Fredrik Langes gate 18

Fra lokalhistoriewiki.no
Hopp til navigering Hopp til søk
På det meste av 2000-tallet har det gått i strikkevarer i Fr. Langes gate 18.
Foto: Einar Dahl (2017).
I nr. 18b, i det som i dag er Adolf Thomsens gate, hadde Bjarne Andersen sitt verksted.
Foto: Knut Dyvik (1960).
Der Andersen hadde sitt verksted har Septentria ankvariat holdt til i en årrekke.
Foto: Einar Dahl (2017).

Fredrik Langes gate 18 ligger i Fredrik Langes gate i Tromsø. 17. desember 1817 fikk foged Jens Holmboes enke, Anne Margrethe Holmboe, målebrev på grunnen, tinglyst 18. sept 1843. Hun bygde «et lite hus i Tvergaden, like nedenfor H.A. Giævers». Det kan ha vært her. - Matrikkelnr. 165 omfattet opprinnelig dagens Fredrik Langes gate 16 og 18, samt Bankgata 11.

Drejer

Skjøte fra foged J. Holmboes enkes arvinger til prokurator Drejer på dette hus med grunn, 1852.

Skjøte fra foged M.N. Drejer til smed Niels Johannesen på 16 alen og 42 alen av grunden, i 1857. - Denne eiendommen ble skilt ut som 165b og ble senere til Fredrik Langes gate 16.

Skjøte fra M.N. Drejer til blikkenslager Guldbrandsen på det resterende av grunnen med påstående hus, tinglyst 10. aug. 1857.

Skredder Larsen

Skjøte fra Guldbrandsen til skredder O. Larsen på denne gård med grunn, 1860. I 1866 fikk Larsen et grunnbrev på et tillegg til grunnen etter oppmåling.

Skredder Christian Larsen (født 1816) kom fra Bergen og bodde her i 1865 med familien. Han hadde 7 læregutter boende i huset. «Udsalg av ferdige herreklæder», (1869) I 1875 drev hans kone Mette Christine «Larsens skredderforretning», stiftskapelan Hans N. Nielsen bodde i huset og Marta Sofie Larsen holdt «restauration».

Skjøte fra skredder Larsens arvinger til Lauritz Chr. Larsen, 1879.

Joachim Giævers datter Therese Thams overtok i 1877 en garnhandel som hun i 1879 flyttet hit. Hun drev den i mange år før hun reiste sørover.

I 1885 bodde uhrmager Chr. Larsen her med to sønner, enke og garnhandler Therese Thams, samt tjenestepiken Christine Michaelsen.

I 1891: Chr. Larsen med kona Anna Martha og tjenestepiken Ingeborg Lium, Andreas Kristian Horst med kona Marie Olufine og sønnen Andreas Kristian, samt Jonas Olsen.

I 1895 overtok Immanuel Rasmussen urmakerforretningen og fortsatte til etter 1900. (Tr.St.tidende).

Skjøte fra Chr. Larsen til M.A. Ingebrigtsen, 1896.

I 1901 ble det holdt delingsforretning hvorved denne eiendommen ble delt i matr.nr. 165a (Fredrik Langes gate 18) og 165c (Bankgata 11).

Fr. Langes gate 18

M.A. Ingebrigtsen solgte til bokbinder John L. Flood i 1901. Han drev en velutstyrt forretning i papir og kontorrekvisita til sin død i 1905.

Skifteskjøte fra John L. Floods og enkes konkursbo til gullsmed Th. Øwre, 1905.

Gullsmed Øwre

Gullsmed T. Øwre var en dyktig mann. Hans forretning ble en tid ledende i byen. Ved Øwres død i 1909 ble firmaet fortsatt av enken Valborg Øwre, f. Norbye som bodde her med 8 barn og tjenestepike Anna Olsen i 1910.

I 1916 drev hun fremdeles Th. Øwre, gullsmedforretning. Andre som holdt til i huset var Bjarne Wilsgaard, Fritz Norbye, Gunvor Amalie Øwre, Ole Johan Eide med skredderforretning, lærerinne Anna Hernes og tj.pike Cecilie Nilsen.

Eid av Valborg Øwre i 1918.

Erklæring om at eiendommen er solgt på tvangsauksjon og at budet er stadfestet, 1928. Auksjonsskjøte til Tromsø sparebank, 1930 - Skjøte fra Tromsø sparebank til skredder J. Johansen, 1930.

I 1932 og 1946 var huset eid av skreddermester Johs. Johansen. Fru Posti, glass- og kjøkkentøi (1932). Farmasøyt Ragna Holmboe holdt til her i 1940, det samme gjorde slaktermester Arth. Mydland og skipper Jens Øien.

Gården ble rammet av brann i 1942, men ble berget takket være innsats av både norske og tyske brannmannskaper.

Brødrene Sæther

Anton Sæther åpnet sportsforretning her 26. mars 1936, A. Sæther & Co. Han hadde bakgrunn fra skisporten og var det som kaltes skimaker. Etter hvert overtok sønnen Olav og Arne og navnet ble endret til Brødrene Sæther A/S. Arne døde like før krigen. – Butikken var her til 1963, da flyttet den til Storgata 69.

Skifteskjøte fra Johannes Emil Johansens dødsbo til Bjarne Andersen, i 1946.

Snekker Bjarne Andersen, med spesialitet likkister, hadde både verksted og bolig her i 1957/82, bare verksted i 1986.

Marit Kvello

Marit Kvello & Co, barneklær, manufaktur, ble drevet av Marit Kvello-Olsen i 1957. Omkr. 1970 skiftet butikken navn til Kvellos barnemagasin, drevet av Bjørg Kvello Torheim, (1972/99).

Snekker Bjarne Andersen, pakker Bjørnar Andersen, sydame Esther Wicklund, (1962).

Bjarne Emil Andersen døde i 1987 og hjemmelen gikk over til Bjørg Kvello Torheim.

I 2. etg Senorita damefrisør, (Hanny Andreassen), (1957/72).

Chicago (Bård Stavem) i nr. 18B, (1990).

Line Leistad, (1993), Husqvarna, (1996/99).

Kilder

 • Panteregister for Tromsø.
 • Folketellingene 1865-1910 for Tromsø.
 • Adressekalender for norges handel og industri for 1869. s. 534-39. Chr. 1869.
 • Fortegnelse over faste eiendomme i Tromsø kjøbstad. Tromsø, 1904.
 • Adressekalender for Tromsø. Tromsø, Sverre Melvær, 1916. 1. utg.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø [1918]
 • Adressekalender for Tromsø over forretningsdrivende, huseiere, embeds- og bestillingsmenn etc. Tromsø, 1932.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1932.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 10. utg. Oslo, Bryde, 1941.
 • Fortegnelse over faste eiendommer i Tromsø by med skattetakster og branntakster. Tromsø 1946.
 • Nils A. Ytreberg: Tromsø bys historie. B. 1- 3, 1946-71.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 18. utg. Oslo, Bryde, 1958.
 • Adressebok for Troms fylke med skatteligninger. 20. utg. Oslo, Bryde, 1962.
 • Telefonkatalogen for Nordland, Troms og Finnmark, 1972-1999
 • Grunnbok for Tromsø 1940-90.