Axel Thue

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Axel Thue fotografert på gata i Kristiania på 1890-tallet med «spionkamera».
Foto: Fredrik Carl Mülertz Størmer/Norsk Folkemuseum.

Axel Thue (født i Tønsberg 19. februar 1863, død 7. mars 1922) var matematiker, også kjent internasjonalt, særlig for sine nye, uortodokse og fruktbare ideer i tallteori og kombinatorikk.

Familie

Axel Thue var sønn av skipsfører, senere reder Niels Thue (1825–95) og Nicoline Cathinka Eger (1837–66), og ble gift i 1894 i Kristiania med Lucie Collett Lund (1873-1962). De fikk sju barn

Liv og virke

Thue vokste opp i Tønsberg, men tok examen artium ved Aars og Voss skole i Kristiania i 1883. Han ble cand.real. i matematikk i 1889, og studerte deretter videre i Leipzig og Berlin. Thue ble i 1894 overlærer i mekanikk ved Trondhjems Tekniske Læreanstalt. Fra 1903 til sin død i 1922 var Thue professor i anvendt matematikk ved universitetet i Kristiania.

Thue arbeidet både med mekanikk og matematikk, men i ettertid har hans såkalte ren-matematiske arbeider hatt størst interesse.

Axel Thue ble medlem av Videnskabsselskabet i Kristiania (Det Norske Videnskaps-Akademi) i 1894 og av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab i Trondheim 1895. Han var medredaktør i Acta Mathematica fra 1916.

Ved folketellingen i 1900 er Axel Thue (fornavnet skrevet Aksel) registrert i Strinden herad (Strinda, en tidligere kommune utenfor Trondheim, fra 1964 del av Trondheim kommune) sammen kone og fire barn, på gården Fagereng og Rosendal. I adresseboken for 1904, etter at han hadde sluttet i Trøndelag, er han registrert på eiendommen Villa GranheimStabekk i Bærum kommune.

Ved folketellingen i 1910 er Thue og kona registeret sammen med alle sine i alt sju barn, på eiendommen SolglytLjan på Nordstrand i det daværende Aker herred. I adresseboken for Kristiania og Aker for 1918 (siste tilgjengelige utgave før han døde), er han kun registrert som beboer på Nordstrand.

Ettermæle

Axel Thue er gravlagt på Nordstrand kirkegård i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2013)

7. mars 1922, samme dag som han døde, ble Thues død omtalt i Aftenposten (utdrag):

Med professor Thue er en af vore mest fremstaaende videnskanænd vandret bort. Han var en ualmindelig klar og gjennemtrengende aand og besad ved siden deraf skaberevne og skabertrang. Han har skrevet et stort antall afhandlinger, væsentlig på telteoriens omraade, afhandlinger som har skaffet ham stor anseelse i den mathematiske verden. Allerede i skoledagene arbeidede han selvstændig med matamatiske problemer, og som ung student skrev han i «Archiv for Matematik og Naturvidenskab», og i det danske matematiske tidsskrift bemærkelsesværdige afhandlinger over meget vanskelige emner.

Thue er gravlagt på Nordstrand kirkegård i Oslo, sammen med sin kone, som overlevde ham med 40 år. Gravminnet er utformet som en bauta, og har påskriften «Reist av venner og elever».

Kilder og referanser

Faksimile fra Aftenposten 30. oktober 1883: Annonse for manduksjon (privatundervisning) i matematikk fra studenten Axel Thue.

Eksterne lenker