Bibliografi:Isdriften - Den siste istid

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Isdriften - Den siste istid : bibliografi over norsk naturiseksport.

Litteratur og kilder om produksjon, handel, distribusjon, og bruk av naturis til kjøling. Bibliografien bygger på prosjektet "Den siste istid" ved Per Norseng. Bibliografien har tematisk og geografisk del.

Tematisk del

Ishandel

Økonomisk historie, ishandelens betydning. Statistikk. Iseksportører, rederier i Norge og internasjonalt.

 • Amneus, Gustaf: Norges handel. I: Norge i det nittende aarhundrede : tekst og billeder af norske forfattere og kunstnere. B.2. S. 290-296. Utg. Cammermeyer. 1900. 468 s. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Beamon, S.P. og S. Roaf. 1990. 'The Ice Houses of Britain. London.
 • Beretninger om Handel og Skibsfart : Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for 1895. Utg. Departementet for det Indre. 1896. (Serie: Norges officielle Statistik ; 7).
 • Bjørklund, Jarle Georg og Inger Jensen: Norsk sjøfart 1814-1900. I: Brit Berggreen ofl. (red.):Norsk sjøfart. B. 1. Utg. Dreyer. 1989. s. 260-328. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Blain, Bodil B.: Melting Markets : The Rise and Decline of the Anglo-American Ice Trade, 1850-1920 Masteroppgave fra Department of Economic History, London School of Economics and Political Science. 2006.
 • Brautaset, Camilla og Lars Fredrik M. Øksendal: Fortellinger og forklaringer i økonomisk historie. I: Jan Heiret, Teemu Ryymin og Svein Atle Skålevåg (red.): Fortalt fortid : norsk historieskrivning etter 1970. Utg. Pax. 2013, s. 292-319. ISBN 9788253035994.
 • Cummings, Richard O. 1949. The American Ice Harvest. Berkeley.
 • David, R.: The Demise of the Anglo-Norwegian Ice Trade. I: Business History. Utg. Frank Cass. 1995. ISSN 0007-6791.
 • Dickason, David G. 1991. «The Nineteenth-Century Indo-American IceTrade. An Hyperborean Epic». Modern Asian Studies 25/1.
 • Gjærevold, Einar: Iskald last i rotne holker. I: Levende historie 4 (2006). Utg. Historieforlaget.
 • Gjølberg, Ole: Økonomi, teori og historie. Analyser av skipsfart og økonomi 1866-1913. Doktorgradsavhandling. Norges Handelshøyskole. 1979.
 • Gjølberg, Ole: The Substitution of Sail for Steam in Norwegian Ocean Shipping, 1866-1914 : a Study in the Economics of Diffusion. I: The Scandinavian Economic History Review XXVIII/2, s. 136-146. Utg. Scandinavian Society for Economic and Social History and Historical Geography. 1980.
 • Grytten, Ola Honningdal: Krise eller glemt storhetstid? transformasjonen fra seil til damp i norsk skipsfart 1880 – 1910 I internasjonalt perspektiv. Utg. Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning. 1991. 25 s. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Hals, Harald: Økonomisk vekst og sosial utvikling cirka 1845-1880 : Isutførselen (s. 46-52) ; Næringslivet cirka 1880-1913 : Isutførselen (s. 137-148). I: Eidanger bygdehistorie : [B.2] : Eidangers historie fra omkring 1845 til 1964. Utg. Porsgrunn kommune. 2 b. 1968. Merknad: S. 46-52, 137-148. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Helland, Amund: Norges land og folk topografisk-statistisk beskrevet. B. 8. Bratsberg Amt. Utg. Aschehoug. 1900. Del 1-2.
 • Hilditch, Jacob: Istrafikk i Kristianiafjorden. I: Norge i det nittende aarhundrede. Utg. Cammermeyer. 1900. 468 s. Merknad: S. 322-323. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Jacobsen, Erik og Kåre Selvik: Vi ses til neste år! : Historien om Ramton. Utg. Tangen maritime forlag. 57 s. ISBN 8291876037.
 • Johnsen, Berit Eide: Rederistrategi i endringstid : sørlandsk skipsfart fra seil til damp og motor, fra tre til jern og stål : 1875-1925.Utg. Høyskoleforlaget. 2001. 568 s. ISBN 8276341802. Serie: (Studia Humanitatis Bergensia ; 14). Digital utgaveNettbiblioteket.
 • Kiær, A.N.: En fare for den norske skipsfart. I: Statsøkonomisk Tidsskrift. Utg. Statsøkonomisk Forening. 1899. S. 245-281.
 • Kiær, A.N.: Norges søfart. I: Norge i det nittende aarhundrede : tekst og billeder af norske forfattere og kunstnere. B.2. Utg. Cammermeyer. 1900. 297-305. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Kleppa, Hermund, Snorre D. Øvrebø og Terje H. Jordanger: Eit is-eventyr ints i Sognefjorden. I: Luster (årbok). Utg. Sogelaga i Luster. 2000.
 • Koren, Elisabeth S.: In a Peculiar Position: Merchant Seamen in Norwegian Health Policy, 1890-1940. I: Lewis R. Fischer og Even Lange(red.): New Directions in Norwegian Maritime History : Research in Maritime History. No. 46, s. 83-99. Utg. International Maritime Economic History Association. 2011.
 • Lange, Even og Helge W. Nordvik: Economic History. I: William H.Hubbard ofl. (red.): Making a Historical Culture : istoriography in Norway. Utg. Scandinavian University Press. 1995. ISBN 8200226999. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Lange, Even og Lewis R. Fischer: Introduction: New Directions in Norwegian Maritime History. I: Lewis R. Fischer og Even Lange(red.): New Directions in Norwegian Maritime History : Research in Maritime History. No. 46, s. 1-5. Utg. International Maritime Economic History Association. 2011.
 • Lawrence, Lee E. 1965. «The Wisconsin Ice Trade». The Wisconsin Magazine of History 48/4.
 • Malterud, Olaf og Arnljot Strømme Svendsen: Skipsfarten i Stavangers næringsliv  : Stavanger rederiforening 1901-1951. Utg. 1951. 147 s. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Martin, R.G. 1984/1985. «Ice houses and the commercial ice trade in Brighton». Sussex Industrial History 14.
 • Norge i det nittende aarhundrede : tekst og billeder af norske forfattere og kunstnere. B.2. Utg. Cammermeyer. 1900. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Norseng, Per G.: Naturiseksporten i norsk sjøfartshistorie. I: Hundre år over og under vann : kapitler om maritim historie og arkeologi i anledning Norsk maritimt museums hundreårsjubileum, s. 153-193. Utg. Norsk maritimt museum ; Novus forlag. 2014. ISBN 9788270997558.
 • NOS = Norges offisielle statistikk Christiania 1828-Oslo-2013.
 • Ouren, Tore: The Norwegian Ice Trade. I: D.V. Proctor (red.): Ice Carrying Trade at Sea : the proceedings of a symposium held at the National Maritime Museum on 8 September 1979. Serie: Maritime Monographs and Reports No. 49-1981, s. 31-42. Utg. Trustees of the museum. 1981. ISBN 0905555481.
 • Ouren, Tore: The impact of air temperature on old Norwegian iceexporting. I: Norsk geografisk tidsskrift 45, s.25-33. 1991. Utg. Norsk geografisk selskap.
 • Ouren, Tore: Tusen skipninger av is fra Risør. I: Geografi i Bergen nr. 120, s. 157-167. 1989. Utg. Institutt for geografi, Norges handelshøyskole og Universitetet i Bergen. Merknad: Særtrykk av Årsskrift 1988 (Søndeled og Risør historielag).
 • Proctor, D. V. (editor) ; National Maritime Museum: Ice carrying trade at sea : the proceedings of a symposium held at the National Maritime Museum on 8 September 1979. Utg. Trustees of the museum. 1981. ISBN 0905555481. Merknad: Engelsk. Serie: Maritime monographs and reports ISSN 0307-8590 49-1981 990403288054702201, Del av: Maritime monographs and reports 49-1981
 • Schilbred, C. S.: Med is over Nordsjøen. I: Brevik gjennom tidene. [B.1]. Utg. Grøndahl. 1946. 331 s. Merknad: S. 106-124. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Tønnessen, Johan Nicolay og Nils A. Ytreberg: Fra klipperen til motorskipet. I: Den norske sjøfarts historie fra de ældste tider til vore dage. B. 2:3. Utg. Steenske forlag. 1951. 595 s. Digital utgaveNettbiblioteket
 • van der Eynden, Jo: Ishus og ishandel på Skagerrakkysten. I: Brygger/sjøhus og kystfugler : Kystårboka 2003, s. 47-54. Red. Elisabeth Johansen og John Roald Pettersen. Utg. Orkana. 2002. 127 s. ISBN 8291233853. Digital utgaveNettbiblioteket. Merknad: Sted: Åna-Sira.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin og Carsten Syvertsen: Den norske iseksporten = The frozen water trade. Utg. Hertervig akademisk. 2012. 240 s. ISBN 9788282170246.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin og Carsten Syvertsen: The rise and fall of the Anglo-Norwegian natural ice trade (1850-1914). I: Beta : tidsskrift for bedriftsøkonomi. Utg. Universitetsforlaget. 1987-. ISSN 0801-3322. Beta 1/2012: 80-92. Merknad: Fra 2006 kun utgitt online.
 • Worm-Müller, Jacob S.: Fra klipperen til motorskibet. Verdenskrigen I: Den norske sjøfarts historie fra de ældste tider til vore dage. B.2:1. Utg. Steenske forlag. 1935. S. 235-705. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Worm-Müller, Jacob S.: Fra klipperen til motorskibet. den norske sjøfarts historie fra de ældste tider til vore dag. B.2:2. Utg. Steenske forlag. 1950. 442 s. Digital utgaveNettbiblioteket

Produksjon av naturis

Arbeidsmetoder og redskaper for produksjon av is, ispakkhus. Isdammer.

 • Cummings, Richard O. 1949. The American Ice Harvest. Berkeley.
 • Helland, Amund: Norges land og folk topografisk-statistisk beskrevet. B. 8. Bratsberg Amt. Utg. Aschehoug. 1900. Del 1-2.
 • Hilditch, Jacob: Istrafikk i Kristianiafjorden. I: Norge i det nittende aarhundrede. Utg. Cammermeyer. 1900. 468 s. Merknad: S. 322-323. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Jacobsen, Erik og Kåre Selvik: Vi ses til neste år! : Historien om Ramton. Utg. Tangen maritime forlag. 57 s. ISBN 8291876037.
 • Kleppa, Hermund, Snorre D. Øvrebø og Terje H. Jordanger: Eit is-eventyr ints i Sognefjorden. I: Luster (årbok). Utg. Sogelaga i Luster. 2000.
 • Lein, Lisbeth og Aud Åse Reitan: «Vi skar isen 26 tommer» En registrering og dokumentering av isskjæringsanlegg i Bamble. Studentoppgave - Telemark distriktshøgskole, 2-årig studium i kulturarbeid, 1988. 104 s.
 • Norseng, Per G.: Naturiseksporten i norsk sjøfartshistorie. I: Hundre år over og under vann : kapitler om maritim historie og arkeologi i anledning Norsk maritimt museums hundreårsjubileum, s. 153-193. Utg. Norsk maritimt museum ; Novus forlag. 2014. ISBN 9788270997558.
 • Norseng, Per G. 2012. «The Last Ice Age». Public Service Review Europe 24(digital edition). Newcastle-upon-Tyne.
 • Ouren, Tore: The Norwegian Ice Trade. I: D.V. Proctor (red.): Ice Carrying Trade at Sea : the proceedings of a symposium held at the National Maritime Museum on 8 September 1979. Serie: Maritime Monographs and Reports No. 49-1981, s. 31-42. Utg. Trustees of the museum. 1981. ISBN 0905555481.
 • Reinink, A.W. og J.G. Vermeulen: Ijskelders : Koeltechnieken van weleer. Utg. Heuff. 1981. 292 s. ISBN 9061410819. Merknad: Nederlandsk, oversatt til tysk
 • Seaburg, Carl og Stanley Patterson ed. Alan Seaburg: The Ice King : Frederic Tudor and His Circle. Utg. Massachusetts Historical Society ; Mystic Seaport, Mystic, Connecticut. 2003. ISBN 0-939510-80-4.Presentasjon på Amazon
 • Schilbred, C. S.: Med is over Nordsjøen. I: Brevik gjennom tidene. [B.1]. Utg. Grøndahl. 1946. 331 s. Merknad: S. 106-124. Digital utgaveNettbiblioteket
 • van der Eynden, Jo: Ishus og ishandel på Skagerrakkysten. I: Brygger/sjøhus og kystfugler : Kystårboka 2003, s. 47-54. Red. Elisabeth Johansen og John Roald Pettersen. Utg. Orkana. 2002. 127 s. ISBN 8291233853. Digital utgaveNettbiblioteket. Merknad: Sted: Åna-Sira.
 • Vesseltun, Ida: «Det er verre for han som holder i de andre enden av saga» : isarbeid og isarbeidere i Vollen og Bjerkås. Hovedoppgave - Universitetet i Oslo, 1994.

Transport av is

Isfarten, skippere og type fartøy. Jernbane.

 • Amneus, Gustaf: Norges handel. I: Norge i det nittende aarhundrede : tekst og billeder af norske forfattere og kunstnere. B.2. S. 290-296. Utg. Cammermeyer. 1900. 468 s. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Bergh, Trond: Jernbanen i Norge 1854-2004. B. 1: Nye spor og nye muligheter : 1854-1940. Utg. Vigmostad & Bjørke. 2004. ISBN 8241903316, ISBN 8241903332.
 • Bjørklund, Jarle Georg og Inger Jensen: Norsk sjøfart 1814-1900. I: Brit Berggreen ofl. (red.):Norsk sjøfart. B. 1. Utg. Dreyer. 1989. s. 260-328. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Gjærevold, Einar: Iskald last i rotne holker. I: Levende historie 4 (2006). Utg. Historieforlaget.
 • Gjølberg, Ole: Økonomi, teori og historie. Analyser av skipsfart og økonomi 1866-1913. Doktorgradsavhandling. Norges Handelshøyskole. 1979.
 • Gjølberg, Ole: The Substitution of Sail for Steam in Norwegian Ocean Shipping, 1866-1914 : a Study in the Economics of Diffusion. I: The Scandinavian Economic History Review XXVIII/2, s. 136-146. Utg. Scandinavian Society for Economic and Social History and Historical Geography. 1980.
 • Grytten, Ola Honningdal: Krise eller glemt storhetstid? transformasjonen fra seil til damp i norsk skipsfart 1880 – 1910 I internasjonalt perspektiv. Utg. Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning. 1991. 25 s. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Hals, Harald: Økonomisk vekst og sosial utvikling cirka 1845-1880 : Isutførselen (s. 46-52) ; Næringslivet cirka 1880-1913 : Isutførselen (s. 137-148). I: Eidanger bygdehistorie : [B.2] : Eidangers historie fra omkring 1845 til 1964. Utg. Porsgrunn kommune. 2 b. 1968. Merknad: S. 46-52, 137-148. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Johnsen, Berit Eide: Rederistrategi i endringstid : sørlandsk skipsfart fra seil til damp og motor, fra tre til jern og stål : 1875-1925.Utg. Høyskoleforlaget. 2001. 568 s. ISBN 8276341802. Serie: (Studia Humanitatis Bergensia ; 14). Digital utgaveNettbiblioteket.
 • Kiær, A.N.: En fare for den norske skipsfart. I: Statsøkonomisk Tidsskrift. Utg. Statsøkonomisk Forening. 1899. S. 245-281.
 • Kiær, A.N.: Norges søfart. I: Norge i det nittende aarhundrede : tekst og billeder af norske forfattere og kunstnere. B.2. Utg. Cammermeyer. 1900. 297-305. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Koren, Elisabeth S.: In a Peculiar Position: Merchant Seamen in Norwegian Health Policy, 1890-1940. I: Lewis R. Fischer og Even Lange(red.): New Directions in Norwegian Maritime History : Research in Maritime History. No. 46, s. 83-99. Utg. International Maritime Economic History Association. 2011.
 • Lange, Even og Lewis R. Fischer: Introduction: New Directions in Norwegian Maritime History. I: Lewis R. Fischer og Even Lange(red.): New Directions in Norwegian Maritime History : Research in Maritime History. No. 46, s. 1-5. Utg. International Maritime Economic History Association. 2011.
 • Larsen, Rolf Wilman: Ferskfiskens historie : omsetning av norsk ferskfisk gjennom 100 år. Utg. Nordvest. 1987. 151 s. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Malterud, Olaf og Arnljot Strømme Svendsen: Skipsfarten i Stavangers næringsliv : Stavanger rederiforening 1901-1951. Utg. 1951. 147 s. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Norges Statsbaner: Bestemmelser og takster m.v. for transport av fersk fisk, fersk sild, salt sild, klipfisk og tørfisk fra norske til visse tyske stationer. Utg. Hovedstyret. 1914. 90 s. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Norseng, Per G.: Naturiseksporten i norsk sjøfartshistorie. I: Hundre år over og under vann : kapitler om maritim historie og arkeologi i anledning Norsk maritimt museums hundreårsjubileum, s. 153-193. Utg. Norsk maritimt museum ; Novus forlag. 2014. ISBN 9788270997558.
 • Olsen, Mads: Issjau i Kragerø-distriktet. I: Budstikker gjennom lokalhistorien : Årsskrift 1981 for Kragerø og Skåtøy historielag, s. 14-35. Utg. Kragerø og Skåtøy historielag. 1981. Innhold
 • Ouren, Tore: The Norwegian Ice Trade. I: D.V. Proctor (red.): Ice Carrying Trade at Sea : the proceedings of a symposium held at the National Maritime Museum on 8 September 1979. Serie: Maritime Monographs and Reports No. 49-1981, s. 31-42. Utg. Trustees of the museum. 1981. ISBN 0905555481.
 • Proctor, D. V. (editor) ; National Maritime Museum: Ice carrying trade at sea : the proceedings of a symposium held at the National Maritime Museum on 8 September 1979. Utg. Trustees of the museum. 1981. ISBN 0905555481. Merknad: Engelsk. Serie: Maritime monographs and reports ISSN 0307-8590 49-1981 990403288054702201, Del av: Maritime monographs and reports 49-1981
 • Schilbred, C. S.: Med is over Nordsjøen. I: Brevik gjennom tidene. [B.1]. Utg. Grøndahl. 1946. 331 s. Merknad: S. 106-124. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Tønnessen, Johan Nicolay og Nils A. Ytreberg: Fra klipperen til motorskipet. I: Den norske sjøfarts historie fra de ældste tider til vore dage. B. 2:3. Utg. Steenske forlag. 1951. 595 s. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Worm-Müller, Jacob S.: Fra klipperen til motorskibet. Verdenskrigen I: Den norske sjøfarts historie fra de ældste tider til vore dage. B.2:1. Utg. Steenske forlag. 1935. S. 235-705. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Worm-Müller, Jacob S.: Fra klipperen til motorskibet. den norske sjøfarts historie fra de ældste tider til vore dag. B.2:2. Utg. Steenske forlag. 1950. 442 s. Digital utgaveNettbiblioteket

Kjøleteknikk og konservering

Bruksmråder for isen. Isskap for husholdning og kjøling av varer under transport.

 • Beamon, S.P. og S. Roaf. 1990. 'The Ice Houses of Britain. London.
 • Bergh, Trond: Jernbanen i Norge 1854-2004. B. 1: Nye spor og nye muligheter : 1854-1940. Utg. Vigmostad & Bjørke. 2004. ISBN 8241903316, ISBN 8241903332.
 • Cooper, Alan. 1998. The World below zero. A history of refrigeration in the UK. Aylesbury.
 • Cummings, Richard O. 1949. The American Ice Harvest. Berkeley.
 • Hård, Mikael: Machines are Frozen Spirit : the scientification of refrigeration and brewing in the 19th century : a Weberian interpretation. Utg. Boulder. 1994. 175 s. ISBN 3593350130, ISBN 0813321670
 • Johnston, M.M. 1988. Ice and Cold Storage – A Dublin History. Dublin.
 • Kinross, F. 1991. Coffee and Ices. The story of Carlo Gatti in London. Sudbury.
 • Kurlansky, Mark. 2003. Salt. A world History. London.
 • Larsen, Rolf Wilman: Ferskfiskens historie : omsetning av norsk ferskfisk gjennom 100 år. Utg. Nordvest. 1987. 151 s. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Lütgert, Stephan A. 2000. Eiskeller, Eiswerke und Kühlhäuser in Schleswig-Holstein und Hamburg. Husum.
 • Martin, R.G. 1984/1985. «Ice houses and the commercial ice trade in Brighton». Sussex Industrial History 14.
 • Norges Statsbaner: Bestemmelser og takster m.v. for transport av fersk fisk, fersk sild, salt sild, klipfisk og tørfisk fra norske til visse tyske stationer. Utg. Hovedstyret. 1914. 90 s. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Ouren, Tore: The impact of air temperature on old Norwegian iceexporting. I: Norsk geografisk tidsskrift 45, s.25-33. 1991. Utg. Norsk geografisk selskap.
 • Proctor, D. V. (editor) ; National Maritime Museum: Ice carrying trade at sea : the proceedings of a symposium held at the National Maritime Museum on 8 September 1979. Utg. Trustees of the museum. 1981. ISBN 0905555481. Merknad: Engelsk. Serie: Maritime monographs and reports ISSN 0307-8590 49-1981 990403288054702201, Del av: Maritime monographs and reports 49-1981
 • Reinink, A.W. og J.G. Vermeulen: Ijskelders : Koeltechnieken van weleer. Utg. Heuff. 1981. 292 s. ISBN 9061410819. Merknad: Nederlandsk, oversatt til tysk
 • Sigworth, E.M. 1965. «Science and the Brewing Industry, 1850-1900». The Economic History Review 17/3: 536-550.
 • Whetman, E.H. 1964. «The London Milk Trade, 1860-1900». The Economic History Review 17/2: 369-380.

Samtidig litteratur

 • Faglitteratur om kjøleteknikk basert på is. Isskap for husholdning. Redskap og innretninger for produksjon av naturis.

Geografisk del

Internasjonalt

 • Kurlansky, Mark. 2003. Salt. A world History. London.
 • Norseng, Per G. 2012. «The Last Ice Age». Public Service Review Europe 24(digital edition). Newcastle-upon-Tyne.
 • Proctor, D. V. (editor) ; National Maritime Museum: Ice carrying trade at sea : the proceedings of a symposium held at the National Maritime Museum on 8 September 1979. Utg. Trustees of the museum. 1981. ISBN 0905555481. Merknad: Engelsk. Serie: Maritime monographs and reports ISSN 0307-8590 49-1981 990403288054702201, Del av: Maritime monographs and reports 49-1981
 • Sigworth, E.M. 1965. «Science and the Brewing Industry, 1850-1900». The Economic History Review 17/3: 536-550.

Nord-Amerika

 • Cummings, Richard O. 1949. The American Ice Harvest. Berkeley.
 • Lawrence, Lee E. 1965. «The Wisconsin Ice Trade». The Wisconsin Magazine of History 48/4.
 • Seaburg, Carl og Stanley Patterson ed. Alan Seaburg: The Ice King : Frederic Tudor and His Circle. Utg. Massachusetts Historical Society ; Mystic Seaport, Mystic, Connecticut. 2003. ISBN 0-939510-80-4. Presentasjon på Amazon

Europa - Frankrike

 • Acovitsióti-Hamaeau, Ada: 1984/1991/2001. L’artisanat de la glace en Méditerranée Occidentale. Supplement no 1 au cahier de l’A.S.E.R. Brignoles.
 • Acovitsióti-Hamaeau, Ada. 1996 (a). «Les vases à rafraíchir de l’Antiquité à nos jours». De neiges en glaces. Actes de la première rencontre internationale sur le commerce et l’artisanat de la glace, Brignoles 1994. Supplement no 5 au cahier de l’A.S.E.R. Brignoles: 87-94.
 • Acovitsióti-Hamaeau, Ada. 1996 (b). «Boire frais: entre nécessité et spéculation, modes d’exploitation de la glace naturelle en Basse et Moyenne Provence». De neiges en glaces. Actes de la première rencontre internationale sur le commerce et l’artisanat de la glace, Brignoles 1994. Supplements no 5 aucahier de l’A.S.E.R. Brignoles: 211-227.
 • Acovitsióti-Hamaeau, Ada (1997): «La glace dans la vie quotidienne ou les nuances du comfort: examples de l’Europe et de la Méditerranée». Journées d’Etudes du Pôle Universitaire Européen de Montpellier, Perpignan,novembre 1997. Perpignan.
 • Acovitsióti-Hamaeau, Ada. 1999. «Pratiques, prescriptions et mises en gardeconcernant la fourniture de la glace en France aux époques moderne etcontemporaine». Antonio Guerci : lI cibo culturale. Dal cibo alla cultura,dalla cultura al cibo.Cultural food. From food to culture. From culture to food. U.sted: 409-419.
 • Acovitsióti-Hamaeau, Ada. 2002. Génies givrés. Découvrir la glace et son Musée. Propriétés et particularités de la glace naturelle. Les inventeurs du froid artificiel. Supplement no 9 au Cahier de l’A.S.E.R. Brignoles.
 • Acovitsióti-Hamaeau, Ada. 2005. «La glace de Sainte-Beaume: Les sites deproduction». Provence historique. Fascicule 220: 145-176.
 • Acovitsióti-Hamaeau, Ada. 2008. «Hommes de peine et homme d’affairesdans le commerce de l’eau gelée en Provence». Provence historique. Fascicule 234: 385-398.
 • Acovitsióti-Hamaeau, Ada (2009): L’or blanc des collines. Sites d’exploitationde la neige et de la glace dans l’espace varois. Supplement no 12 au Cahier de l’A.S.E.R. Brignoles.
 • Acovitsióti-Hamaeau, Ada. (red.) 1996). De neiges en glaces.Actes de la première rencontre internationale sur le commerce et l’artisanat de la glace,Brignoles 1994. Supplements no 5 au cahier de l’A.S.E.R. Brignoles 1996
 • Billioud, Joseph. 1952. «Le Commerce de la glace naturelle à Marseilles aux XVIIe et XVIIIe siècles». Actes du 77e Congrès des Sociétés savantes. Grenoble. Paris.
 • Blauière, Henrie. 1985. «Une industrie disparue: l’explotation de la glacenaturelle en Languedoc et dans la region de Luchon». Revue de Comminges 98.
 • Gervais, Maxime. 1914. «La glace naturelle de Norvège et son importationen France». Science & Vie mensuel No 17.
 • Pernai i Llorens, Jaume. 2005. L’industrie de glacières à glace naturelle en Europe. Le cas de la Catalone. Lille.

Irland

 • Johnston, M.M. 1988. Ice and Cold Storage – A Dublin History. Dublin.

Nederland

 • Reinink, A.W. og J.G. Vermeulen: Ijskelders : Koeltechnieken van weleer. Utg. Heuff. 1981. 292 s. ISBN 9061410819. Merknad: Nederlandsk, oversatt til tysk

Storbritannia

 • Beamon, S.P. og S. Roaf. 1990. 'The Ice Houses of Britain. London.
 • Blain, Bodil B.: Melting Markets : The Rise and Decline of the Anglo-American Ice Trade, 1850-1920 Masteroppgave fra Department of Economic History, London School of Economics and Political Science. 2006.
 • Cooper, Alan. 1998. The World below zero. A history of refrigeration in the UK. Aylesbury.
 • Kinross, F. 1991. Coffee and Ices. The story of Carlo Gatti in London. Sudbury.
 • Martin, R.G. 1984/1985. «Ice houses and the commercial ice trade in Brighton». Sussex Industrial History 14.
 • Syvertsen, Carsten Martin og Hans-Jørgen Wallin Weihe. 2012. «The rise and fall of the Anglo-Norwegian natural ice trade (1850-1914)». Beta 1/2012: 80-92.
 • Whetman, E.H. 1964. «The London Milk Trade, 1860-1900». The Economic History Review 17/2: 369-380.

Tyskland

 • Hård, Mikael: Machines are Frozen Spirit : the scientification of refrigeration and brewing in the 19th century : a Weberian interpretation. Utg. Boulder. 1994. 175 s. ISBN 3593350130, ISBN 0813321670
 • Lütgert, Stephan A. 2000. Eiskeller, Eiswerke und Kühlhäuser in Schleswig-Holstein und Hamburg. Husum.

Norge

 • Amneus, Gustaf: Norges handel. I: Norge i det nittende aarhundrede : tekst og billeder af norske forfattere og kunstnere. B.2. S. 290-296. Utg. Cammermeyer. 1900. 468 s. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Bergh, Trond: Jernbanen i Norge 1854-2004. B. 1: Nye spor og nye muligheter : 1854-1940. Utg. Vigmostad & Bjørke. 2004. ISBN 8241903316, ISBN 8241903332.
 • Beretninger om Handel og Skibsfart : Uddrag af Aarsberetninger fra de forenede Rigers Konsuler for 1895. Utg. Departementet for det Indre. 1896. (Serie: Norges officielle Statistik ; 7).
 • Bjørklund, Jarle Georg og Inger Jensen: Norsk sjøfart 1814-1900. I: Brit Berggreen ofl. (red.):Norsk sjøfart. B. 1. Utg. Dreyer. 1989. s. 260-328. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Brautaset, Camilla og Lars Fredrik M. Øksendal: Fortellinger og forklaringer i økonomisk historie. I: Jan Heiret, Teemu Ryymin og Svein Atle Skålevåg (red.): Fortalt fortid : norsk historieskrivning etter 1970. Utg. Pax. 2013, s. 292-319. ISBN 9788253035994.
 • David, R.: The Demise of the Anglo-Norwegian Ice Trade. I: Business History. Utg. Frank Cass. 1995. ISSN 0007-6791.
 • Gjærevold, Einar: Iskald last i rotne holker. I: Levende historie 4 (2006). Utg. Historieforlaget.
 • Gjølberg, Ole: Økonomi, teori og historie. Analyser av skipsfart og økonomi 1866-1913. Doktorgradsavhandling. Norges Handelshøyskole. 1979.
 • Gjølberg, Ole: The Substitution of Sail for Steam in Norwegian Ocean Shipping, 1866-1914 : a Study in the Economics of Diffusion. I: The Scandinavian Economic History Review XXVIII/2, s. 136-146. Utg. Scandinavian Society for Economic and Social History and Historical Geography. 1980.
 • Grytten, Ola Honningdal: Krise eller glemt storhetstid? transformasjonen fra seil til damp i norsk skipsfart 1880 – 1910 I internasjonalt perspektiv. Utg. Stiftelsen for samfunns- og næringslivsforskning. 1991. 25 s. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Hagemann, Gro: Det moderne gjennombrudd : 1870-1905. I: Knut Helle (red.): Aschehougs Norges historie b. 9. Utg. Aschehoug. 1997. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Helland, Amund: Norges land og folk. Utg. 1900.
 • Kiær, A.N.: En fare for den norske skipsfart. I: Statsøkonomisk Tidsskrift. Utg. Statsøkonomisk Forening. 1899. S. 245-281.
 • Kiær, A.N.: Norges søfart. I: Norge i det nittende aarhundrede : tekst og billeder af norske forfattere og kunstnere. B.2. Utg. Cammermeyer. 1900. 297-305. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Koren, Elisabeth S.: In a Peculiar Position: Merchant Seamen in Norwegian Health Policy, 1890-1940. I: Lewis R. Fischer og Even Lange(red.): New Directions in Norwegian Maritime History : Research in Maritime History. No. 46, s. 83-99. Utg. International Maritime Economic History Association. 2011.
 • Lange, Even og Helge W. Nordvik: Economic History. I: William H.Hubbard ofl. (red.): Making a Historical Culture : istoriography in Norway. Utg. Scandinavian University Press. 1995. ISBN 8200226999. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Lange, Even og Lewis R. Fischer: Introduction: New Directions in Norwegian Maritime History. I: Lewis R. Fischer og Even Lange(red.): New Directions in Norwegian Maritime History : Research in Maritime History. No. 46, s. 1-5. Utg. International Maritime Economic History Association. 2011.
 • Larsen, Rolf Wilman: Ferskfiskens historie : omsetning av norsk ferskfisk gjennom 100 år. Utg. Nordvest. 1987. 151 s. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Norge i det nittende aarhundrede : tekst og billeder af norske forfattere og kunstnere. B.2. Utg. Cammermeyer. 1900. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Norges Statsbaner: Bestemmelser og takster m.v. for transport av fersk fisk, fersk sild, salt sild, klipfisk og tørfisk fra norske til visse tyske stationer. Utg. Hovedstyret. 1914. 90 s. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Norseng, Per G.: Naturiseksporten i norsk sjøfartshistorie. I: Hundre år over og under vann : kapitler om maritim historie og arkeologi i anledning Norsk maritimt museums hundreårsjubileum, s. 153-193. Utg. Norsk maritimt museum ; Novus forlag. 2014. ISBN 9788270997558.
 • NOS = Norges offisielle statistikk Christiania 1828-Oslo-2013.
 • Ouren, Tore: The Norwegian Ice Trade. I: D.V. Proctor (red.): Ice Carrying Trade at Sea : the proceedings of a symposium held at the National Maritime Museum on 8 September 1979. Serie: Maritime Monographs and Reports No. 49-1981, s. 31-42. Utg. Trustees of the museum. 1981. ISBN 0905555481.
 • Ouren, Tore: The impact of air temperature on old Norwegian iceexporting. I: Norsk geografisk tidsskrift 45, s.25-33. 1991. Utg. Norsk geografisk selskap.
 • Rogan, Bjarne. 1996. «La récolte de la glace naturelle à Norvège. De neiges en glaces. Actes de la première rencontre internationale sur le commerce et l’artisanat de la glace, Brignoles 1994. Supplements no 5 au cahier de l’ASER. Brignoles: 19-28.
 • Syvertsen, Carsten Martin og Hans-Jørgen Wallin Weihe. 2012. «The rise and fall of the Anglo-Norwegian natural ice trade (1850-1914)». Beta 1/2012: 80-92.
 • Tønnessen, Johan Nicolay og Nils A. Ytreberg: Fra klipperen til motorskipet. I: Den norske sjøfarts historie fra de ældste tider til vore dage. B. 2:3. Utg. Steenske forlag. 1951. 595 s. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin og Carsten Syvertsen: Den norske iseksporten = The frozen water trade. Utg. Hertervig akademisk. 2012. 240 s. ISBN 9788282170246.
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin og Carsten Syvertsen: The rise and fall of the Anglo-Norwegian natural ice trade (1850-1914). I: Beta : tidsskrift for bedriftsøkonomi. Utg. Universitetsforlaget. 1987-. ISSN 0801-3322. Merknad: Fra 2006 kun utgitt online.
 • Worm-Müller, Jacob S.: Fra klipperen til motorskibet. Verdenskrigen I: Den norske sjøfarts historie fra de ældste tider til vore dage. B.2:1. Utg. Steenske forlag. 1935. S. 235-705. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Worm-Müller, Jacob S.: Fra klipperen til motorskibet. den norske sjøfarts historie fra de ældste tider til vore dag. B.2:2. Utg. Steenske forlag. 1950. 442 s. Digital utgaveNettbiblioteket

Oslo

 • Hilditch, Jacob: Istrafikk i Kristianiafjorden. I: Norge i det nittende aarhundrede. Utg. Cammermeyer. 1900. 468 s. Merknad: S. 322-323. Digital utgaveNettbiblioteket

Akershus

 • Vesseltun, Ida: «Det er verre for han som holder i de andre enden av saga» : isarbeid og isarbeidere i Vollen og Bjerkås. Hovedoppgave - Universitetet i Oslo, 1994.

Østfold

Buskerud

 • Jacobsen, Erik og Kåre Selvik: Vi ses til neste år! : Historien om Ramton. Utg. Tangen maritime forlag. 57 s. ISBN 8291876037.

Vestfold

Telemark

 • Hals, Harald: Økonomisk vekst og sosial utvikling cirka 1845-1880 : Isutførselen (s. 46-52) ; Næringslivet cirka 1880-1913 : Isutførselen (s. 137-148). I: Eidanger bygdehistorie : [B.2] : Eidangers historie fra omkring 1845 til 1964. Utg. Porsgrunn kommune. 2 b. 1968. Merknad: S. 46-52, 137-148. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Helland, Amund: Norges land og folk topografisk-statistisk beskrevet. B. 8. Bratsberg Amt. Utg. Aschehoug. 1900. Del 1-2.
 • Lein, Lisbeth og Aud Åse Reitan: «Vi skar isen 26 tommer» En registrering og dokumentering av isskjæringsanlegg i Bamble. Studentoppgave - Telemark distriktshøgskole, 2-årig studium i kulturarbeid, 1988. 104 s.
 • Norseng, Per G.: Kystsamfunn i endring, s. 85-105. I: Olav Rovde (red.): Telemarks historie : [B.3] : Etter 1905. Utg. Fagbokforlaget. 2014. ISBN 978-82-450-1409-9.
 • Olsen, Mads: Issjau i Kragerø-distriktet. I: Budstikker gjennom lokalhistorien : Årsskrift 1981 for Kragerø og Skåtøy historielag, s. 14-35. Utg. Kragerø og Skåtøy historielag. 1981. Innhold
 • Schilbred, C. S.: Med is over Nordsjøen. I: Brevik gjennom tidene. [B.1]. Utg. Grøndahl. 1946. 331 s. Merknad: S. 106-124. Digital utgaveNettbiblioteket
 • Wiborg, Håkon: Stensil uten tittel. Utg. Telemark museum, avd. Berg-Kragerø museum. 1943.
 • Wiborg, Ths. I.: Artikkel i avisa Grenmar. 1914.

Aust-Agder

 • Ouren, Tore: Tusen skipninger av is fra Risør. I: Geografi i Bergen nr. 120, s. 157-167. 1989. Utg. Institutt for geografi, Norges handelshøyskole og Universitetet i Bergen. Merknad: Særtrykk av Årsskrift 1988 (Søndeled og Risør historielag).

Vest-Agder

 • Johnsen, Berit Eide: Rederistrategi i endringstid : sørlandsk skipsfart fra seil til damp og motor, fra tre til jern og stål : 1875-1925.Utg. Høyskoleforlaget. 2001. 568 s. ISBN 8276341802. Serie: (Studia Humanitatis Bergensia ; 14). Digital utgaveNettbiblioteket.
 • van der Eynden, Jo: Ishus og ishandel på Skagerrakkysten. I: Brygger/sjøhus og kystfugler : Kystårboka 2003, s. 47-54. Red. Elisabeth Johansen og John Roald Pettersen. Utg. Orkana. 2002. 127 s. ISBN 8291233853. Digital utgaveNettbiblioteket. Merknad: Sted: Åna-Sira.

Rogaland

 • Malterud, Olaf og Arnljot Strømme Svendsen: Skipsfarten i Stavangers næringsliv  : Stavanger rederiforening 1901-1951. Utg. 1951. 147 s. Digital utgaveNettbiblioteket

Hordaland

Sogn og Fjordane

 • Kleppa, Hermund, Snorre D. Øvrebø og Terje H. Jordanger: Eit is-eventyr ints i Sognefjorden. I: Luster (årbok). Utg. Sogelaga i Luster. 2000.

Troms

Finnmark