Bernt Skjølaas

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bernt Skjølaas.
Foto: Søndre Land kommune

Bernt (Olav) Skjølaas (født 24. mars 1904, død 1978) var småbruker og Ap-politiker. Han var ordfører i Søndre Land i 30 år, fra 1945 til 1975. I Skjølaas tid hadde Arbeiderpartiet nærmere 70 % oppslutning i Søndre Land, som ble en av partiets virkelige bastioner. Sjøl om Arbeiderpartiet hadde reint flertall i herredsstyre og formannskap, prøvde allikevel Skjølaas å få med seg de andre partiene på felles løsninger. Det skal ha vært et godt forhold mellom han og Bondepartiets leder, Paul Øksne. Bernt Skjølaas satt også i Arbeiderpartiets landsstyre i mange år.

Skjølaas var en av flere Arbeiderparti-ordførere i etterkrigstidas Vestoppland som ble gjenvalgt gang på gang. Niels ØdegaardGjøvik og Einar Hermanrud i Østre Toten var to andre «evige» ordførere fra dette partiet.

Bakgrunn og familie

Bernt Skjølaas vokste opp på garden Skjølås (bnr. 2) i Kolbu, som sønn av Peder og Mina Skjølaas. En eldre bror tok over garden, og Bernt kjøpte i stedet bruket Klokkersveen i Søndre Land. Han ble gift med Margit, født Scheslien (1907-91). I Klokkersveen oppdrog de åtte barn, hvorav flere ble politisk engasjerte som faren. Nest eldst var Lars Skjølaas, fylkesordfører i Oppland 1992-99. Ola Skjølaas var fylkesveterinær og statssekretær i Landbruksdepartementet.

Småbrukertalsmann

Maleriet av Bernt Skjølaas i kommunestyresalen i Søndre Land.
Foto: Søndre Land kommune

Skjølaas var sterkt engasjert i småbrukersaken, blant annet gjennom Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Alt før andre verdenskrig var han formann i jordstyret i Søndre Land, og bidrog til at gamle husmannsplasser ble gjort om til sjøleierbruk. Han var styremedlem i Driftskredittkassen for jordbruket, medlem av Statens kornråd, formann i Omsetningsrådet og medlem av organisasjonsnemnda i Landbrukets Sentralforbund.

Øksnes-utvalget

Da han gikk av som ordfører, i 1975, ble Skjølaas tildelt Kongens fortjenstmedalje i gull. Året før var han som medlem av Øksnes-utvalget med på å legge grunnlaget for en ny, offensiv landbrukspolitikk. Stortinget vedtok i 1975 den såkalte opptrappingsplanen.

Skjølaasvegen mellom Hasvollsæter og Hov er oppkalt etter han.

Kilder og litteratur