Hans Christian Petersen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Hans Christian Petersen fotografert ca. 1860.
Foto: Ukjent/Oslo Museum.
Faksimile fra Christiania Adresseblad (Aftenposten) 15. august 1860: Notis om utnevnelsen av Hans Christian Petersen til ridder av den svenske Serafimerorden.

Hans Christian Petersen (født i Kristianssand 11. august 1793, død i Christiania 26. september 1862) var jurist og mangeårig statsråd i flere departementer i Løvenskiold/Vogt-ministeriet og i Vogt-ministeriet.

Familie

Petersen var sønn av stadsfysikus Claus Peter Petersen (1762-1823) og Christine Wilhelmine Lakier (1768-1817), og ble gift i Christiania i 1816 med Kristine Marie Thrane (1796-1876). Han var svoger til Waldemar Thrane (1790–1828).

Liv og virke

Petersen tok eksamen ved katedralskolen i hjembyen Kristiansand i 1810. Han studerte jus ved Universitetet i København og ble cand.jur. 14. januar 1814, for øvrig samme dag som Kielfreden ble inngått. Senere i 1814 ble han konstituert byfogd i Kragerø, senere bestyrte han en tid Sjøkrigskommissariatet sekretariat før han fra juni 1815 var protokollsekretær i Norges nyopprettede Høyesterett.

I 1817 fikk Petersen bevilling som høyesterettsadvokat og drev advokatpraksis fram til 1837. Fra 1821 var han også forsvarer ved Riksretten, der han blant andre forsvarte statsrådene Thomas Fasting (1821) og Jonas Collett (1827) og statsminister Severin Løvenskiold (1836). Petersen var konstituert regjeringsadvokat 1830-1834. Han var stiftamtmann i Christiania 1837-39.

Petersen var statsråd i Indredepartementet 1848-49, justisminister i flere perioder 1845-1859, medlem av statsrådsavdelingen i Stockholm i flere perioder 1840-56, statsråd i Armédepartementet i flere perioder 1851-57, statsråd i Marinedepartementet i flere perioder 1839-1860 og statsråd i Revisjonsdepartementet 1859-61. Han var førstestatsråd i Christiania i Sibbern/Birch/Motzfeldt-ministeriet i perioden 1858–1861, og fungerte dermed som de facto statsminister i denne perioden.

Hans Christian Petersen var grunnlegger av Norsk Retstidende.

Petersen bodde på løkka Solli ved nåværende Observatoriegata 2 i Kristiania. Her oppførte arkitekt Grosch en klassisistisk bygning for ham (revet i 1940). Enkelte av interiørene ble reddet og kom til Kunstindustrimuseet i Oslo.

Ettermæle

Hans Christian Petersen er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Foto: Stig Rune Pedersen (2013).

Hans Christian Petersen fikk storkors av St. Olavs Orden i 1857. I forbindelse med Karl IVs kroning i Trondheim i 1860 fikk han tvillingrikenes fornemste utmerkelse, da han ble ridder av den svenske Serafimerorden.

Henrik Wergeland brukte utdrag av Hans Christian Petersens foredrag for riksrettene 1827 og 1836 i sin norske lesebok (1844), som eksempler på veltalenhet som “grænser ind paa Digtekunsten”.

Hans Christian Petersen er gravlagt på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Tittelen Statsraad er benyttet.

Kilder og referanser


Førstestatsråder/stattholdere/visekonger 1814–73

førstestatsråd Haxthausen (1814) • førstestatsråd Rosenkrantz (1814) • stattholder Essen (18141816) • visekonge kronprins Karl Johan (1816) • stattholder Mörner (18161818) • stattholder Sandels (18181824) • visekonge kronprins Oscar (1824) • stattholder Sandels (18241827) • stattholder Platen (18271829) • førstestatsråd Collett (1829-1833) • visekonge kronprins Oscar (1833) • førstestatsråd Collett (1833-1836) • stattholder Wedel Jarlsberg (1836-1840) • førstestatsråd Krog (1840-1841) • stattholder Løvenskiold (1841-1856) • førstestatsråd Vogt (1856-1857) • visekonge kronprins Karl (1857) • førstestatsråd Vogt (1857-1858) • førstestatsråd Petersen (1858-1861) • førstestatsråd Stang (1861-1873) • Embetet opphørt, statsminister innført i 1873 etter Stattholderstriden.