Even Gihle (1930-2013)

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
Even Gihle.
Foto: Vardals Sparebanks jubileumsbok (1964)

Even Gihle (født 3. oktober 1930, død 20. september 2013 på Gjøvik) var bankmann på Gjøvik. Han ble i 1957 ansatt som assistent i Vardals Sparebank og i 1964 forfremma til sekretær. Ved årsskiftet 1970/71, da banken ble en avdeling under den nyfusjonerte Gjøvik Sparebank, ble Gihle banksjef.

Gihle-familien var nært knytta til Vardals Sparebank, for faren Even senior (1901-78) var medlem av både forstanderskapet og kontrollkomiteen.

Bakgrunn

Gihle vokste opp på garden Vårnes i daværende Vardal kommune. Vårnes, ca. 3 kilometer sør for Gjøvik, ble i 1955 innlemma i byen. Even Gihle var sønn av Even (1901-78) og Karen Gihle f. Sukkestad (1903-82). Begge foreldrene var fra storgardsmiljøet i Østre Toten, men kjøpte Vårnes samme året som eldstesønnen Even ble født. Han var altså odelsgutt, men det ble broren Ole Gihle som tok over Vårnes.

Familie

Even Gihle var gift med Gudrun, og de fikk dattera Ingeborg.

Frimurer

Han var også frimurer. Gihle sto som medlem av Johannes-losjen Svanen og den høyere losjen Den Norske Store Landsloge. I 2008 hadde han graden X (Høyt opplyst St. Johannesloges betrodde bror, ridder av Purpurbåndet).

Kilder og litteratur