levde en årlig godtgjørelse på 3600 kroner i året i form av bystyrepensjon. Hun var ugift og barnløs, og bodde på sine eldre dager i en trygdeleilighet på Manglerud i Oslo, og døde 25.06.1968 samme sted.

Ekteskap med Ingrid Alice Vilberg

Ingrid Alice Vilberg, født 24.05.1902 i Ullensaker, ble kjent med Gustav Vigeland i 1920 etter at han trengte en modell med vakre hender. Hun sto modell for ham første gang i juni måned. Året etter fridde han til henne, til tross for at han var 32 år eldre. Hun forsøkte å bryte forbindelsen, men aksepterte ekteskap på hans premisser i desember måned. Ingrid var ennå ikke juridisk myndig og måtte ha foreldrenes samtykke til å inngå ekteskap. Han ønsket ikke å få barn. Etter vielsen endret hun stavemåten til fornavnet til Ingerid. Minst 15 år av deres samliv var overveiende harmonisk. De ble separert i1940. Etter hans død fikk hun en liten pensjon av Oslo kommune. Hun døde i 1976.

Vielsesprotokollen for Notarius Publicus i Oslo viser at billedhugger Adolf Gustav Vigeland og hjemmeværende frøken Ingrid Alice Vilberg er viet 28.01.1922. Med opplysninger om at brudgommen er født 11.04.1869 i Mandal av foreldre snekkermester Eliseus Thorsen og hustru Anne Aanonsdatter Vigeland, og at han er tidligere gift. Bruden er født 24.05.1902 av foreldre sykkelmaker Ole Vilberg og hustru Louise, født Johansen. Hun er tidligere ugift. Forlovere er fru Astrid Sehested, Normannsgate 5 og kasserer Ditlef W. Due, Gyldenløves gate 10. Vielsen er kunngjort i Norsk Kunngjørelsestidende 13.01.1922. Det er påført en opplysning med byfogdens håndskrift om at brudens foreldre 07.01. har gitt tillatelse til vielsen. Arkivkilde: Oslo byfogd, avd. I, Lbb, notarialprotokoll, rekke II vigsler 15, 1921 – 1922. Arkivportalen: http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=no-a1450-02000000222845

Separasjon

Separasjon. Saksdokumenter med bilag, utgjør et andragende fra Gustav Vigeland ved advokat W. Rosenvinge Kolderup og fru Ingerid Vigeland ved advokat Per Nordgren til Fylkesmannen i Oslo og Akershus om separasjon, er datert 24.10.1940. Undertegnede ektefeller fant ikke å kunne fortsette det ekteskapelige samliv. Det er vist til ektepakter av januar 1922 og januar 1929, og at det økonomiske mellomværende er ordnet ved overenskomst. Det var særskilte meglingsmøter, og megling ble forgjeves forsøkt for Gustav Vigeland 26.10.1940 ved Oslo Forliksråd, og forgjeves for Ingerid Vigeland 20.11.1940 ved Aker forliksråd. Arkivkilde: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fcd, ekteskapssaker – saksarkiv 25, 1940, 601 – 686. Enr. 626 1940. Arkivportalen: http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=no-a1450-02000000163857

Separasjonsbevilling. En protokoll med trykkopier av bevillinger i kronologisk orden, viser at billedhugger Adolf Gustav Vigeland, Oslo, og Ingrid Alice Vigeland, født Vilberg, Aker, er separert ved Fylkesmannens bevilling 12.12.1940. Refererer samtidig til avholdt megling i henholdsvis Oslo og Aker forliksråd. Arkivkilde: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Fce, separasjonsbevillinger 9, 1940. Arkivportalen: http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=no-a1450-02000000164083

Vigelands død

Det er innført i dødsfallsprotokollen med dødsfallsnummer 358 at billedhugger Gustav Vigeland, født 11.04.1869, er død 12.03.1943 på Louisenberg sykehus med bopel Frognerveien 67. Det blir opplyst at avdøde har vært gift 2 ganger, og er lovlig skilt fra sin andre kone. Han etterlater fra første ekteskap to myndige barn; har i andre ekteskap ingen livsarvinger. Det oppgis at han eier en del. Det er vist til testamente 15.02.1929 som innkom 25.05.1943, innført i I XI 1. Dødsfallet er anmeldt av direktør Høie, Oslo renholdsverk. Offentlig skifte 43/1943. Arkivkilde: Oslo skifterett, Gab, dødsfallsprotokoller - avd. I, 24, 1943 – 1944. Arkivportalen: http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=no-a1450-02000000237848

Dødsbo nr. 43/1943 etter billedhugger Adolf Gustav Vigeland er sluttet 10.05.1951, og utgjør en arkiveske. Et omfattende booppgjør med originale dokumenter og bilag. Det er testamenter, ektepakt, overenskomster og brev fra forskjellige personer og relasjoner. Det er oversikter over skatter og regnskap, også i forhold til verker. Det er en skiftetvist mellom livsarvingene saksøkere fru Elsa Vigeland Nielsen og ingeniør Alf Gustav Vigeland og saksøkte fru Ingerid Vigeland. Bomappen inneholder kunst- og kulturhistoriske opplysninger. Arkivkilde: Oslo skifterett, Ib, sluttede bo – avd. I 53 e, 1951, bo nr. 43/1943. Arkivportalen: http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=no-a1450-02000000184967

Folkeregister

Registerkortet i folkeregisteret er registrert på navnet Gustav Vigeland med egne rubrikker for Ingrid Vilberg. Det gir opplysninger om fødselsdato, fødested og livsstilling. Under ekteskapelig stilling er det en opplysning om fraskilt 07.04.1906 og pr. 01.12.1941. I rubrikken når innflyttet står det hos ham 1888, og hos Ingrid Vilberg datoen 08.02.1919. I rubrikken med adresser er det notert Fredensborgveien 1 b, Maridalsveien 17 og Frognerveien 67, samt en adresse er vanskelig å lese. Arkivkilde: Oslo folkeregister, Registerkort, Gb, døde Oslo 106, 1943. Arkivportalen: http://www.arkivportalen.no/side/arkiv/detaljer?arkivId=no-a1450-02000000076473

Andre arkivkilder

Nasjonalbiblioteket har i overkant av 2600 digitaliserte brev fra Gustav Vigeland (se lenke under).

Litteratur

Lokalhistoriewiki-artikkelen er utarbeidet av Sigurd Rødsten, Statsarkivet i Oslo.

  • Tone Wikborg. Gustav Vigeland. En biografi. Oslo 2001.
  • Ragna Stang. Gustav Vigeland. En kunstner og hans verk. Oslo 1965.
  • Arne Durban. Gustav Vigeland. Cappelen u.å.

Eksterne lenker


Brukerlogo SAO.jpg Arkivkilder til Gustav Vigeland er basert på en artikkel publisert eller bearbeida av medarbeidere ved Statsarkivet i Oslo som videreføring av prosjektet Statsarkivet i Oslo – 100 år i 2014 og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.