Bibliografi:Byggeskikk og bygningsvern

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Byggeteknikk

Generelle håndbøker og lærebøker

  • Broch, Theodor: Lærebog i Bygningskunsten : nærmest bestemt for Den Militaire Høiskoles Elever. 1 : Bygnings-Technologien. Utg. 1848. Digital versjonNettbiblioteket
  • Broch, Theodor: Lærebog i Bygningskunsten : nærmest bestemt for Den Militaire Høiskoles Elever. 2 : Borgerlig Bygningskunst, Vandbygningskunst, Vei- og Brobygningskunst. Utg. 1848. Digital versjonNettbiblioteket
  • Broch, Theodor: Lærebog i Bygningskunsten : nærmest bestemt for Den Militaire Høiskoles Elever : Planer. Utg. 1848. Digital versjonNettbiblioteket
  • Bugge, Andreas: Husbygningslære : murmaterialer, murkonstruktioner, træmaterialer, trækonstruktioner, jernkonstruktioner m. v., statik, byggeledelse, heise- og transportindretninger. Utg. 1918. Digital versjonNettbiblioteket
  • Fürst, Hans Backer: Haandbok i husbygning. Utg. 1920. Digital versjonNettbiblioteket
  • Haaland, Johan: Husbygging på gardsbruk. Utg. Aschehoug. 1943. Digital versjonNettbiblioteket
  • Kolderup, Edvard: Haandbog i Husbygningskunst. Utg. 1891. Digital versjonNettbiblioteket
  • Moderne byggeteknikk : utvikling og problemer : kompendium fra NIF Oslo avdelings byggetekniske kurs 1952. Utg. Teknisk ukeblad. 1954. Digital versjonNettbiblioteket
  • Namtvedt, Harald E.: Byggeboken : håndbok for arkitekter, bygningsingeniører, murmestre, byggmestre. Utg. Aschehoug. 1930. Digital versjonNettbiblioteket

Stein og mur, jordhus

Holmboe, Grete: Bygging med stein. Utg. Ryfylkemuseet. Digital versjonNettbiblioteket

  • Lidén, Hans-Emil: Middelalderen bygger i stein : en innføring i steinhugger- og murerhåndverket i Norge i middelalderen. Utg. 1974. Digital versjonNettbiblioteket

Trekonstruksjoner

Bygningsvern, bygningshistorie