Bibliografi:Arbeiderpartiet

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bibliografi
Emneordskatalog BinaryApe.jpg
Lokalpolitikk
Oslo byleksikon 1938.JPG
Arbeiderpartiet · Fremskrittspartiet · Høyre · Kristelig folkeparti · Miljøpartiet De Grønne
Rødt · Senterpartiet · Sosialistisk Venstreparti · Venstre

Hele landet

 • Lafferty, W.M.: «Partiideologi og gruppestruktur. En analyse av Det Norske Arbeiderparti 1918-1919», i Historisk Tidsskrift nr. 2 1970,

Oslo

Viken

 • Albertsen, Åge og Alf Albertsen: Åkrene Arbeiderlag av DNA. 90 år. 1912-10/8-2002. Et tilbakeblikk på 90 års virke. 2002. 163 s.
 • Amundsen, Vidar: ---Vår historie 1912-1987: Dalen Arbeiderlag. Utg. av Dalen Arbeiderlag. 1987. 147 s.
 • Anderssen, Marit C.: «Historisk tilbakeblikk – Akershus Arbeiderpartis kvinneutvalg 1923-83.» I: Årbok 1996. Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus. S. 55-69.
 • Askim arbeiderparti 75 år. Utg. Askim arbeiderparti. 1982. 80 s.
 • Bakken, Erling: 100 år for folk flest : Sarpsborg arbeiderparti 1903-2003. Utg. Sarpsborg arbeiderparti. 2003. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Bjørnhaug, Inger: Opplands røde hjørne : Arbeiderbevegelsens historie på Jevnaker – Fram til 1950-tallet. Utg. Jevnaker Arbeiderparti. 1999. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Brekko, Jan-Halvard: Frå husmenn til politiske leiarar : Gol arbeiderparti gjennom 100 år. Utg. Gol arbeiderparti1, 2014. 160 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Dørumsgard, Asbjørn: Fet som arbeiderkommune gjennem 15 år. Utg. Fet herredsparti av Det norske arbeiderparti. 1928. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Edfeldt, Per: Moss arbeiderparti gjennom 75 år : 1905-1980. Utg. Moss arbeiderparti. 1980. 36 s.
 • Elvik, Frank Robert: Partiet som farget Akershus rødt. Akershus Arbeiderparti 1902-2002. Utg. 2002. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hallingby, Even Gunnar: De tre arbeiderpartiene ved stortingsvalget i Buskerud i 1924. Oslo 1971 Fag: Historie
 • Hansen, Ingvald: Bærum arbeiderparti 1952-1962. Utg. Bærum Arbeiderparti. 1962. 10 bl.
 • Herdlevær, Bjørn: Opp den bratte bakken: Skedsmo arbeiderparti 100 år. Utg. 2003. 109 s. Ill. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hunstad, Kåre (red.): 90 år 3. mai. Fet Arbeiderparti 1894-1994. Utg. 1994.
 • Johansen, Sigurd: Fra samtalelag til aktiv arbeiderpolitikk. Utg. s.n.]. 1984. Merknad: Om Rakkestad arbeiderparti og Rakkestad arbeiderforening. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Karlsen, Halfdan: Rælingen arbeiderparti 1910-2010 : jubileumshefte. Utg. Rælingen arbeiderparti. 2010. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Knoph, Rudolf: Oppegård arbeiderparti 1912-1972. Utg. Oppegård arbeiderparti. 1976. 80 s.
 • Koht, Halvdan: Arbeiderpartiets kommunepolitikk i Bærum i perioden 1929-1931. Utg. 1931. 8 s.
 • Koht, Halvdan: Bærum arbeiderparti 1902-1952. Utg. Bærum Arbeiderparti. Utg. 1952. 109 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kvarud, Karl: Borge arbeiderparti : 1906-1956. Utg. Borgarsyssel museums venner. 1956. 67 s.
 • Lørenskog arbeiderparti 70 år, 1911-1981 : beretning for virksomheten de siste 20 år. Utg. Lørenskog Arbeiderparti. 1981. 36 s.
 • Malmberg, Alf (red.): Skedsmo Arbeiderparti 75 år. Utg. 1978.
 • Med Lunner Arbeiderforening gjennom 80 år : 1898–1978. Utg. 1978. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nærstad, Aksel: «Norrønakonflikten. Aksjoner – streikebryteri – statspoliti – Tarzan.» I: Årbok 1992. Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus, s. 29-52.
 • Nygårdshaug, Bergsvein: Asker arbeiderparti gjennom 50 år : 1903–1953. Utg. Asker arbeiderparti. 1959. 206 s.
  • Melding: Bull, Edvard (d.y.) i Heimen, b. XII, s. 230–231.
 • Pedersen, Fredrik: Fredrikstad arbeiderparti : 60 års beretning : 1893 - 19. februar - 1953. Utg. Fredrikstad arbeiderparti. 1953. 32 s.
 • Ravnøy, Jostein: Akershus Arbeiderparti 1902-1982. Utg. 1982. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Rælingen Arbeiderparti 1910-2010. Utg. Rælingen Arbeiderparti. 2010. 49 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Råde arbeiderpartis historie. Utg. Råde arbeiderparti. 2000-2015.
  • Første del: Pedersen, Svein Erik: "Fra Arbeiderforening til Arbeiderparti". Utg. 2000. Digital versjonNettbiblioteket.
  • Andre del: Strømnes, Odd Arne: Perioden 1940 til 2010. Utg. 2015. 200 s. ISBN 978-82-996005-0-7
 • Sarpsborg arbeiderparti 75 år. Utg. Sarpsborg arbeiderparti. 1979. 15 s.
 • Skjeberg Arbeiderparti gjennom 60 år. Red. John Eriksen ofl. Utg. Skjeberg arbeiderparti. 1967. 55 s.
 • Streiftog 1972-2012. Oppegård Arbeiderparti. Red. Siw Haugnes og Eva Rogneflåten. Utg. Oppegård Arbeiderparti. 2012. Digital versjonNettbiblioteket
 • Simensen, Jens O.: Fredrikstad arbeiderparti gjennom 100 år. Utg. Fredrikstad arbeiderparti. 1993. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Sælid, Henrik: Varteig arbeiderparti 50 år : 1923-1973. Utg. Varteig arbeiderparti. 1973. 20 s.
 • Sørensen, Olav: Modum arbeiderparti 1904-1979. Utg. Partiet. 1979. 184 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Thingsrud, Leif: Organisering og splittelse : organisering av og rekruttering til de tre arbeiderpartiene i 1920-årene i fire kommuner på nedre Romerike. (Kommunene Fet og Rælingen, Lillestrøm, Lørenskog, Skedsmo.) Hovedoppgave i historie. UiO 1984.
 • Thingsrud, Leif : «Splittelsen i Det Norske Arbeiderparti på Nedre Romerike i mellomkrigstiden.» I: Årbok 1988. Arbeiderbevegelsens historielag i Akershus. S. 13-35.
 • Torgersen, Rolf: Modum arbeiderparti 100 år : 1904-2004 : en beretning for de siste 25 åra. Utg. Partiet. 2004. 48 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Vår historie 1912-1987 : Dalen arbeiderlag, Fet arbeiderparti. Utg. Dalen arbeiderlag. 1987. 147 s.
 • Wilhelmsen, Kaare: Den politiske arbeiderbevegelse i Buskerud. Utg. Buskerud arbeiderparti. 1948. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Winther, Lise: Da partipisken smalt i Asker. Utg. Pax. 1973. 112 s. ISBN 8253005555. Digital versjonNettbiblioteket

Innlandet

Vestfold og Telemark

 • Dahl, Helge: Frihet, likhet, brorskap : Tinn og Rjukan Arbeiderparti. 1912-75 år- 1987. Utg. Tinn og Rjukan Arbeiderparti. 1986. - 45 s.
 • Hansen, Berner: På vei oppover : en oversikt over utviklingen til arbeiderbevegelsen i Telemark. Utg. Telemark Arbeiderparti. 1954. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Hjertholm, Sverre: Arbeiderbevegelsen i Vestfold : Trekk fra den politiske og faglige arbeiderbevegelse 1906-1956. Utg. Vestfold Arbeiderparti. 1956. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lindrupsen, Øivind: Fra harde til gode år : Porsgrunn arbeiderparti 75 år : jubileumsberetning. Utg. Porsgrunn Arbeiderparti. 1978. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Minneskrift til arbeiderrørsla i Lårdal 1904-1984. Utg. Lårdal Arbeiderlag og Eik Kvinnegruppe. 1986. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Nordbø, Gunhild: Arbeidarrørsla i Bø : 1891-1991 : frå slit til velstand. Utg. Bø arbeiderparti. 1991. 59 s.
 • Vasvik, Tove Lisbeth: Larvik arbeiderparti 100 år : 14.06.1903 - 14.06.2003. Utg. Arbeiderpartiet, 2003. 30 s. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Veien til velferd : en beretning om innsats for arbeidersaken i Telemark laget til Telemark arbeiderpartis 75 års-markering i 1979. Red. Berner Hansen og Olaf Vee-Haugen. Utg. Telemark arbeiderparti. 1979. 200 s.

Agder

Rogaland

Vestland

Møre og Romsdal

Trøndelag

 • Aftret, Gunnar: Steinkjer Arbeiderparti 100 år 1904 - 2004. Utg. 2004.
 • Alstadhaug, Leif: "Samhold er vor styrke". Fra arbeiderbevegelsens historie i Skatval. Utg. Skatval arbeiderlag. 2006. 120 s. ISBN 82-303-0682-6.
 • Drøyli, Ove: Kommunepolitikk i Holtålen i mellomkrigstida. Med hovedvekt på Arbeiderpartiets politikk. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Trondheim 1988.
 • Gjørv, Asmund og Arve Klingen: Glimt fra arbeiderbevegelsens tilblivelse og utvikling i Malm: skrevet til Malm arbeiderlags 70-årsjubileum, mars 1981.
 • Hansen, Sturla: Trondheim forente Arbeiderpartis kommunepolitikk 1945-1951. Hovedoppgave i historie, NTNU 1997.
 • Lysholm, Einar: Ved 50-årsjubileet i Sør-Trøndelag Arbeiderparti 1953. Utg. Sør-Trøndelag Arbeiderparti. 1953. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Meldal Arbeiderparti 1915-2015 : samfunnsbygging i 100 år. Utg. Meldal Arbeiderparti. 2015. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Røe, Tormod: «Arbeiderbevegelsen i Meråker fra 1905 til 1915». I: Årbok for Nord-Trøndelag historielag 1978.
 • Solum, Gunnar: Veien mot rettferd og lysere kår : Nord-Trøndelag Arbeiderparti 100 år : 1903-2003. Utg. Hojem Trykkeri. 2003. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Ystgaard, Hans-Magnus: «Moskvateser og kommunepolitikk»: En oversikt over Sparbu Arbeiderparti sitt arbeid i tida 1917-1927 i Sparbu Historielag Årbok 1980.

Nordland

Troms og Finnmark