Bibliografi:Venstre

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Lokalpolitikk
Oslo byleksikon 1938.JPG
Arbeiderpartiet · Fremskrittspartiet · Høyre · Kristelig folkeparti · Miljøpartiet De Grønne
Rødt · Senterpartiet · Sosialistisk Venstreparti · Venstre

Hele landet

Oslo

 • Bjørklund, Oddvar: Venstres arbeiderbevegelse i Kristiania i tidsrummet 1879-89. Hovedoppgave i historie. Universitetet i Oslo 1939.
 • Festskrift for Studentvenstrelaget i Oslo 1958-1968. Utg. Studentvenstrelaget i Oslo 1968.
 • Fløtra, Lars S.: Parti uten velgere: Kristiania Venstreforenings liv og virke. Hovedoppgave i historie. Universitetet i Bergen 1993.
 • Nerbøvik, Jostein: «Venstre i Kristiania 1879–1894», i Historisk tidsskrift. Utg. Universitetsforlaget. 1969. Digital versjonNettbiblioteket, s. 16-52.

Viken

Innlandet

Vestfold og Telemark

Agder

 • Garvik, Olav, Marianne Røiseland og Jens Vetland: Røiseland : statsministeren vi ikke fikk. Utg. Vigmostad Bjørke. 2003. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rudjord, Kåre og Bjørn Slettan (red.): Vest-Agder Venstre 100 år. Utg. 1983.
  • Abrahamsen, Olav Arild: Anmeldelse i Heimen nr. 2 1986.

Rogaland

 • Nilsen, Rasmus (red.): En livskraftig 100-åring. Jubileumsberetning, Eigersund Venstre 1883-1983. Utg. 1983.

Vestland

 • Hagland, Jens jr.: Venstre i Søndre Bergenhus amt 1880-1891. Hovedoppgave i historie. Universitetet i Bergen. 1978.

Bergen

 • Havre, Svein Tore: Veien fra Venstre, Bergens Tidendes brudd med partipressen, Seminaroppgave på journalisthøgskolen, Oslo 1992.
 • Lindstrøm, Johan: Splittelsen i Bergen Venstre 1972 : prosessen og følgene. Hovedoppgave i historie. Universitetet i Bergen. 1996.
 • Strand, Dagfinn: De centraliserede fag- og arbeiderforeninger i Bergen og forholdet til Venstre i tidsrommet 1893-1898. Hovedoppgave i historie. Universitetet i Bergen. 1968.
 • Streiftog gjennom Bergen Venstre i 100 år, 1883-1983. Utg. Bergen Venstre. 1983. Digital versjonNettbiblioteket.

Møre og Romsdal

 • Braathen, Ivar G.: «Partilaget fra Kirkegata. Om partiet Venstre i Ålesund», i Tidsskrift for Sunnmøre Historielag 1985.
 • Nerbøvik, Jostein: «Venstre i Romsdals amt, Startfasen», i Tidsskrift for Sunnmøre Historielag 1983.
 • Skorgevik, Kjell: Ålesund Venstrelag 1883-2006. Utg. K. Skorgevik. 2006. Digital versjonNettbiblioteket.

Trøndelag

 • Kirkhusmo, Anders: «Venstre i Trondheim», 1 og 2, i Trondhjemske samlinger, 1983 og 1984.
 • Kirkhusmo, Anders: «Da Venstre var byens arbeiderparti», i Årbok for Arbeiderbevegelsens historielag i Trondheim 2009.

Nordland

Troms og Finnmark