Bibliografi:Lokalpolitikk

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Lokalpolitikk
Oslo byleksikon 1938.JPG
Arbeiderpartiet · Fremskrittspartiet · Høyre · Kristelig folkeparti · Miljøpartiet De Grønne
Rødt · Senterpartiet · Sosialistisk Venstreparti · Venstre

Generelt

 • Andersen, Thor M.: Norges ordførere: 1929-1931. Hanche, Oslo, 1931. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Buck, Marcus, Helge O. Larsen og Tord Willumsen: Når folket får velge : Forsøkene med direkte valg av ordfører som deltakelses- og styringsreform. Utg. Kommuneforl. Oslo. 2006. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hagen, Terje P.: Gjenval blant norske kommunestyrerepresentantar. Utg. NIBR. Oslo. 1998. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hellevik, Ottar og Torild Skard: Norske kommunestyrer - plass for kvinner? Utg. Universitetsforlaget. Oslo. 1985. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Norske kommunalpolitikere : Norges styresmenn – bind 1. Utg. Bokdepotet. Oslo. 1956. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Norske kommunalpolitikere : Norges styresmenn – bind 2. Utg. Bokdepotet. Oslo. 1956. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Norske kommunalpolitikere : Norges styresmenn – bind 3. Utg. Bokdepotet. Oslo. 1957. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Norske ordførere og varaordførere 88-89. Utg. Kommuneforlaget Oslo. 1988. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ringkjøb, Hans-Erik: Rekruttering til lokalpolitikken : ei undersøking av partia sitt rekrutterings- og nominasjonsarbeid i fire norske kommunar. Hovudoppgåve. Utg. Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen. Bergen. 1997. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skard, Torild (red.): "Kvinnekupp" i kommunene. Utg. Gyldendal. Oslo. 1979. Digital versjonNettbiblioteket.

Oslo

 • Aardal, Bernt: Forsøk med direkte valg til bydelsutvalg i Oslo. Utg. Institutt for samfunnsforskning. 1996. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjørklund, Oddvar: Venstres arbeiderbevegelse i Kristiania i tidsrummet 1879-89, Hovedoppgave i historie, Oslo 1939.
 • Festskrift for Studentvenstrelaget i Oslo 1958-1968. Utg. Studentvenstrelaget i Oslo 1968.
 • Fløtra, Lars S.: Parti uten velgere: Kristiania Venstreforenings liv og virke, Hovedoppgave i historie, Bergen 1993.
 • Jensen, Bjarne: Arne med stråhatten. Utg. Schibsted. Oslo. 2001. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lundstein, Morten: Historien til Oslo Senterparti - 1960-2010, Oslo Senterparti 2010.
 • Nerbøvik, Jostein: «Venstre i Kristiania 1879–1894», i Historisk tidsskrift. Utg. Universitetsforlaget. Oslo. 1969. Digital versjonNettbiblioteket, s. 16-52.
 • Norland, Andreas: Hovedstadens Høyre : utgitt ved Oslo Høyres 100-års jubileum 10. oktober 1984. Utg. Oslo Høyre. 1987. 195 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Oslo Kristelig Folkeparti 1937-1987. Utg. KrF. 1987. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Viksveen, Thor: Den lange veien : Oslo arbeiderparti 1910-2010. Utg. Pax. 2010. 533 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Viken

Akershus

 • Alsvik, Ola: Gjennombrudd, fortvilelse og hardt arbeid- : en historie om administrasjonslivet og de politiske beslutningene i Lørenskog kommune. Utg. Lørenskog kommune. 2008. 137 s. ISBN 9788299285643. Digital versjonNettbiblioteket
 • Elvik, Frank Robert: Partiet som farget Akershus rødt. Akershus Arbeiderparti 1902-2002. Oslo 2002. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fladbye, Rolf: «Hvem tok ledelsen i kommunene etter innføringen av formannskapslovene i 1837?» I Årbok 1966 for Romerike Historielag. Bind VI. S. 38-44.
 • Ingeborgrud, Anne-Olaug (red.): Kamp for kristne verdier. Akershus Kristelig Folkeparti 1945-1995.
 • Jubileumsskrift : Nes senterparti 70 år : årene 1920-1990. Utg. Nes senterparti. Nes. 1991. 15 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Karlsen, Halfdan: Rælingen arbeiderparti 1910-2010 : jubileumshefte. Utg. Rælingen arbeiderparti. 2010. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Lørenskog arbeiderparti 70 år, 1911-1981 : beretning for virksomheten de siste 20 år. Utg. Lørenskog Arbeiderparti. 1981. 36 s.
 • Nyberg, Bjørn Erik: Livet på Herredshuset 1901-2009. Utg. Herredshusets venner, 2010. (Ullensaker) Digital versjonNettbiblioteket
 • Oversikt over kommunestyret m. v. i Eidsvoll fra år 1837 til 1937. 1937. 87 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ravnøy, Jostein: Akershus Arbeiderparti 1902-1982. Lillestrøm 1982. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rælingen Arbeiderparti 1910-2010. Utgitt av Rælingen Arbeiderparti 2010. 49 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Smidt, Øystein: Visjon & virkelighet : Venstre i Nes i 100 år. Utg. Nes Venstre. 2011. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Soelberg, Helge: Mobilisering og rekruttering til stortingsvalgene i Aker og Follo - og Nedre Romerike fogderi 1879-1885. En valgundersøkelse fra Akershus amt. Hovedoppgave i historie, Oslo 1975.
 • Thingsrud, Leif Sigurd: Organisering og splittelse. Organisering av og rekruttering til de tre arbeiderpartiene i 1920-årene i fire kommuner på Nedre Romerike. Oslo 1984 Fag: Historie
 • Thingsrud, Leif : «Splittelsen i Det Norske Arbeiderparti på Nedre Romerike i mellomkrigstiden.» I: Årbok 1988. Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus. S. 13-35.
 • Tverrpolitisk bygdeliste i Nes : minneskrift over 20 vitale år i lokalpolitikken. Jon A. Barek ofl. Utg. Alma forlag. 2011. Digital versjonNettbiblioteket.

Buskerud

 • Berg, Hallgrim: Buskerud fylkesting 1955-67. Frå hestehandel til mini-storting. Oslo 1972 Fag: Historie
 • Bolstad, Birger: Høgre i Buskerud : landdistrikt og byar 1920 - 1930. Hovudfagsoppgåve i historie, Universitetet i Bergen. 1983. 229 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Breie, Lars: Ål kommune : 1837-1937. Utg. [Lyche]. 1937. 31 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Brekko, Jan-Halvard: Frå husmenn til politiske leiarar : Gol arbeiderparti gjennom 100 år. Utg. Gol arbeiderparti, 2014. 160 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Buttedahl, Johan ofl.: Senterpartiet 70 år : jubileumsskrift [Om Buskerud senterparti]. Utg. Partiet. Kongsberg. 1990. 47 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Flatin, Tov: Flesberg heradstyre 1837-1937. Utg. Dreyers forlag. 1937. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Guldal, Jon: Ordførere i Hole 1837-1956. Utg. Villvoll skrivestuggu. 1956. 32 s.
 • Hallingby, Even Gunnar: De tre arbeiderpartiene ved stortingsvalget i Buskerud i 1924. Oslo 1971 Fag: Historie
 • Hemsedal kommune 100 år. Red. Sissel Carlstrøm ofl. Utg. Hemsedal kommune. 1997. 95 s. ISBN 8299249619. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kommunalt sjølstyre i Numedal 150 år. Utg. Langs Lågen. 1988. 76 s.
 • Ruud, Arnt: Buskerud Høyre 100 år. Utg. Buskerud Høyre. 1984. 135 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ruud, Arnt: Drammen Høyre 1883-1958 : (75 år). 1958. Utg. Harald Lyche & co. 135 s. Merknad: forsidetittel Drammen høyre : 75 år 1883-5. oktober-1958.
 • Ruud, Arnt: Drammen Høyre gjennom hundre år. Utg. Drammen Høyre. 1983. 167 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sørensen, Olav: Modum arbeiderparti 1904-1979. Utg. Partiet. 1979. 184 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Torgersen, Rolf: Modum arbeiderparti 100 år : 1904-2004 : en beretning for de siste 25 åra. Utg. Partiet. 2004. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wilhelmsen, Kaare: Den politiske arbeiderbevegelse i Buskerud. Utg. Buskerud Arbeiderparti. 1948. Digital versjonNettbiblioteket.

Østfold

 • Bakken, Erling: 100 år for folk flest : Sarpsborg arbeiderparti 1903-2003. Utg. Sarpsborg arbeiderparti. 2003. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Edfeldt, Per: Moss arbeiderparti gjennom 75 år : 1905-1980. Utg. Moss arbeiderparti. 1980. 36 s.
 • Fladstad, Odd F.: Østfold bondeparti/senterparti 1920-1980. Utg. Østfold senterparti. 1989. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hannaas, Olav: Aremark og Øymark herredsstyrer gjennem 100 år, 1937. Digital versjonNettbiblioteket
 • Holøs, Odd og Harald Thoresen: Kristelig Folkeparti i Østfold 50 år (1945-1995) (notat).
 • Johansen, Sigurd: Fra samtalelag til aktiv arbeiderpolitikk. Utg. s.n.]. 1984. Merknad: Om Rakkestad arbeiderparti og Rakkestad arbeiderforening. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kvarud, Karl: Borge arbeiderparti : 1906-1956. Utg. Borgarsyssel museums venner. 1956. 67 s.
 • Molteberg, Einar: Skjeberg senterparti : en jubileumsberetning for Skjeberg bondeparti/senterparti : noen utdrag fra bygdas historie. Skjeberg senterparti. 1991. 18 bl.
 • Råde arbeiderpartis historie. Utg. Råde arbeiderparti. 2000-2015.
  • Første del: Pedersen, Svein Erik: "Fra Arbeiderforening til Arbeiderparti". Utg. 2000. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Andre del: Strømnes, Odd Arne: Perioden 1940 til 2010. Utg. 2015. 200 s. ISBN 978-82-996005-0-7
 • Sarpsborg arbeiderparti 75 år. Utg. Sarpsborg arbeiderparti. 1979. 15 s.
 • Skjeberg Arbeiderparti gjennom 60 år. Red. John Eriksen ofl. Utg. Skjeberg arbeiderparti. 1967. 55 s.
 • Skjeberg Høyre 100 år. Utg. Skjeberg Høyre. 1984. 18 s.
 • Skjeberg senterparti : en jubileumsberetning for Skjeberg bondeparti/senterparti : noen utdrag fra bygdas historie. Red. Einar Molteberg. Utg. Skjeberg senterparti. 1991.
 • Sælid, Henrik: Varteig arbeiderparti 50 år : 1923-1973. Utg. Varteig arbeiderparti. 1973. 20 s.
 • Sæterdal, Øistein Edgar: Bystyrevalgene i Moss 1807-1907. Hovedoppgave. Oslo 1978 Fag: Historie

Asker

Bærum

Fredrikstad

 • Kan fem bli til en? Folks syn på kommunepolitikk og kommunale tjenester foran kommunesammenslåingen i Fredrikstadområdet. Utg. LOS-senteret. 1995. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Pedersen, Fredrik: Fredrikstad arbeiderparti : 60 års beretning : 1893 - 19. februar - 1953. Utg. Fredrikstad arbeiderparti. 1953. 32 s.
 • Simensen, Jens O.: Fredrikstad arbeiderparti gjennom 100 år. Utg. Fredrikstad arbeiderpartiet. 1993. Digital versjonNettbiblioteket.

Indre Østfold

 • Aabol, Lars: Askim kommune gjennem 100 år : 1837-1937. Utg. 1938. 204 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Askim arbeiderparti 75 år. Utg. Askim arbeiderparti. 1982. 80 s.
 • Jubileumsskrift Trøgstad herred 1837-1937. Utg. Trøgstad kommune. 1937 358 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Løken, Johan: Lokalt selvstyre i Spydeberg fra 1837 til ca. 1860. Hovedoppgave. Oslo 1946 Fag: Historie

Jevnaker

 • Berger, Aase: Kommunalt selvstyre i Jevnaker og Lunner 1837–1857. [Jaren?]. 1986.
 • Bjørnhaug, Inger: Opplands røde hjørne : Arbeiderbevegelsens historie på Jevnaker – Fram til 1950-tallet. Utg. Jevnaker Arbeiderparti. 1999. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jevnaker Senterparti 1921-1991. Utg. Jevnaker Senterparti. 1991.

Lillestrøm

 • Albertsen, Åge og Alf Albertsen: Åkrene Arbeiderlag av DNA. 90 år. 1912-10/8-2002. Et tilbakeblikk på 90 års virke. Åkrene 2002. 163 s.
 • Amundsen, Vidar: ---Vår historie 1912-1987: Dalen Arbeiderlag. Utg. av Dalen Arbeiderlag 1987. 147 s.
 • Anderssen, Marit C.: «Historisk tilbakeblikk – Akershus Arbeiderpartis kvinneutvalg 1923-83.» I: Årbok 1996. Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus. S. 55-69.
 • Dørumsgard, Asbjørn: Fet og Rælingen herreder i hundreåret 1837-1937. Utg. Fet kommune og Rælingen kommune. 1937. 78 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Dørumsgard, Asbjørn: Fet som arbeiderkommune gjennem 15 år. Utg. Fet herredsparti av Det norske arbeiderparti. Fet. 1928. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Herdlevær, Bjørn: Opp den bratte bakken: Skedsmo arbeiderparti 100 år. Lillestrøm. 2003. 109 s. Ill. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hunstad, Kåre (red.): 90 år 3. mai. Fet Arbeiderparti 1894-1994. Lillestrøm 1994.
 • Kristensen, Odd M.: Fet kommune : jubileumskavalkade i forbindelse med 150-årsjubileet for kommunalt selvstyre. Utg. Fet kommune. 1987. 50 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Malmberg, Alf (red.): Skedsmo Arbeiderparti 75 år. Lillestrøm 1978.
 • Nærstad, Aksel: «Norrønakonflikten. Aksjoner – streikebryteri – statspoliti – Tarzan.» I: Årbok 1992. Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus, s. 29-52.
 • Thingsrud, Leif: Organisering og splittelse. Organisering av og rekruttering til de tre arbeiderpartiene i 1920-årene i fire kommuner på nedre Romerike. (Kommunene Fet og Rælingen, Lillestrøm, Lørenskog, Skedsmo.) Hovedoppgave i historie. UiO 1984.
 • Vår historie 1912-1987 : Dalen arbeiderlag, Fet arbeiderparti. Utg. Dalen arbeiderlag. 1987. 147 s.

Lunner

 • Berger, Aase: Kommunalt selvstyre i Jevnaker og Lunner 1837-1857. Hovedoppgave i historie, NTNU, 1978.
 • Med Lunner Arbeiderforening gjennom 80 år : 1898–1978. Gjøvik. 1978. Digital versjonNettbiblioteket.


Nordre Follo

Ringerike

 • Brænden, Ola (red.): Norderhov kommune : det kommunale sjølstyre 1837-1937-1945. Utg. Norderhov kommune. 1948. 640 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Norderhov kommune : det kommunale sjølstyre 1837-1937-1945 Red. Ola Brænden. Utg. Norderhov kommune. 1948. 640 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ruud, Arnt: Fra novemberforening til høire : Norderhov høires historie gjennom 75 år. Utg. Norderhov Høire. 1956. 47 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Wiig, Margrete: Kommunesammenslutning - endring i kommunal administrasjon og politikk. Hovedoppgave i sosiologi, Oslo 1975. (Ringerike)

Innlandet

Hedmark

 • Andersen, Bjørn Oddvar: Kommunalpolitikk i Nord-Odal 1870-1900. Hovedoppgave i historie, Oslo 1979.
 • Bakken, Nils og Per M. Nordvang (red.): Kommunejubileet 1837-1937 for Tolga og Os herreder. 1937. 146 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Brandsnes, Erling: Samhold og solidaritet i 100 år. Utg. Folldal arbeiderparti. 2012. 104 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bækken, Jorunn: Kvinner på tinget i Solør og Østerdalen 1638-41 og 1649-50. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo 2000.
 • Collett, John Peter: Kommunalt selvstyre i Grue : 1837–1987. Utg. Grue kommune. 1987. 63 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Amundsen, Arne Bugge i Heimen, b. XXV, s. 110–111.
 • Gjems, Sven R.: Fra den grønne kiste – Grue Senterpartis historie 1921–2021. Utg. Flisa trykkeri AS. 2022.
 • Halvorsen, Kåre: Folkestyre i Åmot gjennom 150 år. Utg. Åmot kommune. 1990. 225 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hvattum, Harald: Engerdal kommune gjennom 100 år : 1911-2011. Utg. Engerdal kommune. 2011. 312 s. ISBN 978-82-990025-7-8. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hedmark kristelig folkeparti 1954-2004 : 50 år i politisk arbeid for et varmere samfunn, bygd på kristne verdier. Utg. KrF. Hamar. 2004. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lillevold, Eyvind: Hedmark Høyre 1883-1963. Utg. [Hedmark Høyre]. 1963. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lundstein, Mikal (red.): Jubileumsskrift : Våler kommune 1854-2004. Utg. Våler kommune. 2004. 236 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Moen, Rolf Arne: Samfunnsbyggerne : Trysil Arbeiderparti 100 år. Utg. Trysil Arbeiderparti. 2015. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nybakk, Per: Alvdal Arbeiderparti gjennom 70 år. Utg. [s.n.]. 1980. 60 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ovlien, Lars: Kongsvinger arbeiderparti: 100 års historie – og litt til. Utg. Kongsvinger arbeiderparti. 2015. 70 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stemmerettsjubileet 1913-2013. Utg. Trysil/Engerdal Museum. 2013. 35 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Streitlien, Ivar A.: Kommunejubileet 1837-1937 : Tynset, Alvdal, Folldal. 1937. 156 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Toreng, Egil: Kongsvinger arbeiderparti : gjennom 50 år 1912-1962. Utg. Partiet. 1962. 70 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Trøseid, Hans Marius: Nord-Odal og det kommunale selvstyre 1837-70. Hovedoppgave i historie, Oslo 1966.

Oppland

Gjøvik

Hamar

Ringsaker

Tynset

Øystre Slidre

Vestfold og Telemark

Telemark

 • Aamodt, Nils: Ytre Gjerpen arbeiderparti 70 år. Ytre Gjerpen arbeiderparti. 1978. 8 s. (Skien)
 • Dahl, Helge: Frihet, likhet, brorskap : Tinn og Rjukan Arbeiderparti. 1912-75 år- 1987. Utg. Tinn og Rjukan Arbeiderparti. 1986. - 45 s.
 • Einung, H.H.: Tinn gjennem 100 år 1837-1937. Jubileumsskrift i anledning 100 årsdagen for formannskapslovgivningen. 1937. 71 s.
 • Folkestad, G.K.: Jubileumsskriftet for Bamble kommune : 1837-1937. Utg. Bamble kommune. 1936. 95 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hansen, Berner: På vei oppover : en oversikt over utviklingen til arbeiderbevegelsen i Telemark. Utg. Telemark Arbeiderparti. 1954. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hedlund, Gerhard: Høyre i Nome 1893-1993. Utg. Skien : Oluf Rasmussen A/S. 1993. 40 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lindrupsen, Øivind: Fra harde til gode år : Porsgrunn arbeiderparti 75 år : jubileumsberetning. Utg. Porsgrunn Arbeiderparti. 1978. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Olsnes, Aanund: Venstre i Bratsberg i 1880-åra, hovedoppgave i historie, Bergen 1978. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Otterstad, Anne Steina: Politiske alternativer i en krisetid. Stortingsvalget i 1933 i Telemarks landdistrikter og tilslutningen til Nasjonal Samling - Bygdefolket. Oslo 1977 Fag: Historie
 • Veien til velferd : en beretning om innsats for arbeidersaken i Telemark laget til Telemark arbeiderpartis 75 års-markering i 1979. Red. Berner Hansen og Olaf Vee-Haugen. Utg. Telemark arbeiderparti. 1979. 200 s.
 • Westhrin, V.: Regionsreformen - en kamp om lokaldemokratiets framtid? En dybdestudie av politikerrollen i regionsforsøket Buskerud-Telemark. 2006.

Vestfold

 • Brandtzæg, Bent Aslak: Folks syn på kommunepolitikk og forvalting før sammenslåingen av Våle og Ramnes kommuner. Utg. Telemarksforsking-Bø. Bø. 2001. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dahl, Arne: Kommunestrukturen i Larviksdistriktet 1946-1986. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Bergen 1987.
 • Helberg, Leif: Høire i Vestfold : fra omkring 1870 til 1958. Utg. Høires fylkesorganisasjon. 1958. 400 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Helle, Torunn: Kommuner i tvangsekteskap. En analyse av kommunesammenslutningene i Larvik, Tønsberg og Borre. Hovedoppgave i statsvitenskap, Universitetet i Oslo, 1996. Digital versjon hos DUO vitenarkiv-
 • Hjertholm, Sverre: Arbeiderbevegelsen i Vestfold : Trekk fra den politiske og faglige arbeiderbevegelse 1906-1956, Vestfold Arbeiderparti 1956. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høegh, Annelise: Stortingsvalgene i Jarlsberg og Larvik amt 1814-1832. Hovedoppgave. Oslo 1976 Fag: Historie
 • Vestfold kristelig folkeparti 50 år : 1946-1996. Utg. KrF. Tønsberg. 1996. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vestfold senterparti 75 år : 1921-1996. Utg. Sp. 1996. 127 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Larvik

 • Bjerke, Odd: Fra herredsstyre til herredsting (Hedrum kommune). Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 1994.
 • Gundersen, Sverre: Brunlanes kommune 1837-1987 : et 150 års jubileumsskrift. Utg. Brunlanes kommune, 1987. 389 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ketilsson, Fredrik Bjørn: Brunlanes kommune gjennem hundre år : 1837-1937. Utg. Brunlanes kommune, 1941. 93 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Minneskrift til arbeiderrørsla i Lårdal 1904-1984. Utg. Lårdal Arbeiderlag og Eik Kvinnegruppe. 1986. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vasvik, Tove Lisbeth: Larvik arbeiderparti 100 år : 14.06.1903 - 14.06.2003. Utg. Arbeiderpartiet, 2003. 30 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Skien

 • Øvrum, Thor: Kvinnene kommer : kampen for stemmerett i Skien. Utg. Skien historielag. 2013. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Roksund, Leif K.: Ordførerne i Skien, Gjerpen og Solum 1837-2000. Utg. Forlaget Grenland. 2000. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solum, Trygve: Stortingsvalget i Skien i 1909 og 1912. Historie, Oslo 1971.

Agder

 • Aust-Agder Arbeiderparti i 100 år 1907-2007, 2007. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eliassen, Stein: Lokalpolitikere og konfliktbehandling. En studie av fylkesplanleggingsprosessen i Aust-Agder. Oslo 1977 Fag: Statsvitenskap
 • Garvik, Olav, Marianne Røiseland og Jens Vetland: Røiseland : statsministeren vi ikke fikk. Utg. Vigmostad Bjørke. 2003. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hillesund, Terje: Kommunaljournalistikk i "Grimstad adressetidende". Utg. Høgskolesenteret i Rogaland, Avdeling for kultur- og samfunnsfag. Stavanger. 1991. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holte, Leiv: Kristiansand Høyre, 1883-1983. Utg. Kristiansand Høyre. 1983. 106 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hægeland, Niels-Otto: Kristelig folkeparti i Vest-Agder gjennom 50 år. Utg. KrF. 1997. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nuland, Lars Fr.: Litt heradsoga 1837-1937 : eit stykke bygdesoga frå Bakke, Gyland, Sirdal og det gamle Feda thinglag, med 72 bilæte. Utg. 1938. 72 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Olimstad, Ingvar: Ordførar og opprørar : Andreas Lindland og "Lindlandsepoken" i Kvinesdal. Utg. Kvinesdal historielag. 2018. 142 s. ISBN 978-82-997037-2-7.
 • Risør og Søndeled 1837-1987. Glimt fra kommunenes historie gjennom 150 år. Utgitt i anledning Formannskapslovenes 150 års jubileum. Utg. Søndeled og Risør historielag. 1987. 184 s. ISBN 82-990967-1-5. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rob, Sigvald: Kvinesdal Høyre : litt historie og et tilbakeblikk over foreningens første 40 driftsår. Utg. Kvinesdal Høyre. 1991. 23 s.
 • Røstad, Kjell: Risør Arbeiderparti : 1915-1955 – en historikk. 1958. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Seland, Johannes: Kristiansand med råderett i eget hus. Utg. Kristiansand kommune. 1987. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rudjord, Kåre og Bjørn Slettan (red.): Vest-Agder Venstre 100 år. Mandal 1983.
  • Abrahamsen, Olav Arild: Anmeldelse i Heimen nr. 2 1986.
 • Salvesen, Olaf: Aamli : litt um heradstyre og heradshus. Utg. [s.n.]. 1925. 25 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Seland, Bjørg (red.): Agderbenken : landsdelens representanter på Stortinget fra 1814 til 1990-tallet. Utg. Høgskolen i Agder. Kristiansand. 1999. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solberg, Ola: Arendal arbeiderparti 1904-54 : og litt av forhistorien med omtale av forholdene fra 1850-årene fram til 1904. 1956. 100 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Torstveit, Johannes G.: Storsvindel, bankkrakk og nytt politisk parti Arendal 1886-88. Utg. Arendals tidende. 2012. 245 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vevstad, Andreas: Gjerstad kommune 1837-1987. Utg. Historielaget. 1987. 84 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vevstad, Jens: Aust-Agder fylke gjennom 100 år. 1837-1937. Utg. av Aust-Agder fylkesting ved ei nemnd. 1943. 636 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Reinton, Lars i Heimen, b. VI, s. 320–322.

Rogaland

 • Aano, Jakob: Verdikamp : med Kristelig folkeparti i Rogaland gjennom 50 år : 1939-1989. Utg. KrF. 1989. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aurdal, Olaf: Eigersund høyre 125 år : 1883-2008. Utg. Eigersund Høyre. 2008. 143 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Aurenes, Ola: Rogaland fylke gjennom 100 år. Festskrift til formannskapsjubileet 1937. Utg. av Rogaland fylkesting ved ei nemnd. 1937. 253 s.
 • Bentsen, Beint ofl.: Kall til samfunnsansvar : Kristelig folkeparti i Sandnes 50 år : 1945-1995. Utg. Partiet. Sandnes. 1995. 101 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bondepartiet, Senterpartiet i Høyland - Høle - Riska, Sandnes 1920-1990 : 70 år. Utg. Partiet. 1990. 63 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bondepartiet Senterpartiet i Klepp 1921-1996 : 75 år. Utg. Partiet. Klepp. 1996. 24 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Erga, Anders B.: Bondepartiet Senterpartiet i Klepp 1921-1996 : 75 år. Utg. Partiet. Klepp. 1996. 24 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Feyling, Fredrik: Politiske politikere eller politisk administrasjon? Politikernes rolle i Strand kommune etter innføringen av ny administrativ og politisk styringsmodell. Hovudoppgåve i administrasjon og organisasjonsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2000.
 • Finnøy herad i hundre år 1837-1937 : jubileumsskrift. Utg. Aktietrykkeriet. 1937. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket. (Stavanger)
 • Gjesteland, Olav: Høyre i Rogalands landdistrikter og byer 1918-1930. Bergen 1979 Fag: Historie
 • Hognestad, Eivind: Time herad 1837-1937. Utg. Time herad. 1936. 196 s. Digital versjonNettbiblioteket. Ny utg. 1983, Digital versjonNettbiblioteket.
 • Høle herad : minneskrift 1837-1937. 1938. 55 s. Digital versjonNettbiblioteket. (Sandnes)
 • Lindtjørn, Morten: Ogna herad i hundre år : 1838 - 1938 : minneskrift. Utg. 1938. 58 s. Digital versjonNettbiblioteket. (Hå)
 • Lund Arbeiderparti 75 år. Utg. Lund Arbeiderparti. Moi. 1985. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nilsen, Rasmus (red.): En livskraftig 100-åring. Jubileumsberetning, Eigersund Venstre 1883-1983. Egersund 1983.
 • Nordås, Hallvard: Nasjonal Samling og det kommunale styret i Rogaland 1940-1945. Oslo 1972 Fag: Historie
 • Obrestad, T. og Lars M. Reiestad: Hå : Nærbø-Varhaug 1837-1937 : og ymse tilfang til ei bygdebok for Hå prestegjeld. Utg. Nærbø og Varhaug kommunar. 1939. 235 s. Opptrykk 2003.
 • Rudjord, Kåre og Bjørn Slettan (red.): Vest-Agder Venstre 100 år. Mandal 1983.
  • Abrahamsen, Olav Arild: Anmeldelse i Heimen nr. 2 1986.
 • Sørdal, Abram Kjell: Eigersund arbeiderparti 100 år : bygg landet - trygg seieren. Utg. Eigersund arbeiderparti. 2009. 98 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Stavanger

 • Egeland, Kjølv Eivind: Myndighetenes møte med oljevirksomheten : lokalpolitikk og oljeetablering i Stavanger-området. Utg. Universitetsforlaget. 1984. 133 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lerøen, Bjørn Vidar, Kjell Ursin-Smith (red.): Lyseblå kjempe i vest og i verden : Leif Johan Sevland 50 år. Utg. Stavanger Høyre. 2011. 136 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mellom Luther og Marx : ei utgreiing frå kristne i Sosialistisk valgforbund i Stavanger. Utg. Samlaget. Oslo. 1972. 163 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Næss, Hans Eyvind (red.): Partiet og politikken: Stavanger høyre 1883-1983. Utg. Universitetsforlaget. 1983. 338 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Titlestad, Torgrim: Stavanger : Norges røde by. Utg. Varmen. 1988. 103 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Torgersen, Rolf Gunnar: Arbeiderpartiet i Stavanger i 100 år : 1892-1992. Utg. [Partiet]. 1992. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Vestland

Hordaland

 • Aadland, Ivar Bård: Samnanger kommune 1907-2007. Utg. Samnanger kommune. 2007. 119 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Alvsåker, Jakob T.: Ullensvang kristeleg folkeparti 1963-2003. Utg. Ullensvang kristelige folkeparti. 2003. 23 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bremnes heradstyre : 1837-1937. Utg. Bremnes heradstyre. 1937. 35 s. Digital versjonNettbiblioteket. (Bømlo)
 • Claussen, Conrad: Askøy herad i hundrad år : 1837-1937. Utg. 1937. 196 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hagland, Jens jr.: Venstre i Søndre Bergenhus amt 1880-1891, hovedoppgave i historie, Bergen 1978.
 • Johansen, Karl Egil: På sjølvstyr i 150 år. Hordaland fylkeskommune 1837-1987. Utg. Eide forlag. 1987. 339 s. ISBN 8251402085. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Gjerdåker, Brynjulv i Heimen, b. XXV, s. 112–113.
 • Jubileumsskrift. Fedje kommune 50 år 1947-1997. Red. Vilgerd Storset Husa ofl. Utg. Fedje kommune. 1997. 27 s.
 • Kobbeltveit, Olav: Fjell kommune : jubileumsskrift : 1837-1987. Utg. Fjell kommune. 1987. 39 s. (Øygarden)
 • Kobbeltveit, Olav: Sund kommune. Ein livsfrisk hundreåring. Utg. Sund kommune. 1986. 126 s. Digital versjonNettbiblioteket. (Øygarden)
 • Olafsen, O.: Ullensvangs kommunale historie : et minde- og jubilæumsskrift. Utg. 1914. 156 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Rolland, Helge A.: Industrialisering, kommunesammenslåing og politisk utvikling. En politisk-geografisk studie av Kvinnherad kommune, med særlig vekt på tidsrommet 1960-1975. Hovudoppgåve i sammenlignende politikk, Bergen 1975.
 • Sjurseth, Karl: Hordaland fylke 1837-1937. Utg. Hordaland fylke. [1937]. 695 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Skjelanger, Torstein (red.): Herdla kommunesoge : 1870-1963. Utg. [s.n.]. 1971. 160 s. Digital versjonNettbiblioteket. (Askøy)
 • Skuterud, Arne: Nasjonal og lokal styring i to fjellområde. Ein analyse av forholdet mellom lokale, regionale og sentrale styresmakter i samband med val av planleggingsmodell for Hardangervidda og Dovrefjell. Oslo 1983 Fag: Statsvitenskap
 • Spurkeland, Normann (red.): Jubileumskrift : Lindås høgre 50 år : 1963-2013. Utg. Lindås høgre. 2013. 40 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stord Arbeidarparti gjennom 70 år : 1928-1998. Utg. Stord Arbeidarparti. Stord. 1998. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tveit, Nils: Ous prestegjeld : Os, Samnanger, Fusa, Strandvik og Hålandsdalen herader 1837-1937. Utg. 1937. 261 s. Digital versjonNettbiblioteket. (Bjørnafjord)
 • Ytre-Arne, Dagfinn: Vaksdal kommune : 1870-1970. Vaksdal. 1970. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Sogn og Fjordane

 • Aaland, Jacob: Gloppen-Breim kommunesoga : 1838-1937. Utg. [s.n.]. 1943. 404 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Berthelsen, Åsmund (red.): Naustdal kommune 1896-1996 : jubileumsskrift. Utg. Naustdal kommune. 1996. 71 s. Digital versjonNettbiblioteket. (Sunnfjord)
 • Brekke, Jarle: Bygdesamfunn og kraftutbygging. Ein samanliknande studie av politisk mobilisering i 2 vestlandskommuner. Hovudoppgåve i sosialantropologi, Bergen 1980.
 • Bremanger arbeiderparti 50 år. Red. Ivar Svensøy, Abraham Øverbotten, Aud Valberg. Utg. Bremanger arbeiderparti. 1979. 37 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bremanger herad. 1866-1966 : eit hundreårs-skrift. Red. Knut Frøyen ofl. Utg. Bremanger kommune. 1966. 201 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bygdene og folket: "Arbeidarrørsla i Luster i fortid og notid". Utg. Luster Arbeidarparti. 2015.
 • Engesæter, Aage og Johs. B. Thue: Sogn og Fjordane fylkeskommune gjennom 150 år. Utg. Samlaget. 1988. 398 s. ISBN 8252130860. Digital versjonNettbiblioteket
 • Grimset, Magnus: Naustdal senterparti 70 år : 1922-1992 : jubileumsskrift. Utg. [Naustdal senterparti]. 1992. 83 s. Digital versjonNettbiblioteket. (Sunnfjord)
 • Hjetland, Odd: Høyanger senterparti 1920-1995. Utg. [Partiet]. Høyanger. 1996. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hjermann, Klaus: Raud Storm - Høyanger NKP 1923-1930. Bacheloroppgåve i historie, 2011.
 • Hyllestad arbeiderparti 1934-1984. Utg. Hyllestad arbeiderparti. 1984. 44 s.
 • Kramviken, Knut: Årdal kommune i dag : Ei materialsamling med tilføre av 100-årsjubileet. Utg. av Årdal kommune. 1960. 248 s. Merknad: Med eit tillegg om A/S Årdal og Sunndal verk 1860-1960. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Djupedal, Reidar i Heimen, b. XII, s. 471.
 • Krossen, Dagfinn: Kommunesamanslåinga i Indre Nordfjord. Mot større kommunale einingar. Hovudoppgåve i historie, Oslo 1975.
 • Losnegård, Gaute: Sosialisme i trivselsfylket : Sogn og Fjordane SF, Sogn og Fjordane SV : 1965–2019. Utg. Vestland SV. 2019. 76 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mardal, Reidar: Bondepartiet/Senterpartiet i Sogn og Fjordane 1921-1996 75 år : frå interesseorganisasjon til politisk sentrumsalternativ. Utg. [Senterpartiet]. Sandane. 1996. 206 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ramsdal, Helge: Politisk styring og lokal deltakelse. En studie av beslutningsprosessen i forbindelse med lokaliseringen av betongplattformbygging i Sogn og Fjordane. Offentlig administrasjon og organisasjonskunnskap, Bergen 1977.
 • Reppen, Ingrid Marie og Magny Ugulsvik Bukholm: Terraskandalen : for kommunane var vegen til helvete brulagt med gode hensikter. Master of Public Administration, Høgskolen i Hedmark, 2013.
 • Seip, Hans: Sogn og Fjordane fylke. Eit tilskot til kommunalsoga. Utg. Sogn og Fjordane fylkeskommune. [1958]. 610 s. Digital versjonNettbiblioteket
  • Melding: Djupedal, Reidar i Heimen, b. XII, s. 226–228.
 • Sveen, Ingvar: Sjukehusstriden i Sogn og Fjordane. Norsk sjukehuspolitikk i endring. Ein studie av sjukehusplanlegging og sjukehusutbygging i Sogn og Fjordane 1963-1977. Historie, Oslo 1979.
 • Tangenes, Bjørn: "Ad hoc"-aksjon som politisk deltagelsesform. En studie av sykehussaken i Sogn og Fjordane. Offentlig administrasjon og organisasjonskunnskap, Bergen 1978.
 • Thunshelle, Torgeir Johan: Nasjonal Samling i Sogn og Fjordane 1940-45. Historie, Bergen 1972.
 • Waage, Astrid, Håkon Steinar Giil og Karin Tonning Hatløy: Hyllestad Senterparti 100 år i 2021. Utg. Hyllestad Senterparti. 2021. Hefte.
 • Øvrelid, Ragnar: Kommunalt sjølvstyre i Gloppen 1828-64. Hovudoppgåve i historie, Oslo 1957.

Alver

Bergen

 • Gåsland, Jan Erik: Bergen Høyre 1918-1935. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Bergen. 1983. 234 bl. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Havre, Svein Tore: Veien fra Venstre, Bergens Tidendes brudd med partipressen, Seminaroppgave på journalisthøgskolen, Oslo 1992.
 • Lindstrøm, Johan: Splittelsen i Bergen Venstre 1972 : prosessen og følgene, hovedoppgave i historie, Bergen 1996.
 • Strand, Dagfinn: De centraliserede fag- og arbeiderforeninger i Bergen og forholdet til Venstre i tidsrommet 1893-1898, hovedoppgave i historie, Bergen 1968.
 • Streiftog gjennom Bergen Venstre i 100 år, 1883-1983. Utg. Bergen Venstre. 1983. Digital versjonNettbiblioteket.

Voss

Møre og Romsdal

 • Aklestad, Sivert: Hjørundfjord kommune 1837-1937. Minneskrift. Utg. Hjørundfjord sogelag. 1937. 98 s. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Melding: Holmsen, Andreas i Heimen, b. VII, s. 103.
 • Aukra kommune 150 år : lokalt sjølvstyre. Red. J. Julnes ofl. Utg. Aukra kommune. 1987. 311 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bakkebø, Sunniva og Fredrik Rønstad: Kommunesammenslåing. Hovedoppgave ved Institutt for økonomi og samfunnsfag våren 2003. Hovedoppgave i Økonomi og ressursforvaltning. Norges landbrukshøgskole. 2003. [Merknad: Re, Aukra, Midsund, Førde, Vevring, Jølster, Naustdal].
 • Berg, Eva: Tustna kommune 125 år. Utg. Tustna kommune. 1999. 32 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bolstad, Jakob: Molde Arbeiderparti 1910-1960 ; Molde og Bolsøy Arbeiderkvinnelag 1935-1960. Utg. Molde Arbeiderparti. 1960. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Braathen, Ivar G.: «Partilaget fra Kirkegata. Om partiet Venstre i Ålesund», i Tidsskrift for Sunnmøre Historielag 1985.
 • Furseth, Astor: Norddal i 150 år : 1837-1987. Utg. Norddal kommune. S.l.. 1987. 128 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gjengedal, Ola (red.): Kristeleg Folkeparti, Møre og Romsdal 1945-1965.
 • Hagen, Arnt: I kamp for distrikta. Utg. [A. Hagen]. Molde. 1998. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Haram og Vigra kommune 1837-1937. 1937. 116 s. Digital versjonNettbiblioteket.n, Torill Elvira: Lokalpolitikk og media : ein for-studie av media si betydning for lokalpolitikken. Utg. Høgskulen i Volda : Møreforsking Volda. Volda. 1995. 27 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Holberg, Otto (red.): Smøla kommune 1960-2010 : i storm og stille gjennom 50 år. Utg. Smøla kommune. 2010. 232 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hole, Jon: Sykkylven kommune 1883-1983. Utg. Kommunen. 1983. 133 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Indergaard, Oskar: Kommunalt selvstyre i Tingvoll 1837-1850. Hovudoppgåve i historie, Trondheim 1969.
 • Johansen, Asle Geir: Hareid frå 1917 til 2017 : 100 år som eigen kommune. Utg. Hareid historielag. 2017. 680 s. ISBN 978-82-998874-4-1. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jubileumsskrift Fræna kommune 150 år : 1837-1987. Utg. [Fræna kommune, Kulturstyret]. 1987. Digital versjonNettbiblioteket
 • Lillestøl, Karl: Hornindal herad gjenom hundrad år, 1837-1937. Utg. [s.n.. Sandane. 1937. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lødemel, Halfdan: Hornindal kommune 1937-1987. Utg. Hornindal kommune. 1987. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Mortensen, Torill Elvira: Lokalpolitikk og media : ein for-studie av media si betydning for lokalpolitikken. Utg. Høgskulen i Volda : Møreforsking Volda. Volda. 1995. 27 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nerbøvik, Jostein: «Venstre i Romsdals amt, Startfasen», i Tidsskrift for Sunnmøre Historielag 1983.
 • Norderval, Ingunn: Molde Arbeiderparti 75 år. Utg. Molde Arbeiderparti. 1986. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Olafsen-Holm, Jørgen: Romsdals amt, Møre og Romsdal fylke under kommunalt folkestyre. Utg. av fylkeskommunen til minne um hundreåret for formannskapslovene. 1939. 1064 s.
 • Orten, Per Eilert: Politisk kultur i Aure prestegjeld 1780-1850. Hovudoppgåve i historie, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, 2002.
 • Rabben, Bjarne: Kommunestyring i Herøy 1837-1987. Utg. Herøy kommune. 1987. 263 s.
  • Melding: Nordås, Hallvard i Heimen, b. XXV, s. 54–55.
 • Ryssevik, Torbjørn: Jernbane og politikk 1870 - 1908. Striden om Rauma-banen på det lokal- og rikspolitiske planet. Hovudoppgåve i historie, Bergen 1979.
 • Skape & dele : Møre og Romsdal arbeiderparti 40 år : 25. november 2012. Utg. Møre og Romsdal arbeiderparti. 2012. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skorgevik, Kjell: Ålesund Venstrelag 1883-2006. Utg. K. Skorgevik. 2006. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Stige, Ivar L.: Stortingsvalgene i Ålesund og Molde krets i 1906 og 1909. Partiavklaring. Hovedoppgave i historie, Oslo 1965.
 • Stranda kommune 1837–1937. Ved Jørgen Gjerding ofl. Ålesund 1937. 105 s. Digital versjonNettbiblioteket. Alternativ versjon: Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sættem, Thor Kleppen: Festskrift til Møre og Romsdal Høyres 50-årsjubileum, 1953-2003. Utg. Møre og Romsdal Høyre. 2003. 91 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Tustna kommune 100 år : 1874-1974. Utg. Tustna kommune, formannskapet. 1974. 96 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Uran, Sverre: Averøy kommune 1964-1994. Utg. [Averøy kommune] ; Kristiansund : Holm trykk [distributør]. 1994. 64 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vanylven kommune i 150 år : 1837-1987. Utg. Vanylven kommune. 1987. 123 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vik, Knut O.: Jubileumsskrift for Stemshaug herad ved formannskapsjubileet 1937. Utg. av nemnd, vald av heradstyret. Dreyer. 1937. 23 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øverland, Per: Ordfører i Øre Ole J. Gimnæs og hans ætt. Utg. Utg. P. Øverland. 1989. (Gjemnes)
  • Del 1: Innledningsdel : (håndskrevet manuskript). ISBN 8290936117
  • Del 2-5.[Uten tittel]. 4 b. i 1 (98 bl.). Merknad: "Dette særtrykket av et ikke helt ferdig manuskript av delene 2 til 5 ..." - Forordet.

Trøndelag

 • Aune, Hermann ofl: Støren herred 1837-1937. Utg. 1937. 68 s. Digital versjonNettbiblioteket (Midtre Gauldal)
 • Bakken, Jorunn: Regionpolitikk og kvinner. En studie av kvinnetiltak i Fosen. Hovedoppgave i geografi, Universitetet i Trondheim 1991.
 • Bye, Olaf (red.): Malvik kommune 100 år : 1891-1991. Utg. [Malvik kommune]. 1991. 141 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Drøyli, Ove: Kommunepolitikk i Holtålen i mellomkrigstida. Med hovedvekt på Arbeiderpartiets politikk. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1988.
 • Endring : Hitra kommune 1964-2014. Red. Svend Ingvar Sivertsen ofl. 2014. 240 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Flakne, Olve, Åsmund Snøfugl: Virksomme år : bonden og politikeren Gustav Berg. Utg. Snøfugl. 2000. 80 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Frosta kommune gjennom 150 år, 1837 - 1987. Utgitt av kommunen, 1987. ISBN 82-7358-006-7
 • Grong kommune : utgitt i anledning kommunejubileet 1837-1937. Utg. Oslo : Fabritius. 1937. 71 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Gustavsen, Håkon: Lierne kommune 50 år : jubileumshefte 1964-2014. Utg. Lierne kommune. 2014. 124 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Guttelvik, Henrik: Bjørnør : Osen, Roan, Stoksund : kommunejubileet 1837-1937. 1936. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hoel, Ola P.: Styre og stell i Oppdal kommune 1837-1987. Utg. Oppdal kommune. 1987. 91 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jubileumsberetning : Inderøy Arbeiderparti 100 år 22. mai 2010. Utg. Inderøy Arbeiderparti. Steinkjer 2010
 • Malvik kommune i hundre år : 1837-1937. 1937. 52 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Meldal Arbeiderparti 1915-2015 : samfunnsbygging i 100 år. Utg. Meldal Arbeiderparti. 2015. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nordli herredstyre : 1837-1937. Utg. Dreyer. 1937. 33 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nyborg, Jorolf: Mosvik kommune : 100 år : 1901-2001 2001. 96 s. ISBN 82-993302-4-6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Overhalla senterparti 1921-1991. Utg. Senterpartiet. 1991. 21 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Røe, Tormod: «Arbeiderbevegelsen i Meråker fra 1905 til 1915» i Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1978.
 • Røttum, Hallgeir: En sammenligning av arbeidermiljøene rundt Røros og Løkken verk ca. 1910-1925, med henblikk på miljøenes radikalisme og valg av arbeiderparti høsten 1923. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1987.
 • Singsås : 1838-1938. Utg. Singsås kommune. 1938. 105 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Straume, Kaurin: Meråker kommune 100 år 1874-1974. Utg. Kommunen. 1973. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Svenning, Halvdan og Joh. A. Lund: Kolvereid kommune : utgjeve i høve kommunejubileet 1837-1937. Utg. Fabritius. 1937. 63 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Nord-Trøndelag

 • Lyngstad, Arnolf og Johan Fossan: 50 år : Nord-Trøndelag Kristelig folkeparti : 1946-1996. Utg. Nord-Trøndelag KrF. Levanger. 1996. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hilmo, Jon: "Midt i Noreg bur vi her i Nord-Trøndelag" : 75 år med Bondepartiet/Senterpartiet : 1921-1996. Utg. Senterpartiet i Nord-Trøndelag. 1996. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Solum, Gunnar: Veien mot rettferd og lysere kår : Nord-Trøndelag Arbeiderparti 100 år : 1903-2003, Hojem Trykkeri Namsos, 2003. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sakshaug, Dagfinn: Nord-Trøndelag fylkeskommune. Oversikt over tiden etter andre verdenskrig. Utg. Nord-Trøndelag fylkeskommune. 1996. 287 s.

Sør-Trøndelag

 • Aagård, Odd (red.): Lierne 100 år : 1873-1973. Utg. Kommunen. 1973. 109 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Festskrift : kommunalt selvstyre i Sør-Trøndelag 150 år : 1837-1987 – Frøya kommune. Utg. Strindheim trykkeris forl. Trondheim. 1987. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Festskrift : kommunalt selvstyre i Sør-Trøndelag 150 år : 1837-1987 – Klæbu kommune. Utg. Strindheim trykkeris forl. Trondheim. 1987. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lysholm, Einar: Ved 50-årsjubileet i Sør-Trøndelag Arbeiderparti 1953. Utg. Sør-Trøndelag Arbeiderparti. 1953. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Schmidt, Olaus: Sør-Trøndelag fylkeskommune. Minneskrift i anledning formannskapslovgivninges 100-årsjubileum 1937. Utg. 1937. 183 s.

Namsos

Steinkjer

 • Aftret, Gunnar: Steinkjer Arbeiderparti 100 år 1904 - 2004, Steinkjer 2004.
 • Gjørv, Asmund og Arve Klingen: Glimt fra arbeiderbevegelsens tilblivelse og utvikling i Malm: skrevet til Malm arbeiderlags 70-årsjubileum, mars 1981.
 • Ystgaard, Hans-Magnus: «Moskvateser og kommunepolitikk»: En oversikt over Sparbu Arbeiderparti sitt arbeid i tida 1917-1927 i Sparbu Historielag Årbok 1980.

Stjørdal

 • Alstadhaug, Leif: "Samhold er vor styrke". Fra arbeiderbevegelsens historie i Skatval. Utg. Skatval arbeiderlag. 2006. 120 s. ISBN 82-303-0682-6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Røe, Tormod: Stjørdal kommune 1837-1987. Kommunalt selvstyre 150 år. Utg.Stjørdal kommune. 1987. 356 s. ISBN 82-991614-0-1
 • Røkke, Olav: Skatval herad i 25 år : 1902-1926. Utg. Skatval heradsstyre. 1928. 92 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Trondheim

 • Hansen, Sturla: Trondheim forente Arbeiderpartis kommunepolitikk 1945-1951. Hovedoppgave i historie, NTNU 1997.
 • Kirkhusmo, Anders: «Venstre i Trondheim», 1 og 2, i Trondhjemske samlinger, 1983 og 1984.
 • Kirkhusmo, Anders: «Da Venstre var byens arbeiderparti», i Årbok for Arbeiderbevegelsens historielag i Trondheim 2009.
 • Trondheim Høyre 110 år : 1883-1993. Utg. Trondheim Høyre. Trondheim. 1993. 72 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Nordland

 • Arbeiderpartiet mer enn 100 år : jubileumsberetning. Utg. Rana Arbeiderparti. 2017. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Børresen, Dag Ingemar: Vi vil oss et land! : Norges kommunistiske parti i Helgeland og Salten distrikt - med tyngdepunkt på Mo i Rana 1945-1960. Utg. Historisk institutt, Norges teknisk-naturvitenskapelig[e] universitet. 1999. 423 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Eidsvik, Eli: Bønder og byråkrater ... i skjønn forening? En studie av reorganisering i Steigen kommune. Hovedoppgave i statsvitenskap. Universitetet i Bergen 1993.
 • Forselv, Jon: Arbeidere og arbeiderbevegelse i Narvik før 1920. Trondheim. 1977. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fra nød til seier : Vefsn Arbeiderparti 75 år. Utg. Vefsn Arbeiderparti. 1984. 30 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Fygle, Svein: Krisesymptomer og krisestrategi i Steigen kommune 1920-1939. Hovedoppgave i historie. Universitetet i Trondheim 1987. Fag: Historie. Kommune: Steigen.
 • Granås, Åsmund: Velfjord kommune 1875-1964 og Arbeiderbevegelsen i Velfjord 1915-2011. Utg. Velfjord historielag. 2019.
 • Jacobsen, Kjell og Kristian Halse: Venstre i Vefsn : 125 år. Utg. Vefsn Venstre. 2009. 71 s. ISBN 978-82-303-1320-6. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Karstensen, Per: Mo Arbeiderforening gjennom 50 år. 1952. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lyngstad, Rolv: Kommunalpolitisk makt og avmakt. Utg. Høgskolen i Bodø. Bodø. 2000. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Skogheim, Dag: Et jubileumsskrift for Det norske arbeiderparti 100 år. Utg. Nordland arbeiderparti. 1987. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Slottemo, Hilde Gunn: «Kamp om kontroll : kald krig og kommunisme i Rana», i Arbeiderhistorie. Utg. Universitetsforl.. Oslo. 2008. Digital versjonNettbiblioteket, s. 317-333.
 • Solheim, Ottar: Nordland Kristelig Folkeparti gjennom 30 år, 1946-1976. Utg. Nordland Kristelig Folkeparti. 1976.
 • Sømna arbeiderparti 1904-1979 : 75 år. Utg. Sømna arbeiderparti. 1979. 42 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vågan Kristelig folkeparti : 50-års jubileum 1947-1997 : festskrift. Utg. KrF. Kabelvåg. 1997. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Øyen, August, Oddny Bang: Bindal arbeiderparti 75 år. Utg. Bindal arbeiderparti, 2006. 38 s. Digital versjonNettbiblioteket.

Troms og Finnmark

Tromsø

 • Iversen, Klaus Peder: Hammerfest Arbeiderparti 100 år : med naturlig husbondrett i byen. Utg. Hammerfest Arbeiderparti. 2011. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Jaklin, Anna: De første 50 år : Tromsø arbeiderpartis kvinneforening. Utg. Tromsø arbeiderpartis kvinneforening. 1961. 18 s.
 • Jaklin, Asbjørn: Kultur, politikk, pils og karbonade : Tromsø arbeiderforening 150 år. Utg. Tromsø arbeiderforening. 2003. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Svendsen, Oddvar: Kommunistene og fagbevegelsen. Norges Kommunistiske Parti og dets arbeid i fagbevegelsen i Tromsø i tida 1945-1965. Hovedoppgave. Universitetet i Tromsø 1993. Fag: Historie.
 • Tromsø arbeiderparti : 1904-2004. Red. Tor Zachariassen ofl. Utg. Tromsø arbeiderparti. 2004. 27 s.

Se også