Arne Sørensen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Oberst Arne Sørensen, 1918 - 2013 ble som 25-åring leder av Milorgs gruppe 12121.

Arne Sørensen (født 11. august 1918, død 18. juli 2013) – fullt navn Arne Kåre Bakkevold Sørensen – var offiser.

Sørensen var sjef for Milorgs gruppe 12121, som omfattet Strømmen og Rælingen. Gruppen utførte enkelte aksjoner i krigsårene, men ikke sabotasje. Milorg skulle være en beredskapsorganisasjon – hovedoppgaven var å forberede en ordnet overtakelse når krigen en dag var slutt.

Ved krigsutbruddet var Arne Sørensen på befalsutdannelse i Fredrikstad. Han kom med i et kompani som ble involvert i trefninger i Østfold, men etter en interneringsperiode i Sverige kom han tilbake til Norge som sivilist i august 1940. Han startet på studier ved Universitetet i Oslo, men etter studentopprøret i 1941 avbrøt han studiene. Etter hvert fikk han jobb på lønningskontoret ved Strømmens Værksted. Dette var et ideelt sted når han skulle ha kontakt med Milorgfolk. Milorg i vårt distrikt hadde nemlig sin rot i arbeidsstokken ved verkstedet, og med denne jobben vakte det ikke mistanke om han tok seg noen runder for å snakke om ”ett eller annet som ikke stemte på lønnsslippen”.

Milorggruppens viktigste enkeltoperasjonen var mottaket av fallskjermslippet i Østmarka 23. april 1945. Dette er nærmere omtalt under Slippsted for Milorg gruppe 121. Milorggruppen er gitt en bredere omtale i boken Strømmen I som utkom i 2006, og med nytt og revidert opplag i 2009.

Arne Sørensen var sønn av farvehandler Johan Sørensen og kone Svanhild – datter av Karl Sletta i Sagdalsveien. De bodde i Bakkevold i Frydenlundsgaten 7 på Strømmen. Han tok Examen Artium i 1939, og gikk direkte over i rekruttskole.
Samme høst kom han inn i et ekstra kull på befalsskolen, utdannelsen ble forsert etter 1. september-invasjonen i Polen 1939. Han ble uteksaminert i Fredrikstad våren 1940.

Etter krigens slutt tok han krigsskole i Sverige 1945-1946, og året etter fullførte han krigsskolen i Norge.
Deretter gikk han gikk han inn i Forsvaret, der han steg i gradene og endte som oberst.

Litteratur

  • Bunæs, Steinar og Alf Stefferud 2006: Strømmen I. Historien om stedet og folket i hundre år fra rundt 1850. Utg. Strømmen Vel og Sagelvas Venner.
  • Bunæs, Steinar og Alf Stefferud 2008: Strømmen II. Fra frigjøringen til åttiårene. Utg. Strømmen Vel og Sagelvas Venner.

Eksterne lenker