Arne Vogt (1848–1935)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Arne Vogt.
Foto: Ukjent, hentet fra Den Kongelige norske St. Olavs orden (1934).

Arne Vogt (født 3. november 1848 i Christiania, død 26. januar 1935) var jurist med et variert virke, blant annet var han høyesterettsassessor (høyesterettsdommer) 1904-1919. Han var dessuten ordfører i Kristiansand 1892-1894, der han i en årrekke virket som overrettssakfører.

Familie

Arne Vogt var sønn av statsråd Nils Vogt (1817-1894) og Karen (Kaia) Arntzen (1819-1870), og ble gift i 1875 med Alethe (Letha) Heyerdahl (1849-1929). De hadde sju barn, blant disse var høyesterettsadvokat Christian Heyerdahl Vogt (1881-1966). Arne Vogt var bror av blant andre redaktør Nils Vogt (1859-1925) og statsråd og diplomat Paul Benjamin Vogt (1863-1947).

Liv og virke

Arne Vogt tok examen artium i 1865, ble cand. jur. i 1870, og begynte karrieren som bestyrer av en sakførerforretning i Hammerfest. Deretter virket han som sakfører i Farsund.

I 1874 etablerte Arne Vogt seg som sakfører i Kristiansand, hvor han ble i 27 år. I en årrekke var han også medlem av Kristiansand bystyre (H), og han var ordfører 1892-1894. I 1901 ble han utnevnt til sorenskriver i Larvik.

I 1904 ble Vogt utnevnt til fast ekstraordinær assessor (dommer) i Høyesterett, senere fikk han fast ansettelse. Han forble høyesterettsdommer til 1919.

Arne Vogt var ridder av St. Olavs Orden.

Enkelte bosteder

Familien bodde flere steder under Arne Vogts oppvekst. Da han ble født, var faren ansatt i Justisdepartementet i Christiania, i 1850 ble han amtmann i Søndre Bergenhus amt (Hordaland), og i 1860 ble han amtmann i Lister og Mandals amt (Vest-Agder). Ved folketellingen for 1875 er Vogt oppført som overrettssakfører i Markens gate 41 i Kristiansand. Ved folketellingen samme sted for 1885 er han oppført i Kirkegata 2. Den samme adressen hadde han i folketellingen for 1900.

Ved folketellingen for 1910 er Arne Vogt oppført som Assessor i høisteret med adresse Gyldenløves gate 44 i Kristiania. Den samme adressen er han oppført med i adresseboka for Oslo i 1934.

Ettermæle

Arne Vogt er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2016).

I en nekrolog over Arne Vogt i Aftenposten 28. januar 1935 (usignert) ble han beskrevet slik (utdrag):

En høit ansett jurist, en helt igjennem nobel og fin personlighet er med ham gått bort. ... Hans sikre judicium og den innsikt som han hadde erhvervet ved sin omfattende sakførerpraksis gav hans vota vekt og verdi.

Arne Vogt er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo. Tittelen Høyesterettsassessor er benyttet på gravminnet.

Kilder

Eksterne lenker