Vestheim skole

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Artianere ved Vestheim, rektor Ole Jacob Skattum i midten foran. Ellef Ellefsen skriver i Norsk biografisk leksikon at Skattum «staar som en av tidens særpregede skolemenn, han elsket den skole han hadde vært med på å skape, og han ledet den med myndig hånd.» Hovedfaget hans var geografi.

Vestheim skole, Skovveien 9 i Oslo, ble grunnlagt i 1893 som en middelskole av fem lærere fra Aars og Voss skole. Skolen fikk gymnas i 1902 og ble kommunal i 1919. Oslo kommune la ned Vestheim i 1969, og bygningene brukes nå av den franske skolen i Oslo, Lycée Renée Cassin.

Oppstarten

Grunnleggerne var Ole Jacob Skattum, Wilhelm Myhre, Nils Grøterud, Fredrik Fredriksen og Hans H. K. Haugen. Av disse var Skattum den sentrale, og han var også skolens rektor 1902-18 og 1920-30. Alle de fem grunnleggerne, unntatt Haugen, satt i styret fram til 1918.

Det ble satt opp en stor skolebygning på den nordre delen av løkkeeiendommen Tullinberget til oppstarten i 1893/94, men fordi elevtallet økte, ble det i 1897 oppført en mindre bygning ut mot Oscars gate. Begge bygningene var tegna av Ove Ekman. Skolebygningene er oppført i rød tegl, over tre fulle etasjer, og begge har symmetrisk komponerte fasader.

Elever og lærere ved Vestheim skole.
Foto: Narve Skarpmoen

Skolen, som i 1902 også fikk gymnas, hadde et elevtall på rundt 600 i åra fram mot første verdenskrig. I 1918 måtte Vestheim stenge, etter at verdenskrigen hadde skapt store økonomiske problemer for skolen. Også flere av de andre private skolene i Kristiania, som Frogner skole, ble nedlagt på grunn av krigen.

Kommunal drift

Skovveien 9 i Oslo: Opprinnelig Vestheim skole, nå den franske skole i Oslo.
Foto: Chris Nyborg (2013)

Kristiania kommune overtok drifta i 1919. I 1931 la kommunen ned Vestheim, men fire år seinere ble skolen gjenoppretta. Den var i drift fram til 1969, da flere skoler i Frogner-området ble nedlagt. Foruten Vestheim gjaldt dette skolene Frogner, Elisenberg, Berle og Aars og Voss.

I 1982 flyttet den franske og den engelske skolen i Oslo inn i hver sin bygning. I 1994 overtok den franske skolen hele bygningskomplekset i Skovveien.

Lærere

Elever

Vestheim skole omkring år 1900.

Kilder og litteratur


Koordinater: 59.91700° N 10.71737° Ø