Carl Nicolai Stoud Platou (1885–1956)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Foto av Carl Nicolai Stoud Platou, sannsynligvis fra andre halvdel av 1940-tallet.
Foto: Ukjent/Oslo Museum.

Carl Nicolai Stoud Platou (født 25. juli 1885 i Bergen, død 1. februar 1956 i Oslo) var jurist, embetsmann og lokalpolitiker. Han innehadde flere sentrale embeter i Justisdepartementet, før han avsluttet sin karriere som fylkesmann i Oslo og Akershus. Han var også en aktiv lokalpolitiker i Aker herred, blant annet var han varaordfører.

Familie

Carl Nicolai Stoud Platou var sønn av overrettssakfører Carl Ludvig Stoud Platou (1841-1898) og Mette Marie Grüner Christiansen (1846–1927), og ble gift i 1911 i Kristiania med Astri Nilssen (1887-1963). Han var sønnesønn av embetsmann og politiker Carl Nicolai Stoud Platou (1809–88), brorsønn av bibliotekar, skribent og kunstkritiker Valborg Platou (1839–1928), svigerfar til matematikeren Erik Magnus Alfsen (f. 1930) og bror av juristen og dommeren Valborg Stoud Platou (1881-1960).

Liv og virke

Platou var født i Bergen, men familien flyttet til Kristiania da han var rundt sju år gammel. Han tok examen artium i 1902, og i 1908 tok han juridisk embetseksamen.

Etter eksamen var han edsvoren fullmektig i Elverum 1908-1910 og advokatfullmektig i Kristiania 1910-1911. Deretter begynte han i Justisdepartementet hvor han fikk en mer enn 30 år lang karriere. Han var først sekretær 1911-1915, og deretter byråsjef ved 2. civilkontor 1915-1925. Platou var statsrevisor og formann i Statsrevisjonen 1925-1926, og ble i 1926 ekspedisjonssjef i Justisdepartementets alminnelige avdeling.

I oktober 1941 ble Platou avskjediget av NS-minister Riisnæs, og arrestert. Han satt på Møllergata 19, Grini og Bredtveit, men slapp ut før jul i 1942. Etter 8. mai 1945 ble Platou av Hjemmefrontens ledelse utpekt som rådmann i Justisdepartementet, og 1. november samme år ble han utnevnt til fylkesmann i Oslo og Akershus. Han satt som fylkesmann til han gikk av ved oppnådd pensjonsalder i 1955.

Platou var dessuten medlem av en rekke komiteer og utvalg, og mellom 1934 og 1939 var han også leder for Riksgjeldsmeglingsinstituttet, som ordnet gjeldsforholdene for rundt halvparten av landets kommuner.

Som lokalpolitiker var Platou aktiv i Aker herred fra 1920-årene. Han var representant for partiet Upolitisk samling i Akers herredsstyre, formannskap og finansutvalg, herunder var han varaordfører i Aker 1930-1931, og formann i rådet for Akers Elektrisitetsverk 1927-1935.

Platou ble utnevnt til kommandør med stjerne av St. Olavs Orden i 1950.

Bosteder

Ved folketellingen for Bergen for 1885, året han ble født, er Platou oppført sammen med foreldrene og tre søsken på adressen Småstrandgaten 13. Ved folketellingen for Kristiania for 1900 er han oppført, som skolelev, sammen med moren, som nylig var blitt enke, og to søsken på adressen Underhaugsveien 11b. Ved folketellingen for Kristiania for 1910 er Platou oppført som advokatfuldmægtig, fortsatt boende sammen med moren og to søsken, da på adressen Behrens’ gate 5.

I adresseboka for Kristiania for 1915 er Platou oppført som sekretær i Justisdepartementet med bosted Skoghuset i Vestre Holmen i Vestre Aker. Den samme adressen hadde han i adresseboka for 1927. I adresseboka for 1939 er Platou oppført som Riksgjeldsmeglingschef på adressen Arnebråtveien 21 i Vestre Aker. I 1955, året før han døde, er han oppført med samme adressen (nå oppgitt til Arnebråtveien 21b) i adresseboka for Oslo, da som forhenværende fylkesmann.

Ettermæle

Carl Nicolai Stoud Platou er gravlagt i familiegrav på Ullern kirkegård i Oslo
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)

I forbindelse med Platous bortgang, ga Aftenposten denne redaksjonelle omtalen av ham i sin utgave 2. februar 1956 (utdrag):

En markant skikkelse i norsk samfunnsliv er gått bort med Carl Nicolai Stoud Platou. Meget tidlig ble det stilt krav til ham fra samfunnets side langt utover hva det hadde rett til å kreve i de stillinger han innehadde. Han helt usedvanlige evner, ikke minst på det juridiske felt, gjorde at hans navn snart ble kjent i landets sentraladministrasjon – og det var der hovedtyngden av hans virke falt. … Han kunne virke noe kjølig korrekt og embetsmannsmessig i dette ords litt gammeldagse betydning, og det lille blink i øynene, muligens også hans slagferdighet, kunne villede enkelte.

Carl Nicolai Stoud Platou er gravlagt i familiegrav på Ullern kirkegård i Oslo. Tittelen Fylkesmann er benyttet på gravminnet.

Kilder og referanser

Eksterne lenker