Buskerud Nedre Amtsskole

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Elever fotografert på gården Fossesholm

Den første amtsskolen i Buskerud ble opprettet i januar 1876 med Eiker som vertskommune, og skolen ble holdt i Storstua ("Riddersalen") på gården Fossesholm (gbnr.39/2). Da det året etter ble opprettet en amtsskole også i Sigdal, fikk skolen på Fossesholm navnet Buskerud Nedre Amtsskole. Seinere var det i perioder også egne amtsskoler i Numedal og i Lier.

Buskerud Nedre Amtsskoles første styrer var cand. theol. S.Sørensen, men i 1877 overtok den legendariske Engebret Moe Færden, som var amtsskolenbestyrer i 43 år, til han døde i 1920. Engebret Moe Færden var fra Klækken, som i årene 1890 til 1893, 1906 til 1909 og 1915 til 1920 var et av tilholdsstedene for skolen.

Elevene kom fra bygdene i nedre del av fylket, fra Eiker, Modum, Ringerike, Lier, Røyken og Hurum. Gjennomsnittsalder var 18-19 år, og skolen skulle være et tilbud til bygdeungdom som ønsket utdanning etter folkeskolen, men som ikke hadde behov for eller anledning til å gå på gymnas i byen. På de første kursene deltok det bare gutter, men alt i 1878 ble det holdt et eget jentekursus i sommermånedene. Først fra 1900 ble det felles undervisning for begge kjønn. Elevtallet de første årene lå på 40-50 gutter og omtrent halvparten så mange jenter.

Skolen hadde tilhold på Fossesholm fram til 1882, da herredsstyret ønsket å flytte den til ett av de andre sognene på Eiker. Mangelen på egnede lokaler skal ha gjort at skolen flyttet til Modum, og i årene som fulgte var den stadig på flyttefot mellom bygdene i Nedre Buskerud. Skolen holdt til på Nedre Eiker i 1886-87 og på ny årene 1899-1901, da Herman Wildenvey var blant elevene der. Han beskriver dette i boka "En lykkelig tid".

Wildenvey har også beskrevet hvordan skolen stadig var på flyttefot: "...det var det Buskerud Færden flyttet sin skole omkring i, en personlig folkehøyskole kunne man si. Snart slo han seg ned på en storgård ved Sperillens strand, snart i et bedehus på Norderhov, snart i et skolehus, hvor folkeskolen tok ferie så lenge, - - det varte en vinter, somme tider to, så dro han pultene, kartene, globusen, bøkene og kjelken sin et annet sted."

Først i 1914 ble skolen etablert fast på Norderhov på Ringerike. I 1920 skiftet den navn til "Buskerud Fylkesskole", som ble en forløper for Ringerike Folkehøgskole.

Kilder:

  • Gunvald Birketvedt: Fylkesskulana i Buskerud 1876-1951, s.389-394 (i "Frå amtsskole til folkehøgskole. 75-årsskrift for fylkesskolen i Noreg", utg.1954)
  • Bernt Bærem Svendsen: «Amtskolen», i Eikerminne 1978, s. 123-125.
  • Arild Mikkelsen: Av Buskerud Folkehøgskoles historie, s.18-19 (i "Buskerud Folkehøgskole 1909-1984, utg.1984)Eiker Leksikons logo.jpeg Buskerud Nedre Amtsskole inngår i prosjektet Eiker Leksikon og er lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten. Ønsker du å bidra til delprosjektet? Kontakt Bent Ek på hans diskusjonsside!