Dag Mangset

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Dag Mangset, statsarkivar i Oslo 2001-2013.
Foto: Odd Amundsen

Dag Mangset (født 5. desember 1943 på Hamar) er historiker og tidligere statsarkivar i Oslo.

Han er cand.philol. med hovedfag i historie fra Universitetet i Oslo (1974). Hovedoppgaven omhandlet Norges Industriforbunds forhold til tvangskartellisering av industrien i 1930-årene.

Etter utdannelsen jobbet han en periode som hjelpelærer ved daværende historisk institutt ved UiO. I 1976 ble han ansatt som arkivar ved Interkommunalt arkiv i Rogaland og deretter ved Statsarkivet i Stavanger. Han jobbet en kort periode som jernbinder i Stavanger, før han flyttet tilbake til Oslo. Etter en periode som lastebilsjåfør ved Fellesmeieriet i Oslo, ble han i 1979 ansatt som arkivar i Riksarkivet. I 1987 ble han utnevnt til førstearkivar, og fra 1989-2001 var han leder av Privatarkivavdelingen i Riksarkivet. I 2001 ble han utnevnt til statsarkivar i Oslo, en stilling han hadde fram til han gikk av med pensjon i 2013.

Dag Mangset er medforfatter av boka Privatarkiver. Bevaring og tilgjengeliggjøring (Oslo 2001). Han er også medredaktør og -forfatter av Håndbok for Riksarkivet (Oslo 1992). Han har dessuten vært bidragsyter til flere instrukser og rapporter knyttet til arkivfag og arkivhåndtering. Blant annet var han medlem av Nysæterutvalget og bidro til utvalgets rapport om kommunale arkivdepot (2005).

Arbeidet med kommunearkiver har vært sentralt under Mangsets tid som statsarkivar. I perioden 2001-5 ledet han Riksarkivarens arbeidsutvalg for kommunale arkivspørsmål. Mellom 2005-6 var han medlem av en arbeidsgruppe som utredet mulige løsninger for et felles arkivdepot i Statsarkivet i Oslo for kommunene i Akershus. Arbeidet resulterte i et tilbud til kommunene om å bruke Statsarkivet i Oslo som arkivdepot. I 2010 la Riksrevisjonen fram en rapport om tilstanden i kommunenes arkiver, som pekte på flere store utfordringer og mangler ved det kommunale arkivarbeidet. Som en følge av dette har statsarkivene siden 2010 hatt et økt fokus på tilsyn med de kommunale arkivene.

Mangset har vært styremedlem i Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek, Pressearkivets venner, Samisk arkiv og Landslaget for lokal- og privatarkiver. Han har undervist i arkivkunnskap og historie grunnfag ved Universitetet i Oslo, samt vært sensor til eksamen. Han har også vært tillitsvalgt for Arkivarforeningen, hovedtillitsvalgt i perioden 1985-86.

Dag Mangset er gift med Anne Rydning og bosatt i Bærum. Han har tre barn fra tidligere ekteskap, og fem barnebarn. Hovedinteressen er bridge, og han har blant annet blitt nr. 2 i norgesmesterskap for veteran.

Litteratur

  • Mangset, Dag: Industri, stat og karteller: Norges industriforbunds forhold til tvangskartellisering av industrien i 1930-årene. Hovedoppgave i historie, Universitetet i Oslo, 1974.
  • Lange, Vilhelm, Dag Mangset og Øyvind Ødegaard (red.): Privatarkiver. Bevaring og tilgjengeliggjøring. Oslo: Kommuneforlaget, 2001.
  • Johannessen, Knut, Dag Mangset og Ole Kolsrud (red.): Håndbok for Riksarkivet. Oslo: Gyldendal 1992.
  • Et nytt regionalt arkivlandskap. Bergen: Nysæterutvalget, 2005.
  • Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor. Dokument 3: 13 (2009-2010). Digitalt tilgjengelig som PDF.


Brukerlogo SAO.jpg Dag Mangset er basert på en artikkel publisert eller bearbeida av medarbeidere ved Statsarkivet i Oslo knytta til prosjektet Statsarkivet i Oslo – 100 år i 2014 og lagt ut under lisensen cc-by-sa. Lokalhistoriewikis brukere kan fritt redigere og utvide artikkelen.
Flere artikler finnes i denne alfabetiske oversikten.