Nes (Lørenskog)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Nes
Fylke: Akershus
Kommune: Lørenskog
Gnr.: 88

Nes er en matrikkelgård i Lørenskog kommune, gnr. 88. Nes ligger vest for Losbyelva, på det neset som dannes der denne løper sammen med Finstadbekken. Dette neset har gitt gården navn. Losbyelva danner grense mot Bjørnholt og Kirkerud i øst, mens Finstadbekken er skille mot Sørli og Løken i nord og vest. I sør og vest grenser Nes til Feiring, i vest så vidt også til Finstad. Uttalen er nes.

Nes er en av Lørenskogs eldste gårder og kan ha blitt ryddet i eldre jernalder. Gården ble ikke lagt øde i senmiddelalderen. Den tilhørte på 1300- og 1400-tallet stormenn eller fremstående bønder, men må omkring 1500 ha blitt donert til ridderalteret i Hallvardskirken i Oslo. Ved reformasjonen tok kronen kontroll over dette jordegodset, og i 1825 og 1836 ble det utstedt skjøter til to menn som slo seg ned som brukere. En del av Nes, Nesåsen, ble utbygd til boligformål i 1990-åra.

Tunene på Nordre og Søndre Nes ligger på samme sted, men på Nordre Nes, som er nedlagt som bruk, er bare våningshuset tilbake av den gamle bebyggelsen. Dette huset ble bygd i 1900 med utgangspunkt i ei lita tømmerstue som allerede sto der. På Søndre Nes er våningshuset fra 1855, fjøset fra 1888 og låven fra 1924.


0230 Lorenskog komm.png Nes (Lørenskog) er basert på en artikkel publisert i Lørenskog leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.