De tre norske graner

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Minnesmerke over De tre norske graner, reist ved Krigsskolen, Oslo, i andre halvparten av 1990-tallet.
Foto: Hans P. Hosar.

De tre norske graner eller bare De tre graner er en hedersbetegnelse brukt i Danmark om de opprinnelig norske offiserene generalmajor Olaf Rye (1791-1849), generalmajor Frederik Adolf Schleppegrell (1792-1850) og oberst Hans Helgesen (1793-1858). De hadde deltatt med heder i krigen mot Sverige i 1814, og de ønsket ikke å avlegge ed til den nye unionskongen Karl XIII. De søkte derfor avskjed fra den norske hær.

De deltok på tysk side under sluttkampene mot Napoleon i 1815. Schleppegrell og Rye gjorde så karriere i den danske hær, og utmerket seg spesielt i krigen om Slesvig og Holstein 1848-1850. Rye falt i slaget om Fredericia den 6. juli 1849, Schleppegrell i slaget ved Isted 25. juli 1850. Helgesen, som i mellomtiden hadde levd et eventyrlig liv blant annet som hestehandler og smugler i Frankrike, gikk i dansk tjeneste etter at krigen hadde brutt ut i 1848. Han ble berømt og sterkt hedret for erobringen og det seinere forsvar av den danske byen Fredriksstad. Han overlevde krigen som den eneste av de tre.

De tre graners bragder er sagnomsust i Danmark. «Å gå til Ryes brigade» ble et stående uttrykk for å lide heltedøden på slagmarken.

Grünerløkka i Oslo gjenfinnes De tre graner i bybildet gjennom Schleppegrells gate, Helgesens gate og Olaf Ryes plass, alle i nærheten av hverandre. Også i Larvik gjenfinnes granene gjennom tre gater i nærheten av hverandre; Helgesens gate, Schleppegrells gate og Ryes gate.

Galleri

Kilder og litteratur

  • Oslo Militære Samfunds portrettgalleri. Utg. av Oslo Militære Samfund i anledning av 125 års jubileet 1950.