Slippsted for Milorg gruppe 121

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Slippsted for Milorg gruppe 121 ble valgt etter lang tids søk. Stedet måtte ligge i tilstrekkelig avstand fra de tyske luftvernstillingene på Kjeller og på Ekeberg i Oslo. At det dermed ble en lang og strevsom frakt til mottakerområdene fikk komme i annen rekke. Bildene nedenfor er hentet fra en seremoni på slippstedet 12. august 2006 da det ble satt opp et markeringsskilt til minne om aktiviteten her under krigen. Det var de to foreningene Sagelvas Venner[1] og Strømmen Vel som tok initiativ til markeringen, som også Skedsmo kommunes kulturetat stilte seg bak. Arbeidet skjedde i samarbeid med Krigsveteranforeningen og Forsvarsmuseets Venner, og er tatt inn i den landsomfattende registreringen av krigshandlinger og motstandsarbeid under andre verdenskrig. Stedet er også registrert i Markadatabasen[2] under Skiforeningen[3]

Her er litt om forhistorien:

Etter krigsutbruddet i 1940 ble det tidlig etablert motstandsbevegelser. Av naturlige årsaker var det en famlende start på dette, og grupperingene gikk under flere navn: Milorg, Hjemmefronten, Hjemmestyrkene og Gutta på skauen var de mest brukte betegnelsene. Etter hvert ble det meste koordinert gjennom Milorg. Milorggruppen i vårt distrikt fikk kode 121 og hadde sin forankring i arbeidsstokken på Strømmens Værksted. Mange av deltakerne kom derfor fra Strømmen, men også Rælingen, Lillestrøm og Lørenskog var representert.

Tilgangen på våpen og utstyr var sparsom, men høsten 1944 begynte Milorg å få våpen som allierte fly slapp ned gjennom såkalte slipp. Stedet de fant fram til var Kåterudmåsan rett innenfor Enebakks kommunegrense, dypt inne i Østmarka. Via en kodet radiomelding fra London fikk gruppen beskjed om at det kom slipp natten mellom mandag 23. og tirsdag 24. april 1945. Milorgavdelingene i Strømmen, Rælingen, Lillestrøm og Lørenskog tok seg av dette. Milorg måtte primært mønstre 20 mann for å tenne bål som skulle vise pilotene hvor lasten skulle slippes. Denne delen av operasjonen var det Milorg Rælingen som tok ansvaret for. To fly fra Royal Air Force peilet inn slippstedet som planlagt. Flyene var firemotors bombefly av typen Handley Page Halifax eller Short Sterling som var modifisert for slippoppdrag. Flyene slapp i alt 27 fallskjermer med containere – sylindriske beholdere – inneholdende 4,5 tonn våpen og utstyr.

Milorghula ved Åmotdammen.JPG
Foto: Steinar Bunæs

Det ble en svær jobb bare å samle sammen utstyret fra de spredte nedlagsstedene, men etter at dette var gjort startet den virkelig tøffe delen av operasjonen. 150 mann fra Strømmen og Lørenskog deltok i den strabasiøse bæreturen mot sine depoter. For Strømmenområdet var det valgt ut ei hule ved Åmotdammens vestside som skjulested, så vidt innenfor Lørenskogs grense. Denne har senere fått navnet Milorghula ved Åmotdammen. Det ble en ganske lang rute, de måtte gå rundt nordenden av dammen siden de ikke kunne stole på isen. På den råtne vårsnøen tok det lengre tid enn beregnet, så de måtte avbryte ved Skovholtseter og komme seg tilbake til jobb før kl 7 for ikke å vekke mistanke. Neste natt stilte noen av de samme folkene pluss en del nye opp for å bære våpnene resten av strekningen. For Lørenskog var det pekt ut et skjulested som ga en noe enklere og kortere rute, så de klarte å gjøre jobben på én natt. Våpnene ble senere fordelt og brakt videre til Strømmen og Lillestrøm.

Les mer under Strømmens minnesmerker og minnetavler.


Slippstedet på Kåterudmåsan

Stedet har disse koordinatene:
59 49’ 35’’ nordlig bredde
11 04’ 35’’ østlig lengde
Stedet fikk kodebetegnelsen AKELEIE
Kåterudmåsan ligger i 300 meters høyde syd for Nordbysjøen innenfor Enebakk kommune, i dagens Østmarka naturreservat. Alle kommunene rundt Østmarka var representert under seremonien 12. august 2006 da stedet ble markert med en minneplate med slik tekst: Kåterudmåsan Slippsted for Milorg 23.-24. april 1945


Leveranser ved slippet 23-24. april 1945

2 fly slapp i alt 27 containere (beholdere) med følgende innhold:
- 12 Brengun – maskingeværer
- 14 Stengun – maskinpistoler
- 90 geværer – Lee Enfield
- 10 US-karabiner
- Diverse ammunisjon til våpnene
- Et stort antall håndgranater
- Sambandsutstyr – bl.a. felttelefoner og telefonkabler
- Lommelykter med batterier
- Et antall støvler – militærmodell
- Sjokolade
- Tyggegummi
- Tobakk og sigaretter – men det var farlig å røyke engelske sigarettmerker om noen så det!
Fallskjermer av tykk silke var meget populært hos damene! Containere og fallskjermer skulle gjemmes umiddelbart for å hindre problemer ved fremtidige slipp. Men silken i fallskjermene kom til nytte da det skulle sys frigjøringskjoler! Mang en fin brudekjole og konfirmantkjole ble sydd av silke i 1945.


Muntlig kilde

Arne Sørensen, født 11. august 1918, var sjef for Milorgs gruppe 12121, som omfattet Strømmen og Rælingen. Gruppens viktigste enkeltoperasjon var mottaket av fallskjermslippet i Østmarka 23. april 1945. Dette er nærmere omtalt under Slippsted for Milorg gruppe 121. Milorggruppen er gitt en bredere omtale i boken Strømmen I som utkom i 2006, og med nytt og revidert opplag i 2009. Arne Sørensen leverte mye interessant stoff til dette, inkludert den detaljerte listen over innholdet i de 27 containerne ved fallskjermslippet.


Referanser


Litteratur

  • Bunæs, Steinar og Alf Stefferud 2006: Strømmen I. Historien om stedet og folket i hundre år fra rundt 1850. Utg. Strømmen Vel og Sagelvas Venner.


Koordinater: 59.824517° N 11.0705451° Ø