Christinus Castberg Lange (1830–1912)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Christinus Castberg Lange, fra boka Sandeherred, utgitt 1918.
Foto: Ukjent
Christinus Castberg Lange var gift med sin kusine Petra Margrethe Christine Bing Castberg (1831–1911). Fra boka Sandeherred, utgitt 1918.
Foto: Ukjent

Christinus Castberg Lange (1830–1912) (født 9. april 1830 i Stavanger, død 20. desember 1912 i Sandefjord) var sokneprest til Sandeherred og prost i Larvik prosti.

Slekt og familie

Han var sønn av sokneprest Alexander Lange (1792–1867) og Christine Aall Castberg (1799–1851). Faren tilhørte slekta Lange, mens mora tilhørte slekta Castberg. Hun var søster av Peter Hersleb Harboe Castberg (1794–1858), som var sokneprest til Sandeherred 1846–1858.

Blant hans søsken – det var hele fjorten i søskenflokken – finner vi Christiane Lange, som var mor til maleren Kitty Kielland og forfatteren Alexander Lange Kielland.

Lange ble i 1855 gift med sin kusine Petra Margrethe Christine Bing Castberg (1831–1911), datter av Peter Hersleb Harboe Castberg og Anne Marie Zimmer Henckel. De fikk tolv barn i ekteskapet.

Liv og virke

Da Christinus Lange ble født bodde foreldrene i Stavanger, der faren blant annet hadde etablert Kongsgaard Høyere Skole. I 1839 ble han sokneprest til Asker, og familien flytta inn på Asker prestegård. De hadde da tretten barn med seg, og det fjortende ble født året etter. Prestegården var nedslitt, men Alexander Lange var en god administrator og både kona og han var svært arbeidssomme. De klarte både å bygge opp prestegården igjen, og å skape nytt liv i en menighet der kirkebenkene ofte hadde vært nesten tomme.

I 1845 begynte Christinus Lange på Christiania katedralskole. Han avla examen artium i 1848, og året etter tok han anneneksamen. Han begynte så å studere, og i 1853 avla han teologisk embetseksamen.

Ved nyttår 1855 gikk han inn i jobben som bestyrer ved Sandefjords høyere allmueskole. Han ble samme år gift med sin kusine. For å kunne fø en familie søkte han om en stilling som personell kapellan hos sin onkel og svigerfar Peder Hersleb Harboe Castberg i Sandeherred, men det ble ikke oppretta noen stilling for ham. Han hjalp Peder Castberg i årene som fulgte, og da han døde i 1858 ba biskopen Lange om å la seg ordinere slik at han kunne få en mer formell posisjon. Hagbart Kjær, som i 1857 ble kapellan i Sandeherred, bestyrte prestegjeldet en stund, før Magnus Brostrup Landstad ble sokneprest der i 1859. Samme år ble Christinus Lange utnevnt til kallskapellan, og det var han så lenge Landstad satt i embetet.

Lange slutta i skolen, og det ble mye arbeid for ham i Sandeherred. Landstad var opptatt av arbeid med sin salmebok, og han var også svekka av alder og sykdom i sine senere år. Christinus Lange hadde også andre oppgaver; han bodde i Sandefjord, og var engasjert i kommunalt styre og stell der.

Da Landstad fikk avskjed i nåde i 1877 ble prestegjeldet delt ved at Sandefjord sokn ble skilt ut som eget prestegjeld. Samtidig ble Christinus Lange utnevnt til sokneprest. I 1884 ble han så prost i Larvik prosti.

I 1906 fikk han avskjed i nåde etter 47 år som prest i menigheten, atten av dem som kallskapellan og 29 som sokneprest. Han flytta til Kristiania med kona, men etter et års tid flytta de tilbake til Sandefjord der hun døde i 1911 og han i 1912. Han ble gravlagt fra Sandefjord kirke den 27. desember 1912.[1]

Referanser

Litteratur og kilder