Bjørnholt (Lørenskog)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bjørnholt
Fylke: Akershus
Kommune: Lørenskog
Gnr.: 89
Stua og kjøkkenet i våningshuset på Bjørnholt er svært gamle. Våningshuset ble ombygd i 1870-åra og fikk påbygd andreetasje i 1893. Stabburet er fra siste halvdel av 1800-tallet.
Foto: André Clemetsen

Bjørnholt er matrikkelgård nr. 89 i Lørenskog kommune. Matrikkelgården grenser i øst og nord til Røyri, i vest er Losbyelva grense mot Sørli og Nes, og i sør grenser Bjørnholt til Kirkerud. Lengst sør i skogen har Kirkerud, Bjørnholt og Røyri et felles dele med Losby.

Navnet kan opprinnelig ha vært Bjarnarholt, der navnet Bjørn er første ledd, eller Bjarnaholt, der første ledd er navnet Bjarne. Den gamle uttalen er bjø`nnhølt. Gården ble ryddet sent i vikingtida eller i tidlig kristentid. I senmiddelalderen ble den liggende øde, og den nevnes ikke igjen før i 1588. Fem år senere var det med sikkerhet bruker på Bjørnholt. Fra senest 1624 tilhørte Bjørnholt Fet prestebol, og i 1836 ble brukeren selveier.

I 1865 var den 72 år gamle og ugifte Hans Krist. Gulliksen bonde på Bjørnholt. Han drev gården med hjelp av to tjenestegutter og to tjenestejenter.

Kilder og litteratur