Kirkerud (Lørenskog)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Kirkerud
Kommune: Lørenskog
Fylke: Akershus
Gnr.: 90
Gården Kirkerud ble trolig ryddet på 1200-tallet. Navnet tyder på at den må ha vært en del av Lørenskog kirkes gods. Bildet er av Nordre Kirkerud.

Kirkerud er en matrikkelgård i Lørenskog kommune, gnr. 90. Kirkerud ligger øst for Losbyelva, som danner en naturlig grense mot Nes og Feiring i vest. I nord og øst i skogen grenser Kirkerud til Bjørnholt, mens Losby er nabogård i sør og sørøst.

Navnet kommer av Kirkjuruð, kirkens rydning, og viser at gården opprinnelig var Lørenskog prestebols eiendom. Den gamle uttalen er «kj`ørkerú». Tolkningen av navnet innebærer at Kirkerud må være ryddet etter at Lørenskog kirke ble bygd, og rydningen må da trolig ha skjedd på 1200-tallet. I senmiddelalderen var Kirkerud øde, men senest 1593 var det egen bruker på gården. Som nevnt tilhørte Kirkerud presteembetet i Lørenskog, og da Lørenskog fikk felles prest med Skedsmo, ble det presten i Skedsmo som skulle ha inntektene av gården. Brukerne fikk skjøter i 1840-åra. Flere tidligere husmannsplasser er fradelt som egne bruk, blant andre Nordenga, Juterud og Engebråtan.

Et særtrekk for de fleste Kirkerud-brukene er at Kirkerudveien går tvers gjennom tunene. Våningshusene på Kirkerud Nordre og Kirkerud Søndre er gamle, kanskje helt fra 1815, da Kirkerud ble delt i disse to brukene. På Kirkerud Nedre er våningshuset fra rundt 1860 med tilbygg mot øst fra 1938. På Nordenga står et tidligere våningshus som er antatt å være fra omkring 1860.


0230 Lorenskog komm.png Kirkerud (Lørenskog) er basert på en artikkel publisert i Lørenskog leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.