Chrix Dahl

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk
Chrix Dahl fotografert ca. 1935
Foto: Ukjent/Oslo Museum.

Christian Axel (Chrix) Dahl (født 5. januar 1906 i Kristiania, død 16. juni 1994 i Oslo) var maler og grafiker, en sentral skikkelse i norsk kunstliv i tiårene etter krigen, og også overlærer 1946-1974 ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole.

Familie

Chrix Dahl var sønn av marinekaptein Christian Axel Dahl (1878–1918) og sangpedagog Elise Augusta (Lilly) Steen (1879–1952), og ble gift i 1939 med bokbinder Ellen Olsen (1903-1994).

Liv og virke

Faksimile fra Aftenposten 29. august 1996: utsnitt av artikkel omkring protestene mot rivingen av Chrix Dahls mangeårige hjem i Jarlsborgveien 11a i Oslo, ved kunstnerkolonien Ekely. Protestene førte ikke fram, huset ble revet og er i dag erstattet av moderne boliger på tomta.

Dahl var utdannet maler og grafiker ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskole 1924–25 og ved Radérklassen samme sted 1929–32, samt ved Statens Kunstakademi 1925–27. Han foretok også flere studiereiser til utlandet, blant annet til Italia.

Sin debut som kunster hadde Dahl hos Blomqvist i Oslo i 1930, men etter ytterligere kun to utstillinger sluttet han å vise malerier. Som tegner var han spesielt opptatt av illustrasjoner, og som illustratør han sitt gjennombrudd i 1946 med utgivelsen Candide eller optimismen av Voltaire.

Chrix Dahls grafiske verk omfatter ca. 137 raderinger og 28 litografier, og han var spesielt opptatt av dyptrykkteknikker. Han er godt representert i Nasjonalgalleriet.

Parallelt med sitt kunstneriske virke var Dahl mellom 1946 og 1974 overlærer ved Statens Håndverks- og Kunstindustriskoles radérklasse, hvor han selv hadde vært elev.

Dahl hadde også en rekke verv, blant annet var han medlem av Foreningen Norske Grafikeres styre som sekretær 1938–46 og som formann 1946–53. Han var styre- og jurymedlem i Oslo Kunstforening, medlem av direksjonen for Kunstnernes Hus i Oslo 1946–1957 og var medlem av Nasjonalgalleriets Råd og innkjøpskomité for nyere norsk grafikk og tegning 1967–1978.

Bosteder

Ved folketellingen for Kristiania for 1910 er Chrix Dahl oppført sammen med foreldrene og en bror på adressen Skovveien 39. Han vokste opp i Vestre Aker, på adressen Jarlsborgveien 11a, på nabotomten til det som senere ble Edvard Munchs Ekely, hvor han ble boende resten av livet. Etter hans død ble det opprinnelige huset revet og erstattet av moderne boliger. Rivingen ble møtt med protester fra kunstnermiljøet og lokale organisasjoner, men ble godkjent både av kommunale myndigheter og av Riksantikvaren.

Ettermæle

Chrix Dahl er gravlagt på Ullern kirkegård i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2014)

I en nekrolog over Chrix Dahl i Aftenposten 22. juni 1994 beskrev Sidsel Helliesen ham slik (utdrag):

Med Chrix Dahl er en sentral skikkelse i etterkrigsårenes kunstliv gått bort. Gjennom et halvt århundre var han en av våre flittigste og fineste tegnere og bokkunstnere og en av våre dyktigste og mest kultiverte grafikere. Han vil dessuten i lang tid fremover bli husket som 1950-1970-årenes fremstormende grafiker-generasjons lovpriste lærer. … Chrix Dahls virkemilder var aldri prangende, hans kunst er i utførelse og uttrykk like sober og kultivert som kunstneren var selv. Men hverken han eller hans bilder manglet engasjement eller slagkraft.

Chrix Dahl er gravlagt på Ullern kirkegård i Oslo.

Dahl ble ridder av St. Olavs Orden i 1978. Han og kona Ellen testamenterte deler av boet til et stipendlegat for norske billedkunstnere.

Kilder og referanser

Eksterne lenker