Konurbasjon

Fra lokalhistoriewiki.no
(Omdirigert fra «Flerkjernebyregion»)
Hopp til navigering Hopp til søk

Konurbasjon er betegnelsen på at flere byer eller tettsteder vokser sammen til ett tettsted. En skiller mellom monosentral konurbasjon, der en by er dominerende, og polysentral konurbasjon der flere noenlunde jevnstore byer vokser sammen. I Norge er det særlig polysentral konurbasjon, også kalt flerkjernebyregion, som er vanlig. Dette henger særlig sammen med at stedene ofte har tilhørt, og i mange tilfeller fortsatt tilhører, forskjellige kommuner og dermed har kommunalt selvstyre og en tydelig, egen identitet. I andre land har det vært vanligere at en by blir innlemma i en annen og dermed mister all selvstendighet og da ofte også sitt særpreg. Hvorvidt kommunesammenslåinger, som under kommunereformen 2014–2018, på sikt vil føre til at vi i Norge også får flere monosentrale konurbasjoner er uvisst, men mye tyder på at viljen og evnen til å holde på en separat identitet er sterk mange steder i landet.

Noen kjente eksempler på konurbasjon i Norge:

Litteratur