Benny Holtsmark

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Benedicte («Benny») Marie Holtsmark (født Flood 16. mai 1900 i Oslo, død 18. februar 1985 i Asker) var gårdbruker og foreningskvinne.

Virksomhet

Benny Holtsmark hadde arbeidet i barnehage da hun i 1930 ble gift med Torger Holtsmark (1897–1936) som eide gården Tveter (nyere navneform: Tveiter) i Asker. Etter hans død overtok hun ansvaret for driften av eiendommen. I tillegg til skog på 3.777 mål, hadde gården i 1939 dyrket jord på 176 mål, 4 hester, 18 storfe og 2 griser.

Under annen verdenskrig fikk hun bygd og drevet et såkalt «knottkapperi» for trelast som drivstoff for biler. På gården mottok hun i de årene en rekke personer for opphold med rekreasjon og gårdsmat. Hun fikk ombygd det gamle hønsehuset ovenfor hovedbygningen til leiligheter. Der ble det dermed pensjonistboliger for noen askerfolk og for noen av hennes slektninger. Hun ga i 1948 til Asker Skiklubb en tomt på 7,5 mål i Tveters skog.

Fra 1950-60-årene forpaktet hun bort gårdsdriften til Norsk Sau- og Geitalslag, mens skogen ble drevet for henne av Glommen skogeierlag. Etter forberedelser gjennom flere år, solgte hun i 1970 gården med bygninger, jord og skog til Asker kommune. Kommunen forpliktet seg til å bevare gården som kulturminne og til beste for innbyggernes friluftsliv. Avtalen med kommunen var også at hun fikk bo på gården og bruke hele hovedbygningen så lenge hun levde. Kommunen arvet det meste av innboet etter hennes død, og da ble Benny og Torger Holtsmarks Stiftelse (org.nr. 977 129 524) opprettet for drift av eiendommen.

Foreninger

Benny Holtsmark var leder og/eller i ledelsen av flere av Askers foreninger, slik som Husmorlaget som hun var med og stiftet, Kvinnerådet, Røde Kors og Sanitetsforeningen, samt i Asker fødehjem og Alfredheim barnehjemHvalstad i Asker. Hun startet Røde Kors barnehjelp og var æresmedlem av Røde Kors hjelpekorps. Hun arbeidet svært aktivt i komiteen for å reise kronprinsesse Märtha-monumentet utenfor Asker kirke, samt var medstifter av Sem og Omegns Vel.

Familie

Benny Holtsmark var datter av Ulrik Fredrik Cappelen Flood (1867–1946), høyesterettsadvokat i Oslo og gift med kusinen Ulrikke Cappelen (1869–1913) fra Skien. Hun stammet dermed fra slektene Flood og Cappelen. Bennys yngre søster Hanna (død 1979) var styrer av Oslo kommunes Grønland daghjem for barn, og ble gift med Erling Smitt-Amundsen (død 1972), Oslo. Bennys andre søster Marie Didrikke (død 1980) var sekretær i Utenriksdepartementet og ble gift med Thorgeir Siqveland (død 1974).

Benny Holtsmarks ektemann Torger Holtsmark var sønn av statsråd m. m. Bernt Holtsmark som eide bl.a. Tveter gård. Benny og Torger hadde ikke selv noen barn, men de var nært knyttet til mange i sine store slektskretser som hadde barn. Benny Holtsmark ble gjerne kalt «tante Benny» også av svært mange askerfolk, bl.a. i skiklubben, hjelpekorpset og barnehjemmet.

Litteratur

  • Ingeborg Flood: Skiensfamilien Flood, Larvik 1961, side 74-76
  • «Historisk sus over Tveter i Asker», Asker og Bærum Budstikke den 13. november 1964
  • «Asker kommune kjøper Tveter gård», Asker og Bærum Budstikke den 24. mars 1965
  • «Kjøpet av Tveter - den største gårdshandel i Askers historie», Asker og Bærum Budstikke den 16. september 1970
  • «Benny Holtsmark er død», Asker og Bærum Budstikke den 19. februar 1985
  • Benny Holtsmark i Historisk befolkningsregister.

Eksterne lenker