Bibliografi:Isdriften - Den siste istid

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk

Isdriften - Den siste istid : bibliografi over norsk naturiseksport.

Litteratur og kilder om produksjon, handel, distribusjon og bruk av naturis til kjøling. Bibliografien bygger på prosjektet The last Ice Age : The trade in natural ice as an agent of modernisation and economic integration in 19th and early 20th century ved Per Norseng, Norsk Maritimt museum. Bibliografien har tematisk og geografisk del.

Tematisk del

Ishandel

Økonomisk historie, ishandelens betydning. Statistikk. Iseksportører, rederier i Norge og internasjonalt.

 • Amneus, Gustaf: Norges handel. I: Norge i det nittende aarhundrede : tekst og billeder af norske forfattere og kunstnere. B.2. S. 290-296. Utg. Cammermeyer. 1900. 468 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bang-Andersen, Arne: Fra seil til damp : Stavanger sjøfarts historie. Utg. Dreyer bok. 1978. 279 s. ISBN 8270960799. Digital versjonNettbiblioteket
 • Beamon, S.P. og S. Roaf. 1990. 'The Ice Houses of Britain. London.
 • Beretninger om Handel og Skibsfart : Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for 1895. Utg. Departementet for det Indre. 1896. (Serie: Norges officielle Statistik ; 7).
 • Bergh, Trond ofl.: Norge fra u-land til i-land. Vekst og utviklingslinjer 1830-1980. Utg. Gyldendal. 1983. 243 s. ISBN 8205141002. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bjørklund, Jarle Georg og Inger Jensen: Norsk sjøfart 1814-1900. I: Brit Berggreen ofl. (red.):Norsk sjøfart. B. 1. Utg. Dreyer. 1989. s. 260-328. Digital versjonNettbiblioteket
 • Blain, Bodil B.: Melting Markets : The Rise and Decline of the Anglo-American Ice Trade, 1850-1920 Masteroppgave fra Department of Economic History, London School of Economics and Political Science. 2006.
 • Brautaset, Camilla og Lars Fredrik M. Øksendal: Fortellinger og forklaringer i økonomisk historie. I: Jan Heiret, Teemu Ryymin og Svein Atle Skålevåg (red.): Fortalt fortid : norsk historieskrivning etter 1970. Utg. Pax. 2013, s. 292-319. ISBN 9788253035994.
 • Cummings, Richard O. 1949. The American Ice Harvest. Berkeley.
 • David, R.: The Demise of the Anglo-Norwegian Ice Trade. I: Business History. Utg. Frank Cass. 1995. ISSN 0007-6791.
 • Dickason, David G. 1991. «The Nineteenth-Century Indo-American IceTrade. An Hyperborean Epic». Modern Asian Studies 25/1.
 • Gjærevold, Einar: Iskald last i rotne holker. I: Levende historie 4 (2006). Utg. Historieforlaget.
 • Gjølberg, Ole: Økonomi, teori og historie. Analyser av skipsfart og økonomi 1866-1913. Doktorgradsavhandling. Norges Handelshøyskole. 1979.
 • Gjølberg, Ole: The Substitution of Sail for Steam in Norwegian Ocean Shipping, 1866-1914 : a Study in the Economics of Diffusion. I: The Scandinavian Economic History Review XXVIII/2, s. 136-146. Utg. Scandinavian Society for Economic and Social History and Historical Geography. 1980.
 • Grytten, Ola Honningdal: Krise eller glemt storhetstid? transformasjonen fra seil til damp i norsk skipsfart 1880 – 1910 I internasjonalt perspektiv. Utg. Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning. 1991. 25 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hals, Harald: Økonomisk vekst og sosial utvikling cirka 1845-1880 : Isutførselen (s. 46-52) ; Næringslivet cirka 1880-1913 : Isutførselen (s. 137-148). I: Eidanger bygdehistorie : [B.2] : Eidangers historie fra omkring 1845 til 1964. Utg. Porsgrunn kommune. 2 b. 1968. Merknad: S. 46-52, 137-148. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hilditch, Jacob: Istrafikk i Kristianiafjorden. I: Norge i det nittende aarhundrede. Utg. Cammermeyer. 1900. 468 s. Merknad: S. 322-323. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hodne, Fritz og Ola Honningdal Grytten: Norsk økonomi i det nittende århundre. Utg. Fagbokforlaget. 2000. 318 s. ISBN 8276743528. Digital versjonNettbiblioteket
 • Holm, Christian Hintze: Isen og festningen : Iseventyret (s. 213-232). I: Frogn bygdebokverk : [ B.3] : Vekst og forandring : Frogn og Drøbak fra ca 1825 til århundreskiftet. Utg. Frogn kommune. 1996. 256 s. ISBN 82-993990-3-3. Digital versjonNettbiblioteket
 • Jacobsen, Erik og Kåre Selvik: Vi ses til neste år! : Historien om Ramton. Utg. Tangen maritime forlag. 57 s. ISBN 8291876037.
 • Johnsen, Berit Eide: Rederistrategi i endringstid : sørlandsk skipsfart fra seil til damp og motor, fra tre til jern og stål : 1875-1925.Utg. Høyskoleforlaget. 2001. 568 s. ISBN 8276341802. Serie: (Studia Humanitatis Bergensia ; 14). Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kiær, A.N.: En fare for den norske skipsfart. I: Statsøkonomisk Tidsskrift. Utg. Statsøkonomisk Forening. 1899. S. 245-281.
 • Kiær, A.N.: Norges søfart. I: Norge i det nittende aarhundrede : tekst og billeder af norske forfattere og kunstnere. B.2. Utg. Cammermeyer. 1900. 297-305. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kleppa, Hermund, Snorre D. Øvrebø og Terje H. Jordanger: Eit is-eventyr ints i Sognefjorden. I: Luster (årbok). Utg. Sogelaga i Luster. 2000.
 • Koren, Elisabeth S.: In a Peculiar Position: Merchant Seamen in Norwegian Health Policy, 1890-1940. I: Lewis R. Fischer og Even Lange(red.): New Directions in Norwegian Maritime History : Research in Maritime History. No. 46, s. 83-99. Utg. International Maritime Economic History Association. 2011.
 • Lange, Even og Helge W. Nordvik: Economic History. I: William H.Hubbard ofl. (red.): Making a Historical Culture : istoriography in Norway. Utg. Scandinavian University Press. 1995. ISBN 8200226999. Digital versjonNettbiblioteket
 • Lange, Even og Lewis R. Fischer: Introduction: New Directions in Norwegian Maritime History. I: Lewis R. Fischer og Even Lange(red.): New Directions in Norwegian Maritime History : Research in Maritime History. No. 46, s. 1-5. Utg. International Maritime Economic History Association. 2011.
 • Lawrence, Lee E. 1965. «The Wisconsin Ice Trade». The Wisconsin Magazine of History 48/4.
 • Lund-Tangen, Jac.: I nære og fjerne farvann : hva gamle fiskere og sjøfolk fortalte. Utg. J. Lund-Tangen. 1986. 116 s. ISBN 8299148618. Digital versjonNettbiblioteket
 • Malterud, Olaf og Arnljot Strømme Svendsen: Skipsfarten i Stavangers næringsliv  : Stavanger rederiforening 1901-1951. Utg. 1951. 147 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Martin, R.G. 1984/1985. «Ice houses and the commercial ice trade in Brighton». Sussex Industrial History 14.
 • Martinsen, Terje: Røyken : bygda og menneskene : [B.1] : 1840-1940. Utg. Røyken kommune. 2005. 432 s. ISBN 8299704618. Digital versjonNettbiblioteket
 • Norge i det nittende aarhundrede : tekst og billeder af norske forfattere og kunstnere. B.2. Utg. Cammermeyer. 1900. Digital versjonNettbiblioteket
 • Norseng, Per G.: Naturiseksporten i norsk sjøfartshistorie. I: Hundre år over og under vann : kapitler om maritim historie og arkeologi i anledning Norsk maritimt museums hundreårsjubileum, s. 153-193. Utg. Norsk maritimt museum ; Novus forlag. 2014. ISBN 9788270997558.
 • NOS = Norges offisielle statistikk Christiania 1828-Oslo-2013.
 • Ouren, Tore: The Norwegian Ice Trade. I: D.V. Proctor (red.): Ice Carrying Trade at Sea : the proceedings of a symposium held at the National Maritime Museum on 8 September 1979. Serie: Maritime Monographs and Reports No. 49-1981, s. 31-42. Utg. Trustees of the museum. 1981. ISBN 0905555481.
 • Ouren, Tore: The impact of air temperature on old Norwegian iceexporting. I: Norsk geografisk tidsskrift 45, s.25-33. 1991. Utg. Norsk geografisk selskap.
 • Ouren, Tore: Tusen skipninger av is fra Risør. I: Geografi i Bergen nr. 120, s. 157-167. 1989. Utg. Institutt for geografi, Norges handelshøyskole og Universitetet i Bergen. Merknad: Særtrykk av Årsskrift 1988 (Søndeled og Risør historielag).
 • Pettersen, Lauritz: Bergen og sjøfarten : B. 3. : Fra kjøpmannsrederi til selv-stendig næring 1860-1914. Utg. Bergens rederiforening. 1981. 334 s. ISBN 8270640123. Digital versjonNettbiblioteket
 • Proctor, D. V. (editor) ; National Maritime Museum: Ice carrying trade at sea : the proceedings of a symposium held at the National Maritime Museum on 8 September 1979. Utg. Trustees of the museum. 1981. ISBN 0905555481. Merknad: Engelsk. Serie: Maritime monographs and reports ISSN 0307-8590 49-1981 990403288054702201, Del av: Maritime monographs and reports 49-1981
 • Schilbred, C. S.: Med is over Nordsjøen. I: Brevik gjennom tidene. [B.1]. Utg. Grøndahl. 1946. 331 s. Merknad: S. 106-124. Digital versjonNettbiblioteket
 • Schrumpf, Ellen: Porsgrunns historie : [B.2] : Byen ved elva. Utg. Porsgrunn kommune. 2006. 480 s. ISBN 9788299738804. Digital versjonNettbiblioteket
 • Syvertsen, Carsten og Hans-Jørgen Wallin Weihe: Den norske eksporten av is : arbeidsrapport : arbeid under bearbeiding. Utg. Permafrost-Press. 2009. 240 s. ISBN 9788292764176. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sætra, Gustav: Aust-Agder og sjøfarten – rederens rolle. Utg. Aust-Agder rederiforening. 2008. 413 s. ISBN 9788230311509. Digital versjonNettbiblioteket
 • Tønnessen, Johan Nicolay og Nils A. Ytreberg: Fra klipperen til motorskipet. I: Den norske sjøfarts historie fra de ældste tider til vore dage. B. 2:3. Utg. Steenske forlag. 1951. 595 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • van der Eynden, Jo: Ishus og ishandel på Skagerrakkysten. I: Brygger/sjøhus og kystfugler : Kystårboka 2003, s. 47-54. Red. Elisabeth Johansen og John Roald Pettersen. Utg. Orkana. 2002. 127 s. ISBN 8291233853. Digital versjonNettbiblioteket. Merknad: Sted: Åna-Sira.
 • Weightman, Gavin: The frozen water trade : how ice from New England lakes kept the world cool. Utg. HarperCollins Publishers. 2002. 200 s. ISBN 0007102860. Presentasjon på Amazon
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin og Carsten Syvertsen: Den norske iseksporten = The frozen water trade. Utg. Hertervig akademisk. 2012. 240 s. ISBN 9788282170246.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin og Carsten Syvertsen: The rise and fall of the Anglo-Norwegian natural ice trade (1850-1914). I: Beta : tidsskrift for bedriftsøkonomi. Utg. Universitetsforlaget. 1987-. ISSN 0801-3322. Beta 1/2012: 80-92. Merknad: Fra 2006 kun utgitt online.
 • Worm-Müller, Jacob S.: Fra klipperen til motorskibet. Verdenskrigen I: Den norske sjøfarts historie fra de ældste tider til vore dage. B.2:1. Utg. Steenske forlag. 1935. S. 235-705. Digital versjonNettbiblioteket
 • Worm-Müller, Jacob S.: Fra klipperen til motorskibet. den norske sjøfarts historie fra de ældste tider til vore dag. B.2:2. Utg. Steenske forlag. 1950. 442 s. Digital versjonNettbiblioteket

Produksjon av naturis

Arbeidsmetoder og redskaper for produksjon av is, ispakkhus. Isdammer.

 • Cummings, Richard O. 1949. The American Ice Harvest. Berkeley.
 • Hilditch, Jacob: Istrafikk i Kristianiafjorden. I: Norge i det nittende aarhundrede. Utg. Cammermeyer. 1900. 468 s. Merknad: S. 322-323. Digital versjonNettbiblioteket
 • Holm, Christian Hintze: Isen og festningen : Iseventyret (s. 213-232). I: Frogn bygdebokverk : [ B.3] : Vekst og forandring : Frogn og Drøbak fra ca 1825 til århundreskiftet. Utg. Frogn kommune. 1996. 256 s. ISBN 82-993990-3-3. Digital versjonNettbiblioteket
 • Høiesteretsdom af 28de november 1903 i sag: Nesoddens kommune mod gaardbruger Carl Svestads bo ved skifteforvalteren, sorenskriveren i Follo. I: Meddelelser vedkommende ligningsvæsenet 1903, s. 55-56. Utg. Det norske finants- og tolddepartement. Merknad: Retstidende for 1904 s. 49.
 • Jacobsen, Erik og Kåre Selvik: Vi ses til neste år! : Historien om Ramton. Utg. Tangen maritime forlag. 57 s. ISBN 8291876037.
 • Kleppa, Hermund, Snorre D. Øvrebø og Terje H. Jordanger: Eit is-eventyr ints i Sognefjorden. I: Luster (årbok). Utg. Sogelaga i Luster. 2000.
 • Lein, Lisbeth og Aud Åse Reitan: «Vi skar isen 26 tommer» En registrering og dokumentering av isskjæringsanlegg i Bamble. Studentoppgave - Telemark distriktshøgskole, 2-årig studium i kulturarbeid, 1988. 104 s.
 • Martinsen, Terje: Røyken : bygda og menneskene : [B.1] : 1840-1940. Utg. Røyken kommune. 2005. 432 s. ISBN 8299704618. Digital versjonNettbiblioteket
 • Norseng, Per G.: Naturiseksporten i norsk sjøfartshistorie. I: Hundre år over og under vann : kapitler om maritim historie og arkeologi i anledning Norsk maritimt museums hundreårsjubileum, s. 153-193. Utg. Norsk maritimt museum ; Novus forlag. 2014. ISBN 9788270997558.
 • Norseng, Per G. 2012. «The Last Ice Age». Public Service Review Europe 24(digital edition). Newcastle-upon-Tyne.
 • Ouren, Tore: The Norwegian Ice Trade. I: D.V. Proctor (red.): Ice Carrying Trade at Sea : the proceedings of a symposium held at the National Maritime Museum on 8 September 1979. Serie: Maritime Monographs and Reports No. 49-1981, s. 31-42. Utg. Trustees of the museum. 1981. ISBN 0905555481.
 • Reinink, A.W. og J.G. Vermeulen: Ijskelders : Koeltechnieken van weleer. Utg. Heuff. 1981. 292 s. ISBN 9061410819. Merknad: Nederlandsk, oversatt til tysk
 • Seaburg, Carl og Stanley Patterson ed. Alan Seaburg: The Ice King : Frederic Tudor and His Circle. Utg. Massachusetts Historical Society ; Mystic Seaport, Mystic, Connecticut. 2003. ISBN 0-939510-80-4.Presentasjon på Amazon
 • Schilbred, C. S.: Med is over Nordsjøen. I: Brevik gjennom tidene. [B.1]. Utg. Grøndahl. 1946. 331 s. Merknad: S. 106-124. Digital versjonNettbiblioteket
 • van der Eynden, Jo: Ishus og ishandel på Skagerrakkysten. I: Brygger/sjøhus og kystfugler : Kystårboka 2003, s. 47-54. Red. Elisabeth Johansen og John Roald Pettersen. Utg. Orkana. 2002. 127 s. ISBN 8291233853. Digital versjonNettbiblioteket. Merknad: Sted: Åna-Sira.
 • Vesseltun, Ida: «Det er verre for han som holder i de andre enden av saga» : isarbeid og isarbeidere i Vollen og Bjerkås. Hovedoppgave - Universitetet i Oslo, 1994.

Transport av is

Isfarten, skippere og type fartøy. Jernbane.

 • Amneus, Gustaf: Norges handel. I: Norge i det nittende aarhundrede : tekst og billeder af norske forfattere og kunstnere. B.2. S. 290-296. Utg. Cammermeyer. 1900. 468 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bang-Andersen, Arne: Fra seil til damp : Stavanger sjøfarts historie. Utg. Dreyer bok. 1978. 279 s. ISBN 8270960799. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bergh, Trond: Jernbanen i Norge 1854-2004. B. 1: Nye spor og nye muligheter : 1854-1940. Utg. Vigmostad & Bjørke. 2004. ISBN 8241903316, ISBN 8241903332.
 • Bjørklund, Jarle Georg og Inger Jensen: Norsk sjøfart 1814-1900. I: Brit Berggreen ofl. (red.):Norsk sjøfart. B. 1. Utg. Dreyer. 1989. s. 260-328. Digital versjonNettbiblioteket
 • Gjærevold, Einar: Iskald last i rotne holker. I: Levende historie 4 (2006). Utg. Historieforlaget.
 • Gjølberg, Ole: Økonomi, teori og historie. Analyser av skipsfart og økonomi 1866-1913. Doktorgradsavhandling. Norges Handelshøyskole. 1979.
 • Gjølberg, Ole: The Substitution of Sail for Steam in Norwegian Ocean Shipping, 1866-1914 : a Study in the Economics of Diffusion. I: The Scandinavian Economic History Review XXVIII/2, s. 136-146. Utg. Scandinavian Society for Economic and Social History and Historical Geography. 1980.
 • Grytten, Ola Honningdal: Krise eller glemt storhetstid? transformasjonen fra seil til damp i norsk skipsfart 1880 – 1910 I internasjonalt perspektiv. Utg. Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning. 1991. 25 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hals, Harald: Økonomisk vekst og sosial utvikling cirka 1845-1880 : Isutførselen (s. 46-52) ; Næringslivet cirka 1880-1913 : Isutførselen (s. 137-148). I: Eidanger bygdehistorie : [B.2] : Eidangers historie fra omkring 1845 til 1964. Utg. Porsgrunn kommune. 2 b. 1968. Merknad: S. 46-52, 137-148. Digital versjonNettbiblioteket
 • Johnsen, Berit Eide: Rederistrategi i endringstid : sørlandsk skipsfart fra seil til damp og motor, fra tre til jern og stål : 1875-1925.Utg. Høyskoleforlaget. 2001. 568 s. ISBN 8276341802. Serie: (Studia Humanitatis Bergensia ; 14). Digital versjonNettbiblioteket.
 • Kiær, A.N.: En fare for den norske skipsfart. I: Statsøkonomisk Tidsskrift. Utg. Statsøkonomisk Forening. 1899. S. 245-281.
 • Kiær, A.N.: Norges søfart. I: Norge i det nittende aarhundrede : tekst og billeder af norske forfattere og kunstnere. B.2. Utg. Cammermeyer. 1900. 297-305. Digital versjonNettbiblioteket
 • Koren, Elisabeth S.: In a Peculiar Position: Merchant Seamen in Norwegian Health Policy, 1890-1940. I: Lewis R. Fischer og Even Lange(red.): New Directions in Norwegian Maritime History : Research in Maritime History. No. 46, s. 83-99. Utg. International Maritime Economic History Association. 2011.
 • Lange, Even og Lewis R. Fischer: Introduction: New Directions in Norwegian Maritime History. I: Lewis R. Fischer og Even Lange(red.): New Directions in Norwegian Maritime History : Research in Maritime History. No. 46, s. 1-5. Utg. International Maritime Economic History Association. 2011.
 • Larsen, Rolf Wilman: Ferskfiskens historie : omsetning av norsk ferskfisk gjennom 100 år. Utg. Nordvest. 1987. 151 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Malterud, Olaf og Arnljot Strømme Svendsen: Skipsfarten i Stavangers næringsliv : Stavanger rederiforening 1901-1951. Utg. 1951. 147 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Norges Statsbaner: Bestemmelser og takster m.v. for transport av fersk fisk, fersk sild, salt sild, klipfisk og tørfisk fra norske til visse tyske stationer. Utg. Hovedstyret. 1914. 90 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Norseng, Per G.: Naturiseksporten i norsk sjøfartshistorie. I: Hundre år over og under vann : kapitler om maritim historie og arkeologi i anledning Norsk maritimt museums hundreårsjubileum, s. 153-193. Utg. Norsk maritimt museum ; Novus forlag. 2014. ISBN 9788270997558.
 • Olsen, Mads: Issjau i Kragerø-distriktet. I: Budstikker gjennom lokalhistorien : Årsskrift 1981 for Kragerø og Skåtøy historielag, s. 14-35. Utg. Kragerø og Skåtøy historielag. 1981. Innhold
 • Ouren, Tore: The Norwegian Ice Trade. I: D.V. Proctor (red.): Ice Carrying Trade at Sea : the proceedings of a symposium held at the National Maritime Museum on 8 September 1979. Serie: Maritime Monographs and Reports No. 49-1981, s. 31-42. Utg. Trustees of the museum. 1981. ISBN 0905555481.
 • Pettersen, Lauritz: Bergen og sjøfarten : B. 3. : Fra kjøpmannsrederi til selv-stendig næring 1860-1914. Utg. Bergens rederiforening. 1981. 334 s. ISBN 8270640123. Digital versjonNettbiblioteket
 • Proctor, D. V. (editor) ; National Maritime Museum: Ice carrying trade at sea : the proceedings of a symposium held at the National Maritime Museum on 8 September 1979. Utg. Trustees of the museum. 1981. ISBN 0905555481. Merknad: Engelsk. Serie: Maritime monographs and reports ISSN 0307-8590 49-1981 990403288054702201, Del av: Maritime monographs and reports 49-1981
 • Schilbred, C. S.: Med is over Nordsjøen. I: Brevik gjennom tidene. [B.1]. Utg. Grøndahl. 1946. 331 s. Merknad: S. 106-124. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sætra, Gustav: Aust-Agder og sjøfarten – rederens rolle. Utg. Aust-Agder rederiforening. 2008. 413 s. ISBN 9788230311509. Digital versjonNettbiblioteket
 • Tønnessen, Johan Nicolay og Nils A. Ytreberg: Fra klipperen til motorskipet. I: Den norske sjøfarts historie fra de ældste tider til vore dage. B. 2:3. Utg. Steenske forlag. 1951. 595 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Worm-Müller, Jacob S.: Fra klipperen til motorskibet. Verdenskrigen I: Den norske sjøfarts historie fra de ældste tider til vore dage. B.2:1. Utg. Steenske forlag. 1935. S. 235-705. Digital versjonNettbiblioteket
 • Worm-Müller, Jacob S.: Fra klipperen til motorskibet. den norske sjøfarts historie fra de ældste tider til vore dag. B.2:2. Utg. Steenske forlag. 1950. 442 s. Digital versjonNettbiblioteket

Kjøleteknikk og konservering

Bruksmråder for isen. Isskap for husholdning og kjøling av varer under transport.

 • Beamon, S.P. og S. Roaf. 1990. 'The Ice Houses of Britain. London.
 • Bergh, Trond: Jernbanen i Norge 1854-2004. B. 1: Nye spor og nye muligheter : 1854-1940. Utg. Vigmostad & Bjørke. 2004. ISBN 8241903316, ISBN 8241903332.
 • Breidvik, Bettina Anne: Dypfrysingens utvikling : fra hendelsesbasert utefrysing til handlingsbasert maskinfrysing. Hovedoppgave i etnologi - Universitetet i Oslo, 2007. Digital versjonNettbiblioteket
 • Cooper, Alan. 1998. The World below zero. A history of refrigeration in the UK. Aylesbury.
 • Cummings, Richard O. 1949. The American Ice Harvest. Berkeley.
 • Hård, Mikael: Machines are Frozen Spirit : the scientification of refrigeration and brewing in the 19th century : a Weberian interpretation. Utg. Boulder. 1994. 175 s. ISBN 3593350130, ISBN 0813321670
 • Johnston, M.M. 1988. Ice and Cold Storage – A Dublin History. Dublin.
 • Kinross, F. 1991. Coffee and Ices. The story of Carlo Gatti in London. Sudbury.
 • Kurlansky, Mark. 2003. Salt. A world History. London.
 • Larsen, Rolf Wilman: Ferskfiskens historie : omsetning av norsk ferskfisk gjennom 100 år. Utg. Nordvest. 1987. 151 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Lütgert, Stephan A. 2000. Eiskeller, Eiswerke und Kühlhäuser in Schleswig-Holstein und Hamburg. Husum.
 • Martin, R.G. 1984/1985. «Ice houses and the commercial ice trade in Brighton». Sussex Industrial History 14.
 • Norges Statsbaner: Bestemmelser og takster m.v. for transport av fersk fisk, fersk sild, salt sild, klipfisk og tørfisk fra norske til visse tyske stationer. Utg. Hovedstyret. 1914. 90 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Ouren, Tore: The impact of air temperature on old Norwegian iceexporting. I: Norsk geografisk tidsskrift 45, s.25-33. 1991. Utg. Norsk geografisk selskap.
 • Proctor, D. V. (editor) ; National Maritime Museum: Ice carrying trade at sea : the proceedings of a symposium held at the National Maritime Museum on 8 September 1979. Utg. Trustees of the museum. 1981. ISBN 0905555481. Merknad: Engelsk. Serie: Maritime monographs and reports ISSN 0307-8590 49-1981 990403288054702201, Del av: Maritime monographs and reports 49-1981
 • Reinink, A.W. og J.G. Vermeulen: Ijskelders : Koeltechnieken van weleer. Utg. Heuff. 1981. 292 s. ISBN 9061410819. Merknad: Nederlandsk, oversatt til tysk
 • Sigworth, E.M. 1965. «Science and the Brewing Industry, 1850-1900». The Economic History Review 17/3: 536-550.
 • Solhaug, Trygve: De norske fiskeriers historie 1815-1880. B.2. Utg. Universitetsforlaget. 1976. S. 337-769. ISBN 8200050181. Digital versjonNettbiblioteket
 • Whetman, E.H. 1964. «The London Milk Trade, 1860-1900». The Economic History Review 17/2: 369-380.
 • Weightman, Gavin: The frozen water trade : how ice from New England lakes kept the world cool. Utg. HarperCollins Publishers. 2002. 200 s. ISBN 0007102860. Presentasjon på Amazon

Samtidig litteratur

 • Faglitteratur om kjøleteknikk basert på is. Isskap for husholdning. Redskap og innretninger for produksjon av naturis.

Geografisk del

Internasjonalt

 • Kurlansky, Mark. 2003. Salt. A world History. London.
 • Norseng, Per G. 2012. «The Last Ice Age». Public Service Review Europe 24(digital edition). Newcastle-upon-Tyne.
 • Proctor, D. V. (editor) ; National Maritime Museum: Ice carrying trade at sea : the proceedings of a symposium held at the National Maritime Museum on 8 September 1979. Utg. Trustees of the museum. 1981. ISBN 0905555481. Merknad: Engelsk. Serie: Maritime monographs and reports ISSN 0307-8590 49-1981 990403288054702201, Del av: Maritime monographs and reports 49-1981
 • Sigworth, E.M. 1965. «Science and the Brewing Industry, 1850-1900». The Economic History Review 17/3: 536-550.

Nord-Amerika

 • Cummings, Richard O. 1949. The American Ice Harvest. Berkeley.
 • Lawrence, Lee E. 1965. «The Wisconsin Ice Trade». The Wisconsin Magazine of History 48/4.
 • Seaburg, Carl og Stanley Patterson ed. Alan Seaburg: The Ice King : Frederic Tudor and His Circle. Utg. Massachusetts Historical Society ; Mystic Seaport, Mystic, Connecticut. 2003. ISBN 0-939510-80-4. Presentasjon på Amazon
 • Weightman, Gavin: The frozen water trade : how ice from New England lakes kept the world cool. Utg. HarperCollins Publishers. 2002. 200 s. ISBN 0007102860. Presentasjon på Amazon

Europa - Frankrike

 • Acovitsióti-Hamaeau, Ada: 1984/1991/2001. L’artisanat de la glace en Méditerranée Occidentale. Supplement no 1 au cahier de l’A.S.E.R. Brignoles.
 • Acovitsióti-Hamaeau, Ada. 1996 (a). «Les vases à rafraíchir de l’Antiquité à nos jours». De neiges en glaces. Actes de la première rencontre internationale sur le commerce et l’artisanat de la glace, Brignoles 1994. Supplement no 5 au cahier de l’A.S.E.R. Brignoles: 87-94.
 • Acovitsióti-Hamaeau, Ada. 1996 (b). «Boire frais: entre nécessité et spéculation, modes d’exploitation de la glace naturelle en Basse et Moyenne Provence». De neiges en glaces. Actes de la première rencontre internationale sur le commerce et l’artisanat de la glace, Brignoles 1994. Supplements no 5 aucahier de l’A.S.E.R. Brignoles: 211-227.
 • Acovitsióti-Hamaeau, Ada (1997): «La glace dans la vie quotidienne ou les nuances du comfort: examples de l’Europe et de la Méditerranée». Journées d’Etudes du Pôle Universitaire Européen de Montpellier, Perpignan,novembre 1997. Perpignan.
 • Acovitsióti-Hamaeau, Ada. 1999. «Pratiques, prescriptions et mises en gardeconcernant la fourniture de la glace en France aux époques moderne etcontemporaine». Antonio Guerci : lI cibo culturale. Dal cibo alla cultura,dalla cultura al cibo.Cultural food. From food to culture. From culture to food. U.sted: 409-419.
 • Acovitsióti-Hamaeau, Ada. 2002. Génies givrés. Découvrir la glace et son Musée. Propriétés et particularités de la glace naturelle. Les inventeurs du froid artificiel. Supplement no 9 au Cahier de l’A.S.E.R. Brignoles.
 • Acovitsióti-Hamaeau, Ada. 2005. «La glace de Sainte-Beaume: Les sites deproduction». Provence historique. Fascicule 220: 145-176.
 • Acovitsióti-Hamaeau, Ada. 2008. «Hommes de peine et homme d’affairesdans le commerce de l’eau gelée en Provence». Provence historique. Fascicule 234: 385-398.
 • Acovitsióti-Hamaeau, Ada (2009): L’or blanc des collines. Sites d’exploitationde la neige et de la glace dans l’espace varois. Supplement no 12 au Cahier de l’A.S.E.R. Brignoles.
 • Acovitsióti-Hamaeau, Ada. (red.) 1996). De neiges en glaces.Actes de la première rencontre internationale sur le commerce et l’artisanat de la glace,Brignoles 1994. Supplements no 5 au cahier de l’A.S.E.R. Brignoles 1996
 • Billioud, Joseph. 1952. «Le Commerce de la glace naturelle à Marseilles aux XVIIe et XVIIIe siècles». Actes du 77e Congrès des Sociétés savantes. Grenoble. Paris.
 • Blauière, Henrie. 1985. «Une industrie disparue: l’explotation de la glacenaturelle en Languedoc et dans la region de Luchon». Revue de Comminges 98.
 • Gervais, Maxime. 1914. «La glace naturelle de Norvège et son importationen France». Science & Vie mensuel No 17.
 • Pernai i Llorens, Jaume. 2005. L’industrie de glacières à glace naturelle en Europe. Le cas de la Catalone. Lille.

Irland

 • Johnston, M.M. 1988. Ice and Cold Storage – A Dublin History. Dublin.

Nederland

 • Reinink, A.W. og J.G. Vermeulen: Ijskelders : Koeltechnieken van weleer. Utg. Heuff. 1981. 292 s. ISBN 9061410819. Merknad: Nederlandsk, oversatt til tysk

Storbritannia

 • Beamon, S.P. og S. Roaf. 1990. 'The Ice Houses of Britain. London.
 • Blain, Bodil B.: Melting Markets : The Rise and Decline of the Anglo-American Ice Trade, 1850-1920 Masteroppgave fra Department of Economic History, London School of Economics and Political Science. 2006.
 • Cooper, Alan. 1998. The World below zero. A history of refrigeration in the UK. Aylesbury.
 • Kinross, F. 1991. Coffee and Ices. The story of Carlo Gatti in London. Sudbury.
 • Martin, R.G. 1984/1985. «Ice houses and the commercial ice trade in Brighton». Sussex Industrial History 14.
 • Syvertsen, Carsten Martin og Hans-Jørgen Wallin Weihe. 2012. «The rise and fall of the Anglo-Norwegian natural ice trade (1850-1914)». Beta 1/2012: 80-92.
 • Whetman, E.H. 1964. «The London Milk Trade, 1860-1900». The Economic History Review 17/2: 369-380.

Tyskland

 • Hård, Mikael: Machines are Frozen Spirit : the scientification of refrigeration and brewing in the 19th century : a Weberian interpretation. Utg. Boulder. 1994. 175 s. ISBN 3593350130, ISBN 0813321670
 • Lütgert, Stephan A. 2000. Eiskeller, Eiswerke und Kühlhäuser in Schleswig-Holstein und Hamburg. Husum.

Norge

 • Amneus, Gustaf: Norges handel. I: Norge i det nittende aarhundrede : tekst og billeder af norske forfattere og kunstnere. B.2. S. 290-296. Utg. Cammermeyer. 1900. 468 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Bergh, Trond: Jernbanen i Norge 1854-2004. B. 1: Nye spor og nye muligheter : 1854-1940. Utg. Vigmostad & Bjørke. 2004. ISBN 8241903316, ISBN 8241903332.
 • Bergh, Trond ofl.: Norge fra u-land til i-land. Vekst og utviklingslinjer 1830-1980. Utg. Gyldendal. 1983. 243 s. ISBN 8205141002. Digital versjonNettbiblioteket
 • Beretninger om Handel og Skibsfart : Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for 1895. Utg. Departementet for det Indre. 1896. (Serie: Norges officielle Statistik ; 7).
 • Bjørklund, Jarle Georg og Inger Jensen: Norsk sjøfart 1814-1900. I: Brit Berggreen ofl. (red.):Norsk sjøfart. B. 1. Utg. Dreyer. 1989. s. 260-328. Digital versjonNettbiblioteket
 • Brautaset, Camilla og Lars Fredrik M. Øksendal: Fortellinger og forklaringer i økonomisk historie. I: Jan Heiret, Teemu Ryymin og Svein Atle Skålevåg (red.): Fortalt fortid : norsk historieskrivning etter 1970. Utg. Pax. 2013, s. 292-319. ISBN 9788253035994.
 • Dahl, Ottar: Norsk historieforskning i det 19. og 20. århundre. Utg. Universitetsforlaget. 1990. 4. utg. Oslo. 338 s. ISBN 8200015939. Digital versjonNettbiblioteket
 • David, R.: The Demise of the Anglo-Norwegian Ice Trade. I: Business History. Utg. Frank Cass. 1995. ISSN 0007-6791.
 • Gjærevold, Einar: Iskald last i rotne holker. I: Levende historie 4 (2006). Utg. Historieforlaget.
 • Gjølberg, Ole: Økonomi, teori og historie. Analyser av skipsfart og økonomi 1866-1913. Doktorgradsavhandling. Norges Handelshøyskole. 1979.
 • Gjølberg, Ole: The Substitution of Sail for Steam in Norwegian Ocean Shipping, 1866-1914 : a Study in the Economics of Diffusion. I: The Scandinavian Economic History Review XXVIII/2, s. 136-146. Utg. Scandinavian Society for Economic and Social History and Historical Geography. 1980.
 • Grytten, Ola Honningdal: Krise eller glemt storhetstid? transformasjonen fra seil til damp i norsk skipsfart 1880 – 1910 I internasjonalt perspektiv. Utg. Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning. 1991. 25 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hagemann, Gro: Det moderne gjennombrudd : 1870-1905. I: Knut Helle (red.): Aschehougs Norges historie b. 9. Utg. Aschehoug. 1997. Digital versjonNettbiblioteket
 • Helland, Amund: Norges land og folk. Utg. 1900.
 • Hodne, Fritz og Ola Honningdal Grytten: Norsk økonomi i det nittende århundre. Utg. Fagbokforlaget. 2000. 318 s. ISBN 8276743528. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kiær, A.N.: En fare for den norske skipsfart. I: Statsøkonomisk Tidsskrift. Utg. Statsøkonomisk Forening. 1899. S. 245-281.
 • Kiær, A.N.: Norges søfart. I: Norge i det nittende aarhundrede : tekst og billeder af norske forfattere og kunstnere. B.2. Utg. Cammermeyer. 1900. 297-305. Digital versjonNettbiblioteket
 • Kjeldstadli, Knut: Fortida er ikke hva den en gang var. En innføring i historiefaget. Utg. Universitetsforlaget. 1992. 316 s. ISBN 8200215636. Digital versjonNettbiblioteket
 • Koren, Elisabeth S.: In a Peculiar Position: Merchant Seamen in Norwegian Health Policy, 1890-1940. I: Lewis R. Fischer og Even Lange(red.): New Directions in Norwegian Maritime History : Research in Maritime History. No. 46, s. 83-99. Utg. International Maritime Economic History Association. 2011.
 • Lange, Even og Helge W. Nordvik: Economic History. I: William H.Hubbard ofl. (red.): Making a Historical Culture : istoriography in Norway. Utg. Scandinavian University Press. 1995. ISBN 8200226999. Digital versjonNettbiblioteket
 • Lange, Even og Lewis R. Fischer: Introduction: New Directions in Norwegian Maritime History. I: Lewis R. Fischer og Even Lange(red.): New Directions in Norwegian Maritime History : Research in Maritime History. No. 46, s. 1-5. Utg. International Maritime Economic History Association. 2011.
 • Larsen, Rolf Wilman: Ferskfiskens historie : omsetning av norsk ferskfisk gjennom 100 år. Utg. Nordvest. 1987. 151 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Norge i det nittende aarhundrede : tekst og billeder af norske forfattere og kunstnere. B.2. Utg. Cammermeyer. 1900. Digital versjonNettbiblioteket
 • Norges Statsbaner: Bestemmelser og takster m.v. for transport av fersk fisk, fersk sild, salt sild, klipfisk og tørfisk fra norske til visse tyske stationer. Utg. Hovedstyret. 1914. 90 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Norseng, Per G.: Naturiseksporten i norsk sjøfartshistorie. I: Hundre år over og under vann : kapitler om maritim historie og arkeologi i anledning Norsk maritimt museums hundreårsjubileum, s. 153-193. Utg. Norsk maritimt museum ; Novus forlag. 2014. ISBN 9788270997558.
 • NOS = Norges offisielle statistikk Christiania 1828-Oslo-2013.
 • Ouren, Tore: The Norwegian Ice Trade. I: D.V. Proctor (red.): Ice Carrying Trade at Sea : the proceedings of a symposium held at the National Maritime Museum on 8 September 1979. Serie: Maritime Monographs and Reports No. 49-1981, s. 31-42. Utg. Trustees of the museum. 1981. ISBN 0905555481.
 • Ouren, Tore: The impact of air temperature on old Norwegian iceexporting. I: Norsk geografisk tidsskrift 45, s.25-33. 1991. Utg. Norsk geografisk selskap.
 • Rogan, Bjarne. 1996. «La récolte de la glace naturelle à Norvège. De neiges en glaces. Actes de la première rencontre internationale sur le commerce et l’artisanat de la glace, Brignoles 1994. Supplements no 5 au cahier de l’ASER. Brignoles: 19-28.
 • Solhaug, Trygve: De norske fiskeriers historie 1815-1880. B.2. Utg. Universitetsforlaget. 1976. S. 337-769. ISBN 8200050181. Digital versjonNettbiblioteket
 • Syvertsen, Carsten Martin og Hans-Jørgen Wallin Weihe. 2012. «The rise and fall of the Anglo-Norwegian natural ice trade (1850-1914)». Beta 1/2012: 80-92.
 • Tønnessen, Johan Nicolay og Nils A. Ytreberg: Fra klipperen til motorskipet. I: Den norske sjøfarts historie fra de ældste tider til vore dage. B. 2:3. Utg. Steenske forlag. 1951. 595 s. Digital versjonNettbiblioteket
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin og Carsten Syvertsen: Den norske iseksporten = The frozen water trade. Utg. Hertervig akademisk. 2012. 240 s. ISBN 9788282170246.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin og Carsten Syvertsen: The rise and fall of the Anglo-Norwegian natural ice trade (1850-1914). I: Beta : tidsskrift for bedriftsøkonomi. Utg. Universitetsforlaget. 1987-. ISSN 0801-3322. Merknad: Fra 2006 kun utgitt online.
 • Worm-Müller, Jacob S.: Fra klipperen til motorskibet. Verdenskrigen I: Den norske sjøfarts historie fra de ældste tider til vore dage. B.2:1. Utg. Steenske forlag. 1935. S. 235-705. Digital versjonNettbiblioteket
 • Worm-Müller, Jacob S.: Fra klipperen til motorskibet. den norske sjøfarts historie fra de ældste tider til vore dag. B.2:2. Utg. Steenske forlag. 1950. 442 s. Digital versjonNettbiblioteket

Oslo

 • Hilditch, Jacob: Istrafikk i Kristianiafjorden. I: Norge i det nittende aarhundrede. Utg. Cammermeyer. 1900. 468 s. Merknad: S. 322-323. Digital versjonNettbiblioteket

Akershus

Asker og Bærum

 • Ramsfjell, Berit Sagen: Turforslag VII : fra Slemmestad over Vollen til Østenstad kirke. I: Turhåndbok for Asker, s. 67-73. Utg. 1980. Digital versjonNettbiblioteket
 • Vesseltun, Ida: «Det er verre for han som holder i de andre enden av saga» : isarbeid og isarbeidere i Vollen og Bjerkås. Hovedoppgave - Universitetet i Oslo, 1994.

Follo

 • Holm, Christian Hintze: Isen og festningen : Iseventyret (s. 213-232). I: Frogn bygdebokverk : [ B.3] : Vekst og forandring : Frogn og Drøbak fra ca 1825 til århundreskiftet. Utg. Frogn kommune. 1996. 256 s. ISBN 82-993990-3-3. Digital versjonNettbiblioteket
 • Høiesteretsdom af 28de november 1903 i sag: Nesoddens kommune mod gaardbruger Carl Svestads bo ved skifteforvalteren, sorenskriveren i Follo. I: Meddelelser vedkommende ligningsvæsenet 1903, s. 55-56. Utg. Det norske finants- og tolddepartement. Merknad: Retstidende for 1904 s. 49. Digital versjonNettbiblioteket
 • Jahr, Hilde Degerud: Isdrift i Frogn. Utg. H.D. Jahr. 2018. 31 s. ISBN 978-82-995624-2-3.
 • Overrein, Kjell: Istrafikken til Christiania. I: "Skogbygda i nordre Ski : en annerledes bygdebok'. S. 142-144. Utg. Ski historielag. ISBN 978-82-999569-2-5.

Romerike

Østfold

 • Edfeldt, Per: Isskjæring - en virksomhet som har forsvunnet. I: Kortfattet lokalhistorie for Moss til bruk i skolen. Utg. Moss grunnskole. Den pedagogiske veiledningstjenesten, s. 67. 1978. Digital versjonNettbiblioteket
 • Norseng, Per G.: Østfolds historie. B.2. I Borgarsysle, s. 9-331. Utg. Østfold fylkeskommune. Red. Per G. Norseng og Sven G. Eliassen. 2005. ISBN 82-91932-15-8. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sandberg, F.A.Z.: Byens næringsveie og industri. I: Topografiske og statistiske Meddelelser om Kjøbstaden Moss i dens Fortid og Nutid, s. 105. Utg. 1897. 452 s. Digital versjonNettbiblioteket

Buskerud

Drammen

Hurum

Røyken

 • Jacobsen, Erik og Kåre Selvik: Vi ses til neste år! : Historien om Ramton. Utg. Tangen maritime forlag. 57 s. ISBN 8291876037.
 • Martinsen, Terje: Røyken : bygda og menneskene : [B.1] : 1840-1940. Utg. Røyken kommune. 2005. 432 s. ISBN 8299704618. Digital versjonNettbiblioteket

Vestfold

 • Møller, Vilhelm: Isskjæring og iseksport. I: Sandar : grend og gård 1850-1970, med tidsbilder fra næringsliv og kulturhistorie. B.3., s. 36-39. Digital versjonNettbiblioteket

Telemark

 • Blomquist, Synne: Jordbrukets kulturlandskap i Telemark : viktige områder. Utg. Telemarksforskning. 1991. 72 s. ISBN 8274010469. Merknad: Oversikter over isdammer og anlegg i flere kommuner, stedsnavn. Digital versjonNettbiblioteket
 • Hals, Harald: Økonomisk vekst og sosial utvikling cirka 1845-1880 : Isutførselen (s. 46-52) ; Næringslivet cirka 1880-1913 : Isutførselen (s. 137-148). I: Eidanger bygdehistorie : [B.2] : Eidangers historie fra omkring 1845 til 1964. Utg. Porsgrunn kommune. 2 b. 1968. Merknad: S. 46-52, 137-148. Digital versjonNettbiblioteket
 • Lein, Lisbeth og Aud Åse Reitan: «Vi skar isen 26 tommer» En registrering og dokumentering av isskjæringsanlegg i Bamble. Studentoppgave - Telemark distriktshøgskole, 2-årig studium i kulturarbeid, 1988. 104 s.
 • Lund-Tangen, Jac.: I nære og fjerne farvann : hva gamle fiskere og sjøfolk fortalte. Utg. J. Lund-Tangen. 1986. 116 s. ISBN 8299148618. Digital versjonNettbiblioteket
 • Norseng, Per G.: Kystsamfunn i endring, s. 85-105. I: Olav Rovde (red.): Telemarks historie : [B.3] : Etter 1905. Utg. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-450-1409-9.
 • Olsen, Mads: Issjau i Kragerø-distriktet. I: Budstikker gjennom lokalhistorien : Årsskrift 1981 for Kragerø og Skåtøy historielag, s. 14-35. Utg. Kragerø og Skåtøy historielag. 1981. Innhold
 • Schilbred, C. S. og Per Chr. Nagell Svendsen: Gårds- og slektshistorien for Eidanger. Utg. Porsgrunn kommune. Merknad: Flere av gardsartiklene beskriver detaljert om bygging og isdammer og isdrift generelt.
B.2: Fra 1814 til 1980 : gårdsnummer 1-42. 1984. ISBN 8299123828. Digital versjonNettbiblioteket
B.3: Fra 1814 til 1980 : gårdsnummer 43-77. 1984. ISBN 8299123836. Digital versjonNettbiblioteket
 • Schilbred, C. S.: Med is over Nordsjøen. I: Brevik gjennom tidene. [B.1]. Utg. Grøndahl. 1946. 331 s. Merknad: S. 106-124. Digital versjonNettbiblioteket
 • Schrumpf, Ellen: Porsgrunns historie : [B.2] : Byen ved elva. Utg. Porsgrunn kommune. 2006. 480 s. ISBN 9788299738804. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sem, Gunnar: Kommunepolitikk 1900-1914. I: Bygd og by i 1000 år : Bamble historielags jubileumsskrift 1988, s. 146-148. Utg. Bamble historielag. Merknad: Flere lister med eiere av isforretninger og isdammer. Digital versjonNettbiblioteket
 • Sætherskar, Johs. (red.): [Om isbedriften i Eidanger]. I: Det Norske næringsliv. 4 : Telemark fylkesleksikon, s. 342. Utg. 1949. Digital versjonNettbiblioteket
 • Wiborg, Håkon: Stensil uten tittel. Utg. Telemark museum, avd. Berg-Kragerø museum. 1943.
 • Wiborg, Ths. I.: Artikkel i avisa Grenmar. 1914.
 • Wiersdalen, Thor A. og Torbjørn Aasetre: Isforretningene i Langangen. I: Langangens historie, s. 84-95. Utg. 1987. Digital versjonNettbiblioteket
 • Wiersdalen, Thor A.: Isti'a på Herøya. I: Mellom tre fjorder, s. 23-32. Red. Jan Hovinbøle. Utg. Forlaget Grenland. 2003. ISBN 8291986525. Digital versjonNettbiblioteket
 • Zakariassen, Z.: Bygdebok for Bamble. 2 : Gårdenes historie fra 1814 til 1950. Utg. 1975. 742 s. Digital versjonNettbiblioteket. Merknad: Mange opplysninger om isdammer og isdrift på flere av gårdshistoriene.

Aust-Agder

 • Ouren, Tore: Tusen skipninger av is fra Risør. I: Geografi i Bergen nr. 120, s. 157-167. 1989. Utg. Institutt for geografi, Norges handelshøyskole og Universitetet i Bergen. Merknad: Særtrykk av Årsskrift 1988 (Søndeled og Risør historielag).
 • Sætra, Gustav: Aust-Agder og sjøfarten – rederens rolle. Utg. Aust-Agder rederiforening. 2008. 413 s. ISBN 9788230311509. Digital versjonNettbiblioteket

Vest-Agder

 • Johnsen, Berit Eide: Rederistrategi i endringstid : sørlandsk skipsfart fra seil til damp og motor, fra tre til jern og stål : 1875-1925.Utg. Høyskoleforlaget. 2001. 568 s. ISBN 8276341802. Serie: (Studia Humanitatis Bergensia ; 14). Digital versjonNettbiblioteket.
 • van der Eynden, Jo: Ishus og ishandel på Skagerrakkysten. I: Brygger/sjøhus og kystfugler : Kystårboka 2003, s. 47-54. Red. Elisabeth Johansen og John Roald Pettersen. Utg. Orkana. 2002. 127 s. ISBN 8291233853. Digital versjonNettbiblioteket. Merknad: Sted: Åna-Sira.

Rogaland

 • Bang-Andersen, Arne: Fra seil til damp : Stavanger sjøfarts historie. Utg. Dreyer bok. 1978. 279 s. ISBN 8270960799. Digital versjonNettbiblioteket
 • Malterud, Olaf og Arnljot Strømme Svendsen: Skipsfarten i Stavangers næringsliv  : Stavanger rederiforening 1901-1951. Utg. 1951. 147 s. Digital versjonNettbiblioteket

Hordaland

 • Pettersen, Lauritz: Bergen og sjøfarten : B. 3. : Fra kjøpmannsrederi til selv-stendig næring 1860-1914. Utg. Bergens rederiforening. 1981. 334 s. ISBN 8270640123. Digital versjonNettbiblioteket

Sogn og Fjordane

 • Kleppa, Hermund, Snorre D. Øvrebø og Terje H. Jordanger: Eit is-eventyr ints i Sognefjorden. I: Luster (årbok). Utg. Sogelaga i Luster. 2000.

Møre og Romsdal

 • Døssland, Atle: Gjennombrotstida for fiskedampen. I: Havfiskeflåten i Møre og Romsdal og Trøndelag. : B.1. 1860-1960 : mot fjernare farvatn, s. 119-150. Utg. Tapir. 2006. ISBN 9788251921329, 9788251921701. Digital versjonNettbiblioteket
 • Isdammar. I: Bolsøyboka : en natur- og samfundshistorisk skildring av Bolsøy prestegjeld og herred. 3:2, s. 220. Red. Asbjørn Heggem ofl. Utg. 1963. Digital versjonNettbiblioteket

Trøndelag

 • Døssland, Atle: Gjennombrotstida for fiskedampen. I: Havfiskeflåten i Møre og Romsdal og Trøndelag. : B.1. 1860-1960 : mot fjernare farvatn, s. 119-150. Utg. Tapir. 2006. ISBN 9788251921329, 9788251921701. Digital versjonNettbiblioteket

Nordland

 • Selnes, Olaf M. Gylseth: Bruk av naturis ved kjøling og frysing. I: Gammel tid møter ny på Aldra. [Bok 1], s. 111-116. Utg. O.M. Gylseth Selnes. 2007. Digital versjonNettbiblioteket

Troms

 • Ytreberg, Nils A.: Berg- og dalbanen i mellomkrigsårene : [Evjendammen]. I: Tromsø bys historie. B.3, s. 135. Utg. 1971. Digital versjonNettbiblioteket

Finnmark

Svalbard

 • Westby, Sigurd: Blokade uten betydning. I: Store norske Spitsbergen kulkompani : 1916-1945, s. 103. Digital versjonNettbiblioteket. Merknad: Nevner arbeid med isskjæring og isdam som en del av vannforsyning.