Christian Zetlitz Bretteville

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Christian Zetlitz Bretteville fotografert ca. 1860.
Foto: Ukjent/Oslo Museum

Christian Zetlitz Bretteville (født i Stavanger 17. november 1800, død i Kristiania 24. februar 1871), var embetsmann og politiker. Etter 10 år som lokalpolitiker i hovedstaden, blant annet som ordfører, ble Bretteville rikspolitiker, og han satt i regjering i over 20 år.

Familie

Bretteville var sønn av skatteoppkrever i Paris og Brest, Charles Eugène le Normand de Bretteville (1782–1854) og Mette Christine Zetlitz (1783–1815). Han ble gift i 1829 med Emilie Jeanette Steensgaard (1810–1905). Farfaren, generalløytnant og marki de Bretteville, kom til Danmark-Norge i 1792 som flyktning fra den franske revolusjon. Christian Zetlitz Brettevilles far bodde en del år i Stavanger før han flyttet tilbake til Frankrike, og han ble oppfostret hos morfaren, apoteker Christian Magnus Zetlitz.

Liv og virke

Christian Zetlitz Bretteville er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Bretteville gikk ut fra Bergen katedralskole i 1821 og ble cand.jur. i 1826. Han ble i 1828 fullmektig i Finansdepartementet, byråsjef i 1834 og ekspedisjonssekretær (tilsvarer ekspedisjonssjef i dag) i avdelingen for det indre i 1839.

Han var medlem av bystyret i Christiania 1839–42 og var ordfører høsten 1841. Våren 1842 ble han utnevnt til borgermester i Christiania (tilsvarende rådmann). Som borgermester var han også formann i styret for Christiania Sparebank. I hans styretid støttet banken ombyggingen av Vor Frelsers Kirke (Oslo domkirke) og Christiania Theater.

Bretteville møtte på Stortinget i 1848. 30. april 1850 ble han utnevnt til statsråd. Avbrutt av flere obligatoriske opphold ved statsrådsavdelingen i Stockholm ledet han Finansdepartementet frem til 1854, og deretter Indredepartementet til sin død i 1877. Han var konstituert statsminister 1858-1859 og 1861.

Under stattholderstriden ble han sittende i regjering, mens tre av hans statsrådkolleger (Christian Birch-Reichenwald, Hans Christian Petersen og Ketil Motzfeldt) måtte gå av i 1861.

Ettermæle

Brettevilles gate på Sandaker i Oslo ble oppkalt etter Christian Zetlitz Bretteville i 1879.
Foto: Stig Rune Pedersen (2012)

Christian Zetlitz Bretteville døde natt til 24. februar 1871, mens han fortsatt var sjef for Indredepartementet. Aftenposten omtalte dødsfallet i sin aftenutgave samme dag (utdrag):

Statsraaden, der var af en oprindelig fransk men hertil i revolutionstiden invandret familie, var født aar 1800, blev juridisk kandidat i 1826 med laudabilis til begge prøver, gik derefter ind i finansdepartementet, hvor han gjorde en hurtig karriere og arbeidede sig op til expedtitionssekretær. Allerede den gang udfoldede han en betydelig virksomhed som en praktisk og ved sit venlige og vindende væsen i høi grad populær mand inden Kristiania kommune, i hvis formands- og repræsentantskab han virkede i mange år … .

Bretteville er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Brettevilles gate på Sandaker i bydel Sagene i Oslo ble oppkalt etter ham i 1879. Han ble kommandør av St. Olavs Orden i 1863.

Kilder og referanser

Faksimile Aftenposten 24. februar 1871: Utsnitt fra nekrolog over Bretteville.