Bykle gamle kyrkje

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Bykle gamle kyrkje
Bykle gamle kyrkje 2011.jpg
Bykle gamle kyrkje i desember 2011.
Foto: Reidar Tveito
Stad: Bykle kyrkjebygd
Byggeår: 1619–1620
Endringar: Restaurering 1803–1806
Kyrkjegard: Bykle kyrkjegard
Kyrkjesamfunn: Den norske kirke
Bispedøme: Agder og Telemark
Prosti: Otredal
Prestegjeld: Valle
Fellesråd: Bykle
Sokn: Bykle
Teknikk: Panelt laft
Materiale: Tømmer
Takryttar: Klokketårn
Døypefont: Omkr. 1600
Altartavle: Omkr. 1650.
Sitteplassar: 140

Bykle gamle kyrkje vart innvia i 1619 eller 1620, og er ei langkyrkje i tre. Ho vart restuarert og noko ombygd 1803–1806. Kyrkja nyttast av Bykle sokn, men soknekyrkja er no Bykle kyrkje frå 2004. Kyrkja er freda. Denne kyrkja må ha erstatta ei eldre kyrkje, som vi lyt kalla Bykle mellomalderkyrkje.

Kyrkja er oppført i lafta tømmer med utvendig, kvitmalt panel. Koret er noko smalare enn skipet, og har rett avslutning.

Kyrkja er rosemåla innvendig. Aslak A. Wasshus og Knut Å. Byklum måla ho opphavleg i 1828, og i 1938 vart rosemålinga restaurert av Ulvik Hendrisen. Altertavla er frå om lag 1650, og er delt i fleire felt med motiva «Kristus som ber korset», «Kristus på korset» og tre englehovud over. Ein har slege fast at det er eldre motiv under desse, som kanskje er dei opphavlege. Døypefonten er frå om lag 1600, medan alterringen er frå 1776. Det er galleri frå nord og vest; ein veit ikkje når desse vart konstruert.

Klokka heng i ein takryttar midt på kyrkja. Den ringast manuelt, og klokkaren står midt i kyrkja når han ringer. Klokka er frå Nederland, og har ein latinsk innskrift, «DEUS PRO NOBIS QUIS CONTRA NOS» som tyder «Er Gud for oss, kven er då imot oss». Klokka var ei gåve frå lagmann Laurits Andersen Undal. Klokketauet går gjennom eit hol frå tårnet, slik at klokkaren står midt i kyrkjerommet når han ringer.

I åra 1803–1806 vart kyrkja restaurert. Takryttaren vart då flutt frå det eine mønet inn mot midten.

Orgelet frå om lag 1990 har fire stemmer.

Kyrkja fekk i 1992 nye messehaglar frå Kirkelig kulturverksted.

Mellomalderkyrkja

Første gongen vi hører om ei kyrkje i Bykle er i 1327, då ho vert nemnd i rekneskapen til ein paveleg utsending. Det har vore ein del diskusjon om dette kan vere Bykle gamle kyrkje, og at ho då berre vart ombygd på 1600-talet. Men byggemåten og mangelen på mellomalderfunn tyder på at det ikkje er tilfelle. Vi veit òg at folket i Bykle søkte biskopen om å sette opp ny kyrkje i 1619. Bykle mellomalderkyrkje vert drøfta nærare i eigen artikkel.

Galleri

Kjelder

Koordinater: 59.35192° N 7.34417° Ø