Bibliografi:Høyre

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Lokalpolitikk
Oslo byleksikon 1938.JPG
Arbeiderpartiet · Fremskrittspartiet · Høyre · Kristelig folkeparti · Miljøpartiet De Grønne
Rødt · Senterpartiet · Sosialistisk Venstreparti · Venstre

Hele landet

  • Seip, Jens Arup: Dyd og nødvendighet : Høyres historie gjennom hundre år : 1880-1980. Utg. Gyldendal. 1980. 74 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Oslo

Viken

  • Bolstad, Birger: Høgre i Buskerud : landdistrikt og byar 1920 - 1930. Hovudfagsoppgåve i historie, Universitetet i Bergen. 1983. 229 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Ruud, Arnt: Fra novemberforening til høire : Norderhov høires historie gjennom 75 år. Utg. Norderhov Høire. 1956. 47 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Innlandet

Vestfold og Telemark

Agder

  • Holte, Leiv: Kristiansand Høyre, 1883-1983. Utg. Kristiansand Høyre. 1983. 106 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Rob, Sigvald: Kvinesdal Høyre : litt historie og et tilbakeblikk over foreningens første 40 driftsår. Utg. Kvinesdal Høyre. 1991. 23 s.

Rogaland

  • Næss, Hans Eyvind (red.): Partiet og politikken : Stavanger høyre 1883-1983. Utg. Universitetsforlaget. 1983. 338 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Vestland

Møre og Romsdal

  • Sættem, Thor Kleppen: Festskrift til Møre og Romsdal Høyres 50-årsjubileum, 1953-2003. Utg. Møre og Romsdal Høyre. 2003. 91 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Trøndelag

Nordland

Troms og Finnmark