Einar Grimm

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Einar Grimm.
Foto: Ukjent, hentet fra Leganger (1925): Norges geistlighet og andre norske teologiske kandidater i fast stilling i 1925.

Einar Grimm (født 2. april 1872 i Fredrikstad, død 8. juli 1950) var prest med virke flere steder i landet. Etter først å ha vært lærer i Kristiania noen år, arbeidet han som prest i Farsund, Kristiansand og Grimstad, før han i 1925 kom til Sarpsborg. Der forble han yrkeskarrieren ut, til 1942. Grimm var også oversetter.

Familie

Einar Grimm var sønn av skolebestyrer Elias Grimm (1843-1906) og Laura, født Johnsen (1844-1917). Han ble gift i Skien i 1905 med Emilie ("Emmy") Sofie Jahnsen (1881-1977).

Liv og virke

Einar Grimm tok examen artium i 1890 og ble cand theol. i 1896. Han var først lærer ved Vestheim skole og Frogner skole i Kristiania. Ved folketellingen i 1900 er han oppført som cand. theol. og lærer med Sorgenfrigata 10 som bostedsadresse.

I 1903 ble Grimm utnevnt til kateket i Farsund, og i 1908 ble han kallskapellan ved domkirken i Kristiansand. Ved folketellingen for Kristiansand i 1910 er han oppført på aderssen Kirkegata 6 sammen med kona og to døtre. I 1917 ble Grimm utnevnt i sogneprest til Grimstad. Fra 1924 var han også prost i Vestre Nedenes.

I 1925 ble Grimm utnevnt til sogneprest i Sarpsborg, hvor han forble til han gikk av med pensjon 30. mars 1942. Han var da også prost i Vestre Borgesyssel prosti.

Einar Grimm interesserte seg også for gresk og latinsk litteratur, blant annet for Erasmus fra Rotterdam. Han oversatte Erasmus' Colloquia familiaria til norsk, men oversettelsen ble ikke utgitt før lenge etter hans død, i 1983. Den oversatte teksten ble da språklig bearbeidet av datteren, førsteamanuensis i gresk filosofi, Laura Grimm (1909-2006), som også skrev forordet.

Einar Grimm skal også ha vært blant de første i landet som begynte med barnebudstjenester.

Ettermæle

Einar Grimm er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo.
Foto: Stig Rune Pedersen (2015)

I forbindelse med Einar Grimms 25-årsjubileum som prest i Den norske kirke, ble han omtalt slik i Aftenposten 23. oktober 1928:

Sogneprest Einar Grimm, Sarpsoborg, kunde den 21 ds. feire 25 års-jubileum i den norske kirke. Efter først i flere å å ha været en kjent og fremragende lærer ved Frogner og Vestheims skoler i Oslo gikk han over i prestegjerningen og begynte som kateket i Farsund. Overalt i de menigheter hvor han har virket, har han gjort sig aktet og avholdt som den overordentlig dyktige og virksomme prest han er. Sogneprest Grimm var såvidt vites den første i vårt land som begynte med barnegudstjenester.

Einar Grimm er gravlagt i familiegrav på Vestre gravlund i Oslo. Tittelen Prost er benyttet på gravminnet.

Kilder