Darre

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til: navigasjon, søk

Darre er navnet til flere norske slekter.

Etter Jon Darre

Som stamfar for denne adelsslekta regnes Jon Darre, som er nevnt i et diplom fra 1331. Slekta ser ut til å ha dødd ut på mannssida med hans sønnesønns sønn. Det kan være en kognatisk forbindelse til slekta etter Rolf Olufsson, se nedafor.

Etter Rolf Olufsson

Denne borgerlige slekta dukker opp på 1500-tallet, og det er mulig at navnet kommer fra en kognatisk grein av den eldre adelsslekta etter Jon Darre. Som stamfar regnes gjerne borgermester i Oslo Rolf Olufssøn, men det ser ut til at også hans far Oluf Bjørnssøn brukte navnet Darre. Hans far igjen kom trolig fra Sverige.

En grein av denne slekta, etter Mentz Christophersen Darre, omtales til tider som ei egen slekt etter Christopher Bjørnssøn Darre.

 • Oluf Bjørnssøn Darre.
  • Rolf Olufssøn Darre (omkr. 1500–omkr. 1572), borgermester i Oslo.
   • Bjørn Rolfssøn Darre (omkr. 1548–omkr. 1618), rådmann i Oslo.
    • Christopher Bjørnssøn Darre (1567–omkr. 1590), borgermester i Trondheim. Gift med Sophie Mentzdatter v. Ravensborg (ca. 1570 Trondheim 1615 sst.) (mor: Margrethe Casparsdatter Gamshard).
     • Mentz Christophersen Darre (1598–1657), stiftsprost og sokneprest til Nidarosdomen. Gift med Maren Pedersdatter Schjelderup (1610 København-83 Trondheim), bispedatter (mor: Anne Nielsdatter Holck).
      • Oluf Mentzsøn Darre (1636–1693), sokneprest til Melhus. Gift 1. gang o. 1661 med Helle Andersdatter (ca. 1630 Trondheim-76), datter av A. Mogenssøn Falch og Anne NN samt enke etter Michel Melchiorsen Falch (+ 1661), sogneprest til Melhus, som 1. gang o. 1645 hadde vært gift med Hille Andersdatter, Helles søster; gift 2. gang 26. aug. 1677 med Riborg Hansdatter Meyer (1654/56-1746), datter av H. Edvardsen M. og Salome Jacobsdatter Rømsche.
       • Av II: Helle Margrethe Darre (f. 1678). Gift med Hans Nielsen Midelfart, se slekta Midelfart.
       • Av I: Mentz Olufssøn (Darre) Schjelderup (1663-1711), sogneprest til Løjten på Hedemark fra 1693 til sin død. Gift med Anna Jessen (o. 1659-begravet 24. jan. 1755, 96 år gl.), datter av Peder Jessen og Antonette Pedersdatter Wibe samt 1. gang gift med Willum Olsen Dop (+ 1693). (3 barn som skrev seg Schjelderup.)
       • Av I: Maren Olufsdatter Darre (ca. 1665 Melhus-1700). Gift 1. gang med Jens Andersen Bernhoft (1629 Haltdalen, Holtålen, Sør-Trøndelag-1696 sst.), prest i Holtålen, enkemann etter den som dikter kjente Karen Andersdatter Opdal (ca. 1635 Oppdal-1680 Kbh.); gift 2. gang i 1697 med Henning Irgens (d. 1699), født i Itzehoe i Slesvig-Holsten i 1637, men død i Trondheim etter å ha vært direktør for Røros kobberverk, enkemann etter Anna Catharina Wesling (før 1650 i Tyskland-1696 Røros), datter av lagmannen Hans Mortensen Wesling.
       • Av I: Michael Olufsen Darre (o. 1661/63-1719), sokneprest til Melhus. Gift med Inger Nielsdatter Ag(g)ersborg (ca. 1663-), datter av Niels Jørgensen A. (ca. 1635 Aggersborg, Nordjylland-ca. 1682), prest i Surnadal fra 1664, og Margrethe Pedersdatter Ruberg (1664-1708), hvis far hadde vært forvalter av Cannestrøms Gods på Nordmøre (Kanestraum i Tingvoll kommune).
        • Oluf Darre (+ o. 1743), 1727 overauditør. Gift med sogneprest i Slidre Christen Lauritzen Qvislin og Hilleborg Bugges datter Else Sophia Qvislin (+ 1775), som ifølge «Tidsskrift for den norske Personalhistorie udgivet af Bernt Moe» (1846-50), s. 370, «havde en Datter, der var gift med en Strange, som havde 2 Børn». Altså:
         • Inger (!) Marie Darre (1730-1759 Onsøy) gift i 1750 med infanterikaptein Per (Peder) Larsen Stranger (1723-1761), énebarn, som i likhet med sin hustru ble portrettert av maleren Peter Lyders Dyckmann (portrettene finnes på Drammens Museum) og hvis datterdatter Ingeborg Maria Lorentzen (1788-1821) ble gift i 1810 med norsk statsminister i Stockholm, Jørgen Herman Vogt (1784-1862), i dennes første ekteskap. Se slektene Vogt og Scheel (utdypende artikkel). (I.M. Lorentzens mor, Karen Rosenberg Stranger (mor: I.M. Darre), hadde en bror, Mathias R. Stranger g. med Walborg Cath. Diderichsen, men disse døde uten livsarvinger.)
        • Hans Michaelsen Darre (d. omkr. 1751), 1740 utnevnt til sjef for det Numedalske Comp. ved 1ste akershusiske Inf.-Reg. Gift 1. gang med Susanna Reinholdtsdatter Suhrland fra Trondheims Stift (3 barn); gift 2. gang i 1736 i Kbh. med Charlotte Amalie Ermandinger (1718-), datter av høyesterettsadvokat Hans Heinrich E. til Hjortespring og Husumgård og (~ 1715) Margrethe Andersdatter Trolle (ca. 1695-1743) og mor til to ugifte døtre.
      • Peder Mentzen (Mentzonius) d.y. (1646-1712), Maren Schjelderups yngste sønn, 1670 residerende kapellan til Melhus, hvor broren Oluf da var sogneprest, og etterfulgte ham som sogneprest i 1693. Gift 1. gang i 1677 med Mille Mikkelsdatter (Falch) (o. 1650-), datter av Michel Melchiorsen Falch (+1661), sogneprest til Melhus 1652-61, og 1. hustru Mille Andersdatter (o. 1624-76 Melhus). 2. gang ble Michel gift med ovennevnte Helle Andersdatter, som ble gift 2. gang med Peder Mentzens bror Oluf Mentzsøn Darre: se atter ovenfor; gift 2. gang med Kirsten Andersdatter Blich kalt Sophia Opdal (ca. 1636-ca. 1704), søster av ovennevnte poet Karen Andersdatter Opdal.. Søstrenes foreldre var A. Roaldsen Blik, sogneprest til Oppdal, og Lucia Eriksdatter Blix.
       • Av I: Mille Pedersdatter Mentzonia (Darre) gift med Oluf Bersvendsen Rynning (1690-1742), 1716 res. kap. til Melhus, 1738 sogneprest sst., men måtte ifølge kgl. befaling straks levere kallsbrevet tilbake. Antagelig var Rynnings brordatter den Karen «Rønning», som ble gift i desember 1756 på Hven med Otto Christian Rosenkrantz (1727-1785), 1780 kommandant på Vardøhus, men daværende «1756 (8. sept.) karakt. kaptajn, 1757 (5. jan.) kasseret, fordi han ægtede ‘et fattigt fruentimmer’ af borgerlig stand, s.å. (6. juli) atter ansat», for å sitere Danmarks Adels Aarbog 1995-1987, s. 747. Hun ble mor til dansk statsminister i 1810, Niels Rosenkrantz, og til norsk «utenriks»-minister 18. mai 1814, Marcus Gjøe Rosenkrantz! Se Rosenkrantz (utdypende artikkel).
     • Steen Christophersen Darre (f. omkr. 1610), huskapellan i Stod.

Se også

Litteratur

 • Darre - adelsslekt i Store norske leksikon.
 • Darre - nålevende slekt i Store norske leksikon.
 • Darre - Christopher Bjørnssøns slekt i Store norske leksikon.
 • Erik Berntsens slektssider.
 • Hemneslekt, Hemne historielag..
 • Schmidt, Olaus: Den yngre Darre-slekt : agnatlinjen Darre-Kaarbø. Trondheim. 1956. Digital utgaveNettbiblioteket.
 • Cappelen, Hans: Norske slektsvåpen, Oslo 1969, side 86.
 • Jespersen, Leo og Henrik Poulsen: «Rosenkrantz», i: Danmarks Adels Aarbog 1985-1987, «Linje VI • Barritskov/Brusgård-linjen», s. 747-751, særlig s. 747 om Karen Johanne Rønning.
 • Moe, Bernt: Tidsskrift for den norske Personalhistorie, bd. II (1846), s. 337 (- 363): «Familien Darre» og s. 364 (- 394): «Stamtavle over Familien Darre».
 • Waaler, Fredrikke (født Rynning): Slegten Rynning og dens sidelinjer (1918), særlig s. 23f. om Karen Johanne Rønnings sannsynlige familie.