Løken (Lørenskog)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Løken
Løken Lørenskog 1955.jpg
Øvre og Nedre Løken i 1955.
Foto: Akershusmuseet
Kommune: Lørenskog
Gnr.: 100

Løken er en matrikkelgård i Lørenskog kommune, gnr. 100. Løken er satt sammen av to områder, selve Løken og en del av Rasta. Førstnevnte del grenser til Skårer og Nordli i nord, Sørli og Nes i øst, Finstad i sør og Vallerud i sør og vest. Rasta-delen er en kile i nord–sør-retning med grenser mot Rolvsrud og Skårer i øst, Vallerud i sør og vest, Røykås i vest og Robsrud i nord.

Navnet var en gang Løykin, en sammensetning av leikr og vin som betyr ei slette eller eng der folk har samlet seg, gjerne for lek. Gammel uttale er løi`kji, og brukene Øvre og Nedre Løken ble gjerne kalt oppløi`kji og nedløi`kji. Navnet er fra før vikingtida, men kan være noe eldre enn selve gården. Før svartedauden var Løken delt i nordre og søndre gård, men i de påfølgende århundrene var det bare ett bruk på Løken. På 1800-tallet ble brukene Rasta, Benterud, Løkenhagen, Berger og Masserud fradelt. I middelalderen var deler av gården kirke- og bispegods, mens resten kan ha tilhørt bønder. Midt på 1500-tallet tilhørte hele Løken Oslo stift, og senere var gården krongods og borgergods inntil brukeren fikk auksjonsskjøte i 1732. Den gamle hovedferdselsveien mellom Christiania og Romerike gikk forbi Løken, og på 1600-tallet var bøndene på Løken skyss-skaffere. Fra senest 1666 og en periode framover var det også gjestgiveri på Løken.

Utbygginga av Løken begynte før krigen og skjøt siden fart. I 1950 var det allerede 54 bruksnummer utgått fra Løken, og i 1970-åra opprettet Lørenskog Boligbyggelag tre borettslag der. I forbindelse med dette ble gårdsdrifta på Løken lagt ned. Gårdstunet på bruket Øvre Løken, som ble nedlagt i 1967, eksisterer fortsatt og har adresse Gamleveien 108. Våningshusets eldste del er fra omkring 1750. På tunet er det også et stabbur fra ca. 1900 samt en låve. På gården oppbevares det en hestesko av jern, spansk type, som er funnet på gården og datert til mellom det 13. og det 15. århundre. Skiene Kristian Løken (f. 1889) brukte da han hoppet i Holmenkollbakken i 1908, er også på Øvre Løken. På bruket Nedre Løken ble bygningene, som var fra midten av 1800-tallet, revet da området ble utbygd. Dette bruket lå sør for Gamleveien, omtrent der Konvallveien møter Tulipanveien. Det tidligere bruket Løkenhagen har i dag adresse Tunveien 15.

Se også


0230 Lorenskog komm.png Løken (Lørenskog) er basert på en artikkel publisert i Lørenskog leksikon og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.