Christian Frederik Michelet (1792–1874)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Christian Frederik Michelet rundt 1860.

Christian Frederik Michelet (født 7. desember 1792 i Fyresdal, død 13. mai 1874Asak ved Halden) var generalmajor og kommandant på Fredriksten festning. Han hadde en lengre militær karriere, deltok i krigen i 1814, og holdt nesten på å delta på Danmarks side under begge de slesvigske krigene. Han var over lengre tid bosatt på Blaker skanse, og var første ordfører i Aurskog herred i åra 1837-1839.

Karriere

Christian Fredrik Michelet ble født på Moland prestegard i Fyresdal, og var sønn av sokneprest Johan Wilhelm Michelet og Sophie Amalie Tuchsen. Onkelen var generalmajor Jørgen Michelet (1742-1818). Broren Simon Themstrup Michelet (1793-1879) ble stiftamtskriver i Trondhjems stift.

Michelet ble uteksaminert fra Landkadetakademiet i København som sekondløytnant ved Slesvigske Infanteriregiment 1. januar 1810. Han var siden i tjeneste ved Det norske Livregiment i København før han 11. februar 1811 fikk tjeneste ved Akershusiske Skarpskytterregiment. Han ble premierløytnant 7. mars 1812, og tjenestegjorde under krigen i 1814 som adjutant ved oberstløytnant Huitfeldts bataljon mellom Ørje og Svinesund.

Michelet ble gift med Edle Michaeline Rasch (1804-1892) på Mustorp i Eidsberg 5. desember 1821. De fikk elleve barn, og med unntak av den eldste og den yngste ble alle født på Blaker skanse i daværende Aurskog prestegjeld, nåværende Lillestrøm kommune, der familien ser ut til å ha vært bosatt. 11. oktober 1825 avanserte han til kaptein og stabsadjutant, og 5. april 1834 ble han kompanisjef ved Ullensakerske Kompani av Romerikske lette Infanterikorps, senere for Nes'ske Kompani av samme korps. I tillegg til de militære pliktene, ble Michelet dessuten første ordfører i Aurskog herred i åra 1837-1839.[1]

14. november 1840 ble han korpsmajor ved Fredrikshaldske Musketerkorps og sjef for Frølandske kompani, og 22. desember 1846 oberstløytnant og sjef for Fredrikstadske Musketerkorps. I 1848 ledet han et norsk feltkorps på 700 mann som ble satt opp for å hjelpe Danmark i krigen mot Tyskland, men etter 3 måneders ventetid i Skåne ble avdelingen sendt tilbake til Norge. 3. november 1851 ble Michelet oberst og sjef for 2. Akershusiske Infanteribrigade, 25. februar 1854 ble han sjef for 1. Akershusiske Infanteribrigade og kommandant på Fredriksten festning, og endelig ble han 10. mars samme år generalmajor. I denne perioden kommanderte han en norsk styrke på ca 2000 mann under deltakelse i en felles norsk-svensk øvelsesleir på Axvalla i Sverige.

Michelet satt som kommandant på Fredriksten fram til han fikk avskjed i nåde 2. april 1868. Han døde på Fjeldstuen i Asak ved Fredrikshald i 1874.

Familie

Christian Fredrik Michelet og Edle Michaeline Rasch hadde disse elleve barna:[2]

 1. Amalie Valentine Michelet, født på Mustorp 8. november 1822, død 28. september 1844.
 2. Wilhelm Michael Michelet, født på Blaker skanse 29. desember 1823, død 3. februar 1910 i Stavanger. Fut i Ryfylke.
 3. Carl Johan Michelet, født på Blaker skanse 25. juli 1826, død 30. januar 1902 ved Tønsberg. Jurist, embetsmann og Høyrepolitiker.
 4. Johanne Christine Augusta Holst Michelet, født på Blaker skanse 8. juli 1828, død 22. oktober 1908 på søndre Nes i Slagen ved Tønsberg.
 5. Georg Ove von Ramel Michelet, født på Blaker skanse 2. april 1830, død 4. januar 1908 på søndre Nes i Slagen ved Tønsberg, som var hans eiendom. Oberst.
 6. Edle Michaeline Michelet, født på Blaker skanse 27. april 1833, død 27. oktober 1905 i København.
 7. Fredrikke Dorothea Christiane Michelet, født på Blaker skanse 16. desember 1834, død 24. mai 1883 i Skien. Hun ble gift med rektor Gudbrand Helenus Hartmann, og var mor til Egil Hartmann (1859-1906) og Edle Hartmann (1862-1946).
 8. Hans Christian Fredrik Michelet, født på Blaker skanse 29. desember 1835, død 4. juni 1910 i Bourdeaux. Rittmester.
 9. Dorothea Margrethe Marie Rye Michelet, født på Blaker skanse 25. juli 1838, død 25. september 1853 på Haug i Ullensaker.
 10. Simon Olaus Wolff Michelet, født på Blaker skanse 10. januar 1840, død 29. august 1882 på Fjeldstuen i Asak ved Fredrikshald. Infanterikaptein.
 11. Marie Bastine Michelet, født 7. september 1842 på Sukkerverket i Fredrikshald.

Referanser

 1. Lillevold 1968, side 332.
 2. Finne-Grønn 1919, side 154-155.

Kilder

 • S.H. Finne-Grønn. Slegten Michelet: genealogisk-personalhistoriske meddelelser, med vaabentegninger, facsimiler og portrætter. Christiania, 1919. Digital versjonNettbiblioteket.
 • Lars Kiærland. «Michelet, Christian Frederik, 1792-1874», i NBL1, bind IX, 1940.
 • Eyvind Lillevold. Aurskog og Blaker, bind 3. Hamar Stiftstidendes trykkeri A/S, 1968. Digital versjonNettbiblioteket.

Lenker


Forgjenger:
 Hans Glad Bloch 
Kommandanter på Fredriksten festning
Etterfølger:
 Johan Georg Boll Gram