Damhaugfamilien i Strømmen

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Syver Damhaugs familie 1905. Foreldrene: Syver og Juline Damhaug. Hovedrekke fra venstre: Einar, Sverre, Marie, Christian, Karoline, Øivind. Foran fra venstre: Signe, Magnhild, Thorbjørn.
Foto: Ukjent/Jon Damhaug

Damhaugfamilien er en stor og markant familie i Strømmen. Flere av familiemedlemmene spilte en sentral rolle ved etableringen av stedets handelsnæring ved starten av 1900-tallet. Her er en liten presentasjon.

Bildet av funksjonærer ved Strømmens Værksted i 1907 preges sterkt av familiene Damhaug og Farup.
1. rad fra v.: Frk. Tommelstad, Arne Damhaug, Syver Damhaug, Fred Gay, J.B. Lund, K. Brynildsbakken, Helga Farup. 2. rad: Olaf Fjeldstad, O.M. Sæther, Iver Larsen, Jørgen Haugen, Henrik Berg, Laurits Henriksen. 3. rad: Henning Farup, Carl L. Hanssen, Christian Damhaug, Haldor Farup.
Foto: Fotograf Jens Bryde, Youngstorvet 2, Kristiania./MiA

Foreldrene

Syver Damhaug var født på Gjesåsen, Flisa i Solør 1861. Han ble ansatt som verksmester på Strømmens Værksted en gang i 1880-årene, etter å ha skaffet seg utdannelse ved Horten tekniske skole. Mye tyder på at han fikk skolegangen bekostet av Ihlen, for han mottok allerede ved utnevnelsen et gullur med navn inngravert. Han ble gift med Juline Maria Kristoffersen Holtmoen, født i Elverum 1. april 1865, død 23. desember 1907. Syver døde på Strømmen 26. oktober 1934.

Arbeidere Strømmens Værksted. Underdirektør Christian Damhaug med hatten i hånden, Dagfinn Berger gjenkjennes som nr 2 fra venstre i rad 1.
Foto: Ukjent fotograf/MiA

Barneflokken

Syver og Juline fikk ti barn, av disse var det to som ble født på Elverum, de øvrige på Strømmen. To av barna døde tidlig.

 • Christian Syver Damhaug ble født i Elverum 09.10.1886, død 27.09.1979.

gift med Jenny Marie Weum, født i Glemmen 06.10.1888, død 14.03.1960.

 • Karen Marie Damhaug, født i Elverum 28.12.1887, død 04.08.1958

gift med Even Hoberg, født i Eidsvold 30.08.1890, død 24.06.1920

 • Karoline Amalie Damhaug, født i Strømmen 30.10.1889, død 23.05.1965.

gift med Henning Farup. født i Strømmen 26.01.1889, død 17.12.1969.

 • Sverre Damhaug, født i Oslo 18.09.1891, død 30.05.1960.

gift med Marit Søndraal, født i Blaker 22.09.1896, død 03.11.1992.

 • Einar Damhaug, f. Strømmen 24.12.1893, d. 27.05.1982.

gift med Ragna Mellum, f. Lillestrøm 29.10.1898, d. 19.12.1990.

 • Signe levde bare én uke: 01.01.1896-08.01.1896.
 • Øivind Johan Damhaug, f. Strømmen 05.11.1897, d. 30.10.1985.

gift med Anna «Nikka» Bjørnstad, f. Fredrikstad 26.09.1902, d. 18.06.1992.

 • Signe Johanne Damhaug, f. i Strømmen 20.11.1899, d. 07.09.1977.

gift med Arne Berg Domaas, f. 24.01.1903, død i Spydeberg 21.03.1987.

 • Thorbjørn («Per») Damhaug, f. i Strømmen 27.12.1901, d. i Str. 25.04.1966.

gift med Liv Alfhild Nylund, f. Lillestrøm 20.10.1906, d. 08.04.1999.

 • Magnhild Bergliot Damhaug, f. i Strømmen 21.11.1903, d. av spanskesyken i Strømmen 11.12.1916.
Bortre husrekke langs Strømsveien fra v.: Apotekgården, Farupgården, Wiborg & Gulbrandsen, Farvehandler Sørensen og Strømmen Melkeforsyning. Hitterste rekke Kjustadgården med postkontoret fra 1948, rødt hus dr. Frey. Strømmen Trevarefabrikk og Høvleri i bakgrunnen. 1960.
Foto: Ukjent fotograf/MiA


Forretningsetableringer

1911 Søstrene Marie og Karoline startet M. og K. Damhaug manufakturforretning i Suphammergården ved Bråte Bru, der det senere kom en frisørforretning (Harvey).

1919 I Strømsveien 52 startet Marie Hoberg manufakturforretning og Sverre Damhaug elektrisk forretning i samme gård - Hoberggården.

1920 Karoline startet K. Farup Manufaktur i Strømsveien 79. Hus oppført av Strømmen Trævarefabrik.

1930 Sverre Damhaug, elektrisk forretning, Strømsveien 69. Muligens 1928 eller 29. Huset bygd av materialer fra en av Strømmen Trævarefabriks arbeiderboliger som måtte rives da Strømmen kirke ble oppført samme sted, med innvielse i 1929.

Damhauggården med Sverre Damhaugs elektriske forretning i Strømsveien, rett bak det nye rådhuset.
Foto: Ukjent fotograf/MiA luftfoto

Veinettet kom omtrent samtidig med forretningene

 • Strømsveien fra Lillestrøm til Furuset ble bygd fra 1910, antagelig ferdig gjennom Strømmen i 1911 eller 1912.
 • Jernbanegaten ble bygd fra Strømmen stasjon til Gamle Strømsvei omtrent samtidig.
 • Olaussens forretningsgård i Strømsveien 43 ble satt opp tidlig, muligens før 1910.
 • Hobergs forretningsgård i Strømsveien 52 kom i 1919. Even Hoberg døde før bygget sto ferdig.
 • Marie Hoberg startet da manufakturforretning i den ene halvparten, mens broren Sverre Damhaug startet elektrisk forretning i den andre halvdelen. Han bygde ny gård i Strømsveien 69 før 1930.
 • I 1921 ble Strømmens jernbanepostkontor nedlagt (opprettet 1855), og Marie Hoberg startet da Strømmens første poståpneri i Strømsveien 52. I følge Postverket var hun den poståpner i Norge som hadde lengst sammenhengende tjenestetid da postkontoret i 1948 ble flyttet til Kjustadgården i Strømsveien 82 med J.L. Bakke som poståpner.

Flere av Damhaugfamilien var aktive i stedets foreningsliv. Spesielt nevnes at Karoline Farup var meget aktiv i Strømmen Sanitetsforening, bl a som revisor i mange år.

Skriftlige kilder

 • Stefferud, Alf og Bunæs, Steinar: Strømmen. Historier om stedet og folket. Sagelvas Venner og Strømmen Vel. Strømmen 2006. 192 s. ISBN 978-82-997416-0-6
 • Stefferud, Alf og Bunæs, Steinar: Strømmen II. Fra frigjøringen til åttiårene. Sagelvas Venner og Strømmen Vel. Strømmen 2008. 252 s. ISBN 978-82-997416-2-0


Muntlige kilder

 • Jon Damhaug
 • Petter Hoberg