Bibliografi:Lokalpolitikk

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Lokalpolitikk
Oslo byleksikon 1938.JPG
Arbeiderpartiet · Fremskrittspartiet · Høyre · Kristelig folkeparti · Miljøpartiet De Grønne
Rødt · Senterpartiet · Sosialistisk Venstreparti · Venstre

Generelt

 • Andersen, Thor M.: Norges ordførere: 1929-1931. Hanche, Oslo, 1931. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Buck, Marcus, Helge O. Larsen og Tord Willumsen: Når folket får velge : Forsøkene med direkte valg av ordfører som deltakelses- og styringsreform. Utg. Kommuneforl. Oslo. 2006. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hagen, Terje P.: Gjenval blant norske kommunestyrerepresentantar. Utg. NIBR. Oslo. 1998. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Norske kommunalpolitikere : Norges styresmenn – bind 1. Utg. Bokdepotet. Oslo. 1956. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Norske kommunalpolitikere : Norges styresmenn – bind 2. Utg. Bokdepotet. Oslo. 1956. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Norske kommunalpolitikere : Norges styresmenn – bind 3. Utg. Bokdepotet. Oslo. 1957. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Norske ordførere og varaordførere 88-89. Utg. Kommuneforlaget Oslo. 1988. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ringkjøb, Hans-Erik: Rekruttering til lokalpolitikken : ei undersøking av partia sitt rekrutterings- og nominasjonsarbeid i fire norske kommunar. Hovudoppgåve. Utg. Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen. Bergen. 1997. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skard, Torild (red.): "Kvinnekupp" i kommunene. Utg. Gyldendal. Oslo. 1979. Digital versjonNettbiblioteket.

Oslo

 • Bjørklund, Oddvar: Venstres arbeiderbevegelse i Kristiania i tidsrummet 1879-89, Hovedoppgave i historie, Oslo 1939.
 • Festskrift for Studentvenstrelaget i Oslo 1958-1968. Utg. Studentvenstrelaget i Oslo 1968.
 • Fløtra, Lars S.: Parti uten velgere: Kristiania Venstreforenings liv og virke, Hovedoppgave i historie, Bergen 1993.
 • Jensen, Bjarne: Arne med stråhatten. Utg. Schibsted. Oslo. 2001. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lundstein, Morten: Historien til Oslo Senterparti - 1960-2010, Oslo Senterparti 2010.
 • Nerbøvik, Jostein: «Venstre i Kristiania 1879–1894», i Historisk tidsskrift. Utg. Universitetsforlaget. Oslo. 1969. Digital versjonNettbiblioteket, s. 16-52.
 • Norland, Andreas: Hovedstadens Høyre : utgitt ved Oslo Høyres 100-års jubileum 10. oktober 1984. Utg. Oslo Høyre. 1987. 195 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Oslo Kristelig Folkeparti 1937-1987. Utg. KrF. 1987. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Viksveen, Thor: Den lange veien : Oslo arbeiderparti 1910-2010. Utg. Pax. 2010. 533 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aardal, Bernt: Forsøk med direkte valg til bydelsutvalg i Oslo. Utg. Institutt for samfunnsforskning. 1996. Digital versjonNettbiblioteket.

Viken

 • Aabol, Lars: Askim kommune gjennem 100 år : 1837-1937. Utg. 1938. 204 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Alsvik, Ola: Gjennombrudd, fortvilelse og hardt arbeid- : en historie om administrasjonslivet og de politiske beslutningene i Lørenskog kommune. Utg. Lørenskog kommune. 2008. 137 s. ISBN 9788299285643. Digital versjonNettbiblioteket
 • Askim arbeiderparti 75 år. Utg. Askim arbeiderparti. 1982. 80 s.
 • Berger, Aase: Kommunalt selvstyre i Jevnaker og Lunner 1837–1857. [Jaren?]. 1986.
 • Bjørnhaug, Inger: Opplands røde hjørne : Arbeiderbevegelsens historie på Jevnaker – Fram til 1950-tallet. Utg. Jevnaker Arbeiderparti. 1999. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bolstad, Birger: Høgre i Buskerud : landdistrikt og byar 1920 - 1930. Hovudfagsoppgåve i historie, Universitetet i Bergen. 1983. 229 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Buttedahl, Johan ofl.: Senterpartiet 70 år : jubileumsskrift [Om Buskerud senterparti]. Utg. Partiet. Kongsberg. 1990. 47 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Edfeldt, Per: Moss arbeiderparti gjennom 75 år : 1905-1980. Utg. Moss arbeiderparti. 1980. 36 s.
 • Elvik, Frank Robert: Partiet som farget Akershus rødt. Akershus Arbeiderparti 1902-2002. Oslo 2002. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fladbye, Rolf: «Hvem tok ledelsen i kommunene etter innføringen av formannskapslovene i 1837?» I Årbok 1966 for Romerike Historielag. Bind VI. S. 38-44.
 • Hannaas, Olav: Aremark og Øymark herredsstyrer gjennem 100 år, 1937. Digital versjonNettbiblioteket
 • Haugen, Tore: Fra rødt til blått. En beretning om Høyre i Oppegård. 2002. Digital versjonNettbiblioteket
 • Holøs, Odd og Harald Thoresen: Kristelig Folkeparti i Østfold 50 år (1945-1995) (notat).
 • Ingeborgrud, Anne-Olaug (red.): Kamp for kristne verdier. Akershus Kristelig Folkeparti 1945-1995.
 • Jubileumsskrift : Nes senterparti 70 år : årene 1920-1990. Utg. Nes senterparti. Nes. 1991. 15 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jubileumsskrift Trøgstad herred 1837-1937. Utg. Trøgstad kommune. 1937 358 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kan fem bli til en? Folks syn på kommunepolitikk og kommunale tjenester foran kommunesammenslåingen i Fredrikstadområdet. Utg. LOS-senteret. Bergen. 1995. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Karlsen, Halfdan: Rælingen arbeiderparti 1910-2010 : jubileumshefte. Utg. Rælingen arbeiderparti. 2010. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kirkeby, Birger: Gjerdrum bygdebok : Gjerdrums historie fra de eldste tider til ca. 1880 : III. 1982. 670 s. Digital versjonNettbiblioteket, s. 460-468.
 • Knoph, Rudolf: Oppegård arbeiderparti 1912-1972. Utg. Oppegård arbeiderparti. 1976. 80 s.
 • Løken, Johan: Lokalt selvstyre i Spydeberg fra 1837 til ca. 1860. Hovedoppgave. Oslo 1946 Fag: Historie
 • Lørenskog arbeiderparti 70 år, 1911-1981 : beretning for virksomheten de siste 20 år. Utg. Lørenskog Arbeiderparti. 1981. 36 s.
 • Med Lunner Arbeiderforening gjennom 80 år : 1898–1978. Gjøvik. 1978. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nyberg, Bjørn Erik: Livet på Herredshuset 1901-2009. Utg. Herredshusets venner, 2010. (Ullensaker) Digital versjonNettbiblioteket
 • Oversikt over kommunestyret m. v. i Eidsvoll fra år 1837 til 1937. 1937. 87 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Pedersen, Svein Erik: Råde arbeiderpartis historie. 2000. ISBN 82-996005-0-2.
  • B.1: "Fra Arbeiderforening til Arbeiderparti". 2000. 168 s. Merknad: Bygger på forfatterens hovedoppgave i historie - Universitetet i Oslo, 1973. Utgitt i anledning partiets 75-årsjubileum i 2000. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ravnøy, Jostein: Akershus Arbeiderparti 1902-1982. Lillestrøm 1982. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ruud, Arnt: Buskerud Høyre 100 år. Utg. Buskerud Høyre. 1984. 135 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ruud, Arnt: Drammen Høyre gjennom hundre år. Utg. Drammen Høyre. 1983. 167 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ruud, Arnt: Fra novemberforening til høire : Norderhov høires historie gjennom 75 år. Utg. Norderhov Høire. 1956. 47 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rælingen Arbeiderparti 1910-2010. Utgitt av Rælingen Arbeiderparti 2010. 49 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Soelberg, Helge: Mobilisering og rekruttering til stortingsvalgene i Aker og Follo - og Nedre Romerike fogderi 1879-1885. En valgundersøkelse fra Akershus amt. Hovedoppgave i historie, Oslo 1975.
 • Smidt, Øystein: Visjon & virkelighet : Venstre i Nes i 100 år. Utg. Nes Venstre. 2011. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Streiftog 1972-2012. Oppegård Arbeiderparti. Red. Siw Haugnes og Eva Rogneflåten. Utg. Oppegård Arbeiderparti. 2012. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sæterdal, Øistein Edgar: Bystyrevalgene i Moss 1807-1907. Hovedoppgave. Oslo 1978 Fag: Historie
 • Thingsrud, Leif Sigurd: Organisering og splittelse. Organisering av og rekruttering til de tre arbeiderpartiene i 1920-årene i fire kommuner på Nedre Romerike. Oslo 1984 Fag: Historie
 • Thingsrud, Leif : «Splittelsen i Det Norske Arbeiderparti på Nedre Romerike i mellomkrigstiden.» I: Årbok 1988. Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus. S. 13-35.
 • Wilhelmsen, Kaare: Den politiske arbeiderbevegelse i Buskerud. Utg. Buskerud Arbeiderparti. 1948. Digital versjonNettbiblioteket.

Asker

Bærum

Lillestrøm

 • Albertsen, Åge og Alf Albertsen: Åkrene Arbeiderlag av DNA. 90 år. 1912-10/8-2002. Et tilbakeblikk på 90 års virke. Åkrene 2002. 163 s.
 • Amundsen, Vidar: ---Vår historie 1912-1987: Dalen Arbeiderlag. Utg. av Dalen Arbeiderlag 1987. 147 s.
 • Anderssen, Marit C.: «Historisk tilbakeblikk – Akershus Arbeiderpartis kvinneutvalg 1923-83.» I: Årbok 1996. Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus. S. 55-69.
 • Dørumsgard, Asbjørn: Fet og Rælingen herreder i hundreåret 1837-1937. Utg. Fet kommune og Rælingen kommune. 1937. 78 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Dørumsgard, Asbjørn: Fet som arbeiderkommune gjennem 15 år. Utg. Fet herredsparti av Det norske arbeiderparti. Fet. 1928. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Herdlevær, Bjørn: Opp den bratte bakken: Skedsmo arbeiderparti 100 år. Lillestrøm. 2003. 109 s. Ill. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hunstad, Kåre (red.): 90 år 3. mai. Fet Arbeiderparti 1894-1994. Lillestrøm 1994.
 • Kristensen, Odd M.: Fet kommune : jubileumskavalkade i forbindelse med 150-årsjubileet for kommunalt selvstyre. Utg. Fet kommune. 1987. 50 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Malmberg, Alf (red.): Skedsmo Arbeiderparti 75 år. Lillestrøm 1978.
 • Nærstad, Aksel: «Norrønakonflikten. Aksjoner – streikebryteri – statspoliti – Tarzan.» I: Årbok 1992. Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus, s. 29-52.
 • Thingsrud, Leif: Organisering og splittelse. Organisering av og rekruttering til de tre arbeiderpartiene i 1920-årene i fire kommuner på nedre Romerike. (Kommunene Fet og Rælingen, Lillestrøm, Lørenskog, Skedsmo.) Hovedoppgave i historie. UiO 1984.
 • Vår historie 1912-1987 : Dalen arbeiderlag, Fet arbeiderparti. Utg. Dalen arbeiderlag. 1987. 147 s.

Innlandet

Vestfold og Telemark

Agder

 • Aust-Agder Arbeiderparti i 100 år 1907-2007, 2007. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Garvik, Olav, Marianne Røiseland og Jens Vetland: Røiseland : statsministeren vi ikke fikk. Utg. Vigmostad Bjørke. 2003. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hillesund, Terje: Kommunaljournalistikk i "Grimstad adressetidende". Utg. Høgskolesenteret i Rogaland, Avdeling for kultur- og samfunnsfag. Stavanger. 1991. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holte, Leiv: Kristiansand Høyre, 1883-1983. Utg. Kristiansand Høyre. 1983. 106 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hægeland, Niels-Otto: Kristelig folkeparti i Vest-Agder gjennom 50 år. Utg. KrF. 1997. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Olimstad, Ingvar: Ordførar og opprørar : Andreas Lindland og "Lindlandsepoken" i Kvinesdal. Utg. Kvinesdal historielag. 2018. 142 s. ISBN 978-82-997037-2-7.
 • Rob, Sigvald: Kvinesdal Høyre : litt historie og et tilbakeblikk over foreningens første 40 driftsår. Utg. Kvinesdal Høyre. 1991. 23 s.
 • Røstad, Kjell: Risør Arbeiderparti : 1915-1955 – en historikk. 1958. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Seland, Johannes: Kristiansand med råderett i eget hus. Utg. Kristiansand kommune. 1987. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rudjord, Kåre og Bjørn Slettan (red.): Vest-Agder Venstre 100 år. Mandal 1983.
  • Abrahamsen, Olav Arild: Anmeldelse i Heimen nr. 2 1986.
 • Seland, Bjørg (red.): Agderbenken : landsdelens representanter på Stortinget fra 1814 til 1990-tallet. Utg. Høgskolen i Agder. Kristiansand. 1999. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solberg, Ola: Arendal Arbeiderparti 1904-54. 1956. Digital versjonNettbiblioteket.

Rogaland

 • Aurdal, Olaf: Eigersund høyre 125 år : 1883-2008. Utg. Eigersund Høyre. 2008. 143 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bentsen, Beint ofl.: Kall til samfunnsansvar : Kristelig folkeparti i Sandnes 50 år : 1945-1995. Utg. Partiet. Sandnes. 1995. 101 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bondepartiet, Senterpartiet i Høyland - Høle - Riska, Sandnes 1920-1990 : 70 år. Utg. Partiet. 1990. 63 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bondepartiet Senterpartiet i Klepp 1921-1996 : 75 år. Utg. Partiet. Klepp. 1996. 24 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lund Arbeiderparti 75 år. Utg. Lund Arbeiderparti. Moi. 1985. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nilsen, Rasmus (red.): En livskraftig 100-åring. Jubileumsberetning, Eigersund Venstre 1883-1983. Egersund 1983.
 • Rudjord, Kåre og Bjørn Slettan (red.): Vest-Agder Venstre 100 år. Mandal 1983.
  • Abrahamsen, Olav Arild: Anmeldelse i Heimen nr. 2 1986.
 • Aano, Jakob: Verdikamp : med Kristelig folkeparti i Rogaland gjennom 50 år : 1939-1989. Utg. KrF. 1989. Digital versjonNettbiblioteket.

Stavanger

 • Egeland, Kjølv Eivind: Myndighetenes møte med oljevirksomheten : lokalpolitikk og oljeetablering i Stavanger-området. Utg. Universitetsforlaget. 1984. 133 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lerøen, Bjørn Vidar, Kjell Ursin-Smith (red.): Lyseblå kjempe i vest og i verden : Leif Johan Sevland 50 år. Utg. Stavanger Høyre. 2011. 136 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mellom Luther og Marx : ei utgreiing frå kristne i Sosialistisk valgforbund i Stavanger. Utg. Samlaget. Oslo. 1972. 163 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Næss, Hans Eyvind (red.): Partiet og politikken: Stavanger høyre 1883-1983. Utg. Universitetsforlaget. 1983. 338 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Titlestad, Torgrim: Stavanger : Norges røde by. Utg. Varmen. 1988. 103 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Torgersen, Rolf Gunnar: Arbeiderpartiet i Stavanger i 100 år : 1892-1992. Utg. [Partiet]. 1992. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Vestland

 • Brekke, Arnfinn: Voss Kristeleg folkeparti 60 år. Utg. KrF. Voss. 1996. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bygdene og folket: "Arbeidarrørsla i Luster i fortid og notid". Utg. Luster Arbeidarparti. 2015.
 • Grimset, Magnus: Naustdal senterparti 70 år : 1922-1992 : jubileumsskrift. Utg. [Naustdal senterparti]. 1992. 83 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hagland, Jens jr.: Venstre i Søndre Bergenhus amt 1880-1891, hovedoppgave i historie, Bergen 1978.
 • Historiske røter - vilkår for vekst : Meland senterparti gjennom 30 år : 1961-1991. Utg. Partiet. Frekhaug. 1991. 62 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hjetland, Odd: Høyanger senterparti 1920-1995. Utg. [Partiet]. Høyanger. 1996. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Losnegård, Gaute: Sosialisme i trivselsfylket : Sogn og Fjordane SF, Sogn og Fjordane SV : 1965–2019. Utg. Vestland SV. 2019. 76 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mardal, Reidar: Bondepartiet/Senterpartiet i Sogn og Fjordane 1921-1996 75 år : frå interesseorganisasjon til politisk sentrumsalternativ. Utg. [Senterpartiet]. Sandane. 1996. 206 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ringheim, Johannes (red.): Voss senterparti 70 år : politisk oversyn - bygdepolitikken : 1921-1991. Utg. Voss senterparti. 1991. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Spurkeland, Normann (red.): Jubileumskrift : Lindås høgre 50 år : 1963-2013. Utg. Lindås høgre. 2013. 40 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stord Arbeidarparti gjennom 70 år : 1928-1998. Utg. Stord Arbeidarparti. Stord. 1998. Digital versjonNettbiblioteket.

Bergen

 • Gåsland, Jan Erik: Bergen Høyre 1918-1935. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Bergen. 1983. 234 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Havre, Svein Tore: Veien fra Venstre, Bergens Tidendes brudd med partipressen, Seminaroppgave på journalisthøgskolen, Oslo 1992.
 • Lindstrøm, Johan: Splittelsen i Bergen Venstre 1972 : prosessen og følgene, hovedoppgave i historie, Bergen 1996.
 • Strand, Dagfinn: De centraliserede fag- og arbeiderforeninger i Bergen og forholdet til Venstre i tidsrommet 1893-1898, hovedoppgave i historie, Bergen 1968.
 • Streiftog gjennom Bergen Venstre i 100 år, 1883-1983. Utg. Bergen Venstre. 1983. Digital versjonNettbiblioteket.

Møre og Romsdal

 • Bolstad, Jakob: Molde Arbeiderparti 1910-1960 ; Molde og Bolsøy Arbeiderkvinnelag 1935-1960. Utg. Molde Arbeiderparti. 1960. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Braathen, Ivar G.: «Partilaget fra Kirkegata. Om partiet Venstre i Ålesund», i Tidsskrift for Sunnmøre Historielag 1985.
 • Gjengedal, Ola (red.): Kristeleg Folkeparti, Møre og Romsdal 1945-1965.
 • Hagen, Arnt: I kamp for distrikta. Utg. [A. Hagen]. Molde. 1998. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mortensen, Torill Elvira: Lokalpolitikk og media : ein for-studie av media si betydning for lokalpolitikken. Utg. Høgskulen i Volda : Møreforsking Volda. Volda. 1995. 27 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nerbøvik, Jostein: «Venstre i Romsdals amt, Startfasen», i Tidsskrift for Sunnmøre Historielag 1983.
 • Norderval, Ingunn: Molde Arbeiderparti 75 år. Utg. Molde Arbeiderparti. 1986. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skape & dele : Møre og Romsdal arbeiderparti 40 år : 25. november 2012. Utg. Møre og Romsdal arbeiderparti. 2012. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skorgevik, Kjell: Ålesund Venstrelag 1883-2006. Utg. K. Skorgevik. 2006. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sættem, Thor Kleppen: Festskrift til Møre og Romsdal Høyres 50-årsjubileum, 1953-2003. Utg. Møre og Romsdal Høyre. 2003. 91 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Trøndelag

 • Aftret, Gunnar: Steinkjer Arbeiderparti 100 år 1904 - 2004, Steinkjer 2004.
 • Alstadhaug, Leif: "Samhold er vor styrke". Fra arbeiderbevegelsens historie i Skatval. Utg. Skatval arbeiderlag. 2006. 120 s. ISBN 82-303-0682-6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Drøyli, Ove: Kommunepolitikk i Holtålen i mellomkrigstida. Med hovedvekt på Arbeiderpartiets politikk. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1988.
 • Festskrift : kommunalt selvstyre i Sør-Trøndelag 150 år : 1837-1987 – Frøya kommune. Utg. Strindheim trykkeris forl. Trondheim. 1987. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Festskrift : kommunalt selvstyre i Sør-Trøndelag 150 år : 1837-1987 – Klæbu kommune. Utg. Strindheim trykkeris forl. Trondheim. 1987. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Flakne, Olve, Åsmund Snøfugl: Virksomme år : bonden og politikeren Gustav Berg. Utg. Snøfugl. 2000. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gjørv, Asmund og Arve Klingen: Glimt fra arbeiderbevegelsens tilblivelse og utvikling i Malm: skrevet til Malm arbeiderlags 70-årsjubileum, mars 1981.
 • Hansen, Sturla: Trondheim forente Arbeiderpartis kommunepolitikk 1945-1951. Hovedoppgave i historie, NTNU 1997.
 • Hilmo, Jon: "Midt i Noreg bur vi her i Nord-Trøndelag" : 75 år med Bondepartiet/Senterpartiet : 1921-1996. Utg. Senterpartiet i Nord-Trøndelag. 1996. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lyngstad, Arnolf og Johan Fossan: 50 år : Nord-Trøndelag Kristelig folkeparti : 1946-1996. Utg. Nord-Trøndelag KrF. Levanger. 1996. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Overhalla senterparti 1921-1991. Utg. Senterpartiet. 1991. 21 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Røe, Tormod: «Arbeiderbevegelsen i Meråker fra 1905 til 1915» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1978.
 • Solum, Gunnar: Veien mot rettferd og lysere kår : Nord-Trøndelag Arbeiderparti 100 år : 1903-2003, Hojem Trykkeri Namsos, 2003. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ystgaard, Hans-Magnus: «Moskvateser og kommunepolitikk»: En oversikt over Sparbu Arbeiderparti sitt arbeid i tida 1917-1927 i Sparbu Historielag Årbok 1980.

Trondheim

 • Hansen, Sturla: Trondheim forente Arbeiderpartis kommunepolitikk 1945-1951. Hovedoppgave i historie, NTNU 1997.
 • Kirkhusmo, Anders: «Venstre i Trondheim», 1 og 2, i Trondhjemske samlinger, 1983 og 1984.
 • Kirkhusmo, Anders: «Da Venstre var byens arbeiderparti», i Årbok for Arbeiderbevegelsens historielag i Trondheim 2009.
 • Trondheim Høyre 110 år : 1883-1993. Utg. Trondheim Høyre. Trondheim. 1993. 72 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Nordland

Troms og Finnmark

Tromsø

 • Iversen, Klaus Peder: Hammerfest Arbeiderparti 100 år : med naturlig husbondrett i byen. Utg. Hammerfest Arbeiderparti. 2011. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jaklin, Anna: De første 50 år : Tromsø arbeiderpartis kvinneforening. Utg. Tromsø arbeiderpartis kvinneforening. 1961. 18 s.
 • Jaklin, Asbjørn: Kultur, politikk, pils og karbonade : Tromsø arbeiderforening 150 år. Utg. Tromsø arbeiderforening. 2003. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Svendsen, Oddvar: Kommunistene og fagbevegelsen. Norges Kommunistiske Parti og dets arbeid i fagbevegelsen i Tromsø i tida 1945-1965. Hovedoppgave. Universitetet i Tromsø 1993. Fag: Historie.
 • Tromsø arbeiderparti : 1904-2004. Red. Tor Zachariassen ofl. Utg. Tromsø arbeiderparti. 2004. 27 s.

Se også